Kunstig intelligens

Nå skal AI avmystifiseres

Share this post:

Teknologibedrifter og aktører som ønsker innovasjon ved bruk av kunstig intelligens har måttet tåle kritikk for mangel på åpenhet og etikk. Mye av kritikken skyldes nok manglende kunnskap om hvordan ulike aktører faktisk beskytter og bruker sine data, og om hvordan kunstig intelligente teknologier fungerer.

Dette er utgangspunktet for IBMs nye løsning for ettergåelse og forklaring av kunstig intelligente løsninger. Nye skybaserte verktøy skal sikre kontroll med forutinntatthet, påpeke skjeve og smale datagrunnlag, samt sikre at brukerne både kan følge og forstå beslutningene AI-løsningene gir. AI-løsninger blir mer transparente etter dette. Den nye programvaren vil bidra til at virksomheter lettere kan utnytte potensialet i denne teknologien ettersom verktøyet gir bedre mulighet for kvalitetssikring av datagrunnlag, vurderingskriterier og beslutningsprosesser.

 

Den nye tjenesten finner automatisk skjevheter i datagrunnlaget og forklarer hvordan den kunstige intelligensen virker. Diskusjonen om hvordan AI opptrer rettferdig og transparent ovenfor de den skal hjelpe er relevant. Hvordan en forretningseier kan forstå hvorvidt deres eget Data Science team har ivaretatt firmaets etiske regler i forbindelse med utvikling og opptrening av disse algoritmene er et spørsmål som heretter vil kunne besvares av IBMs nye verkøty. Altså om AI er rettferdig i sine avgjørelser, og om modellene er transparente i sitt treningsgrunnlag. For mange bedrifter er dette et hinder for å ta i bruk kunstig intelligens ettersom dokumentasjonskrav selvsagt er nødvendige før f.eks investeringsvedtak kan fattes.

I tillegg vil IBM Research distribuere et eget verktøy for open source-miljøet som skal definere, utvikle og trene AI-modeller, og sikre at nye løsninger ikke inneholder systematiske skjevheter i sin tolkning av data.

Det er nettopp forretningseieren som er i fokus når IBM nå annonserer disse nye verktøyene. Ved å gi forretningseiere et lettforståelig vindu inn i en avansert teknologisk verden, vil det kunne gi en større utbredelse av kunstig intelligens.

Aldri før har det vært kortere vei fra forskningslaboratorier til produktutvikling i IBM. AI er sammen med Quantum Computing to store forskningsområder i IBM. Og det vil komme en serie av nyvinninger innenfor disse områdene fremover.

I en verden som preges av digitalisering og store datamengder er det viktig at bruk av AI-løsninger avmystifiseres og gjøres mer transparente. Tillit til teknologien er avgjørende om den skal kunne bidra til å løse de store oppgavene vi har foran oss.

Vil du lære mer? Da bør du bli med på Think Oslo – vår årlige digitaliseringskonferanse den 22. november. Les mer og meld deg på her.

//Dagfinn

More Kunstig intelligens stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading