Skyplattform og tjenester

Utnytte potensialet i alle typer data

Share this post:

At data er viktig er vi helt enige om, eller hva? De avgjørende spørsmålene for mange er i stedet for: hvordan utnytter vi data på en smart måte, og hvordan skal vi begynne?

Mange bedrifter har allerede begynt med prosjekter og initiativ innenfor nye typer dataanalyser og databruk. En fersk undersøkelse viser at så mange som 74 prosent av de 6050 undersøkte bedriftene globalt er forberedte på å utnytte lærende datamaskiner og AI – kunstig intelligens (Les IBV rapporten «The dawn of the cognitive era»).

Kom igjen, Norden

Det som er litt skremmende er at undersøkelsen også viser at vi i Norden ligger etter innenfor dette området. Bare 51 prosent av de spurte bedriftene i Norden oppgir samme databruk. Dette er bemerkelsesverdig, fordi i en tidligere undersøkelse kunne man se at så mange som 95 prosent av bedriftene allerede i 2015 fortalte at de anså at data- og analyseevner er nødvendige ferdigheter for å ha mulighet til å møte konkurransen eller øke sin egen konkurransekraft.

Forandring og å gjøre ting på nye måter kan selvfølgelig vise seg å være anstrengende for en bedrift. Det kan også være vanskelig å avgjøre i hvilke deler av bedrifter eller innenfor hvilke områder som de nye typene dataanalyse kan utgjøre størst nytte og gi mest verdi.

Sett data i det første rommet

Teknikken som trengs finnes allerede, men den har ikke alltid vært så lett å bruke og det har ofte tatt lang tid og vært vanskelig å drive et prosjekt for å se hvilken verdi dataanalyse kan gi. Det har vi tatt fatt på i IBM.

Vi kaller vår tilnærming for DataFirst. Det er en paraply for strategi, prosesser, kunnskap og løsninger for å bruke data på en smart måte – for å drive din virksomhet på en smart måte.

Vi kan sammenligne oss med en personlig trener. Tenk deg at du har lyst til å komme i form. Det er jo bare å spise bedre, begynne å trene og deretter trene litt mer. Enkelt! Det er fullt mulig at du ikke bare kommer i gang, men også oppnår målene dine, helt på egen hånd. Men, ærlig talt, hvor mange ganger har vi ikke sett gode intensjoner og høy motivasjon fort kan endres til sofakos med noe godt å spise på? Med en personlig trener kan du fokusere treningen på de øvelsene og treningsformene som gir best resultat for deg, holde motivasjonen oppe når det er tungt og legge opp en kostholdsplan som virkelig hjelper deg å ha det bedre og oppnå dine mål. Det er sånn vi ser på vår rolle når du raskt og effektivt vil finne løsninger på dine bedriftsproblemer ved hjelp av data.

ROI på 7-18 måneder – wow!

DataFirst går ut på å raskt kunne vise konkret virksomhetsverdi ved hjelp av data. Når vi diskuterer saken med bedrifter som har prøvd å implementere nye typer av dataanalyseprosjekter, så oppgir to tredjedeler at prosjektene enten lever opp til, eller overgår, forventningene. Dessuten oppgir en majoritet av virksomhetene at deres investeringer i analyseprosjekter har betalt seg i løpet av 7-18 måneder. Bra, eller hva?

Kontakt meg gjerne via LinkedIn om du vil diskutere hvordan dine bedriftsproblemer kan bli løst ved hjelp av data!

/Mathias Sognefors

Salgsjef for IBM Analytics Sverige

Save

More Skyplattform og tjenester stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading