Kunstig intelligens

Muligheter med kognitiv IOT

Share this post:

I Norge har vi vært opptatte av smarte bygg og boliger i en årrekke. Noe av grunnen til dette er at vi har ekstreme værforhold og høye arbeidskostnader, sammenlignet med mange andre land. I Norge er det mer enn 60 grader forskjell mellom vinter- og sommersesongen. Jeg vil derfor påstå at vi trenger smarte bygg og boliger mer enn noen andre.

Smarte boliger blir viktigere nå som eldrebølgen skyller over oss

Noe av det vi jobber med i IBM Norge er å finne gode løsninger for hvordan vi best mulig kan sørge for at særlig den eldre generasjon føler seg trygge og kan bo lengst mulig hjemme. Sensordata og kognitiv teknologi som IBM Watson kan tilrettelegge for nettopp dette. Dette vil kunne bidra til innsparing for kommuner, institusjoner og ikke minst helse-Norge i sin helhet. For at en slik løsning skal bli vellykket holder det ikke å kun sette opp sensorer i boliger og bygg. Man må også ha en god plan på hvordan man skal kunne ta i mot, sikre, tolke og utnytte denne sensordataen best mulig. Dette gjelder for alle involverte parter. Derfor er det viktig å bygge et økosystem – noe vi i IBM fokuserer på, også i Norge. Vi samarbeider tett med leverandører av sensorer og utstyr, i tillegg til at vi jobber tett med våre business partnere. IBM Norge er en av de ledende på dette arbeidet i Europa.

Kontroll og tjenester gjennom instrumentering av eldreboliger er noe vi vil forbedre. Men hva hvis en beboer har sluppet ut katten sin eller vedkommende er på vei nedover gaten? Her kommer IoT-løsninger inn i bildet. Disse kan brukes til å skape bedre oppfølging av beboere og ansatte, og tilrettelegge for å informere og samhandle med pårørende eller tverrfaglig team. Med smarte boliger og kobling til smarte institusjoner kan vi la innbyggere bo tryggere og lengre hjemme – med forutsetning om riktig sikring og bruk av data.

IoT er en kilde til innovasjon

Kundene vi jobber med ser koblingen mellom det å kunne forutse vedlikeholdsbehov og planlegge bedre, og de økonomiske gevinstene som følger med bruken av IoT. De fleste vi snakker med er klare over overforbruk, ineffektivitet og kostbart vedlikehold på deres fysiske infrastruktur (bygninger, installasjoner, produksjonsutstyr, osv.). Kognitiv IoT gir muligheten for å kunne eliminere mange av disse kostnadene, men det gir også en plattform for innovasjon. Man kan nemlig samle inn data som tidligere var utilgjengelig. ISS bruker IBM Watson IoT-plattformen for å vedlikeholde bygg. Desto mer innsikt selskapet får i sine operasjoner, jo enklere er det å drive innovasjon i eget selskap og i markedet. Slik kan man skille seg positivt ut med kvalitet og ikke minst vokse ved hjelp av helt nye tjenester.

 

Vi i IBM har dyktige og erfarne konsulenter og våre business partnere har erfaring fra flere kognitive IoT-prosjekter hos mer enn 6000 kunder globalt. I løpet av de siste tre årene har vi investert tungt i dette området – med god grunn. I år kunne vi stolt åpne vårt europeiske hovedkontor for Watson IoT i München. Her finner man industrilaber, opplevelsessenter og en innovasjonsavdeling. Dette er et unikt sted å besøke for selskaper som ønsker å komme i gang med IoT i nettopp sin industri. Flere norske bedrifter har forstått viktigheten av kognitiv teknologi, og besøkt senteret for å få inspirasjon og veiledning på hvordan de skal komme i gang.

Det er ingen hemmelighet at data er en raskt voksende ressurs, ettersom stadig nye enheter kobles sammen i IoT. Her ligger det uendelig med muligheter og det gjelder å holde følge med en innovasjonsutvikling som går i enorm fart. Kognitive løsninger, slik som IBM Watson og plattformer for IoT, vil komme både enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet til gode. Ikke gå glipp av mulighetene det kan skape for deg!

Klikk her for å lære mer om IBM Watson IoT Platform og prøv gratis.

/Callum

Watson IoT Lead, IBM Norge

More Kunstig intelligens stories

Fremtidens Risk Manager – en nøkkelperson med nye verktøy

Covid-19 pandemien har truffet på ømme punkter hos mange virksomheter; Utilstrekkelig risikostyring, dårlig motstandsdyktighet og manglende fleksibilitet. Risk Manageren trer nå frem fra skyggen og opp som en avgjørende, strategisk sparringspartner for både toppledelsen og styret. Forretningsmodeller og prosesser er i dag designet for å maksimere kostnadseffektivitet og konkurransedyktighet. Best practice har vært at virksomheten […]

Continue reading

Ny teknologi i transportsektoren – for økt kjøreglede eller bærekraftige byer?

Alle deler av den private biltrafikken har et stort potensiale for forbedring. For å skape rom for økt livskvalitet og bærekraftighet står vi ovenfor optimalisering av transportsystemet i landsdel etter landsdel. Et av de store spørsmålene er hvem som skal administrere denne utviklingen? Bilindustrien er en viktig sektor for Norge. Børsanalytikere holder et årvåkent øye […]

Continue reading

«Internet of Things» – gir trafikkutsatte områder en ny sjanse

Etter nettopp å ha kommet hjem fra ITS World Congress i Bordeaux føler jeg en stor optimisme for fremtiden og de investeringer som IBM gjør i bransjeløsninger med utgangspunkt i ‘tingenes internett’. Min optimisme er først og fremst basert på to iakttagelser. ITS (Intelligent Transport Systems) har ikke fått den betydningen som mange hadde håpet […]

Continue reading