Datalagring

Gjør den nye personvernforordningen (GDPR) til ditt beste innovasjonsprosjekt!   

Share this post:

Om drøyt ett år skal du leve opp til kravet som finnes i EUs nye regulering for persondata GDPR – the General Data Protection Regulation. Den nye personvern- forordningen innebærer at hver organisasjon skal kunne vise at de har evnen til:

1) håndtere balansen mellom verdien av informasjonen i forhold til den informasjon som er samlet inn,
2) sikre at hver kunde samtykker at organisasjonen samler inn data,
3) overføre informasjon dersom kunden ønsker det,
4) slette informasjonen du har samlet inn på forespørsel og
5) fortelle kundene når data knyttet til dem blir utsatt.

Når jeg observerer informasjonsflyten om GDPR ser jeg to hovedtemaer: Det ene handler om «hvordan skal man følge reglene og slippe bøter?», og det andre handler om: «slik skal vi løse de tekniske kravene». Dette tyder på at man skal angripe justeringen til den nye datapersonvern- forordningen på en tradisjonell og forenklet måte. Resultatet blir implementeringen av GDPR- løsninger fra jurister og teknikere uten samarbeid og input fra organisasjoner som jobber med regelverk og innhenter kundedata og sikkerhet.

Jeg foreslår en alternativ tilnærming for å få størst verdi ut av GDPR. For å lykkes med dette, må man forstå hvordan regelverket påvirker bransjen, bedriften eller organisasjonen.

Om vi ser på GDPR med denne rammen som en linse, ser vi at det nye regelverket primært påvirker kundeforholdet, samt øker de tekniske kravene.

På bakgrunn av dette kan man analysere hvilke innovative handlinger man kan ta. Tre eksempler (fra en innovasjonsworkshop der rammeverket brukes) på innovative ideer er:

  1. Undersøke og forstå våre kunders nivå for å ta i bruk ny teknologi
  2. Analysere våre kunders nettverk
  3. Integrere nye teknologier med eksisterende plattformer, slik at kundene kan samhandle fleksibelt med oss.

I neste trinn fører disse ideene til et digitaliseringsprosjekt. På kort sikt kan samarbeid være nyttig i områder som omni-kanal CRM (Customer Relationship Management) og KYC (Know Your Customer). På lengere sikt er det verdt å gjennomgå partnerne man arbeider med i nåværende kundegrensesnitt og forstå kundeundersøkelser om digitalisering.

GDPR reflekterer to trender i samfunnet: Delvis den økende betydningen og verdien av data, og delvis økt kundemakt. Jeg tror GDPR er første steg for å skape evnene som trengs for å håndtere den digitale virksomheten, der selskaper balanserer åpenhet og tillit mot å ensidig samle data om kunder og bruke det til å selge produkter og tjenester.

Dere som nå planlegger å gjøre noe mer med GDPR vil være vinnere i form av fornøyde, lojale og betalende kunder. Ikke la jurister og ingeniører bestemme, men se GDPR- prosjektene som din beste innovasjon – og digitaliseringsprosjekt!

IBM tilbyr både verktøy og kompetanse for å kunne bistå våre kunder og deres partnere til å bli GDPR klar.

/Espen

Save

Security BU Lead Norway

More Datalagring stories

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading

Innovativ teknologi sikrer trygge forbrukere: Call for Code og Covid-19

Sosial distansering inne i butikker og på offentlig transport hindrer smitte og bidrar til å redusere spredning og konsekvenser av sykdom. Men hva gjør man med køene som skapes utenfor eksempelvis apotek og butikker – er det like lett å overholde reglene om trygg avstand når over store mengder mennesker venter på bussen eller på […]

Continue reading

Vi blir tvunget til å tenke nytt

Først publisert i Dagens perspektiv 30. mars 2020. Epidemien har endret hverdagen vår fullstendig. Med ny hverdag må vi finne nye løsninger og vaner. Ofte erfarer vi at de er bedre enn de vi hadde før. SYNSPUNKT. Kriser kan være svært ubehagelige og nedslående, men de tvinger også frem endringsvilje, nyskaping og forbedringer. Slike betraktninger […]

Continue reading