Kunstig intelligens

Kunnskap om kunstig intelligens

Share this post:

Når deltakerne i TV-programmet «Vil du bli millionær?» er i tvil om et spørsmål, kan de velge å ringe «en venn». Vennen er valgt ut på bakgrunn av sin kunnskap om temaer som musikk, historie, geografi eller lignende.

Virkelighetens «venn» heter Watson. Superdatamaskinen kan lese og forstå 800 millioner sider med  tekst i sekundet – og huske det. Watson kan bearbeide ustrukturert data, altså informasjon gjennom video, tale og bilder. Dette kan gi bedre innsikt og forståelsesgrunnlag innenfor områder vi utforsker.

Oslo Cancer Cluster

Watsons evner vil i nær fremtid  bli testet av kreftleger på Oslo Cancer Cluster ved Rikshospitalet. Nå legene er i tvil om pasientens kreftdiagnose, kan de spørre Watson om hjelp.  På samme måte fungerer kunstig intelligens i advokatbransjen, der Watson som din digitale advokat bistår jurister med å få et overblikk over domsavgjørelser og relevante paragrafer. Leger og advokater kan gi oss bedre råd, fordi de gjennom Watson har fått innsikt i enorme mengder informasjon, kunnskap de ellers aldri ville hatt mulighet til å sette seg inn i.

30 millioner tilgjengelige kilder

Det er ikke vanskelig å finne informasjon. Det er heller vanskelig å finne riktig informasjon i den overveldende informasjonsflyten. Bruk av kunstig intelligens blir som å få hjelp av en venn som har lest alle bøkene i biblioteket, og dermed kan gi deg råd og veiledning om informasjon du bør se nærmere på. På den måten bistår kunstig intelligens oss med å utføre våre arbeidsoppgaver. Farmasiselskapet Lundbeck bruker superdatamaskinen til å knekke kodene til ulike sykdommer og bistå med å utvikle medisiner – raskere. Watson bruker offentlig tilgjengelige kilder som forskningspapirer, kjemiske formler og patenter. Når ny informasjon dukker opp, er Watson oppdatert på et blunk.

Kunstig intelligens søker etter informasjon, og finner mønstre som vi mennesker ellers ikke kunne sett nettopp fordi materialet er så stort og komplekst at det er skjult for det blotte øyet.

30 år versus 30 dagerSkjermbilde 2017-03-29 kl. 12.51.49

Amerikanske forskere har brukt 30 år på å finne 28 nye gener som kan relateres til kreft. Watson fant seks helt nye og relevante gener – på 30 dager! Ved hjelp av Watson har de amerikanske forskerne redusert forskningsprosessen radikalt og gjort funn de ikke ville kommet frem til på tradisjonell måte. Vi bruker Watson til å hjelpe oss med å finne  den berømte ‘nålen i høystakken’.

Fremtiden med kunstig intelligens

I fremtiden blir vi nødt til å navigere i en verden med stadig mer informasjon er vi nødt til å forholde oss til kunstig intelligens. Det skal vi ikke ta så tungt. Tvert imot skal vi se på kunstig intelligens som en fordel vi kan dra nytte av for å utvikle vårt velferdssamfunn.

kunstig intelligens kan ikke fungere på egenhånd. Den kommer til kort når vi snakker om allmenndannelse, sosial forståelse, intuisjon, empati, god dømmekraft og moral. Det er nettopp disse egenskaper vi mennesker skal bruke med maskinen. Fremtiden krever kunnskap om hvordan håndtere dette.

Lundbecks innovative forskere fremsetter hypoteser som Watson besvarer, rangerer og leverer statistiske begrunnelser på. På denne måten fungerer Watson som et støtteverktøy for forskerne. Kreftlegenes kompetanse er blant annet å holde fast på sin kunnskap, verdier og følelser rundt sykdommer for å kunne ”stimulere” Watsons prosesser. De må lære den opp.

Superdatamaskinen kan være en verdifull støtte for oss, men vi må bruke den riktig. I fremtiden vil det være bruk for mennesker som kan stille de riktige spørsmålene og tolke svarene. Vi må validere opplysningene maskinen gir oss. Med andre ord: Vi må  spille på lag med kunstig intelligens.

Vil du bli millionær?

Når våre profesjonelle liv og vår hverdag gir oss anledning til å bli kjent med «en venn» som kan gi oss svar på det vi lurer på, vil etterspørselen av  kompetente mennesker som besitter AI-utdannelse stige.

I «Vil du bli millionær?» kan «vennens» svar hjelpe deg nærmere en milliongevinst, sett at du stiller de riktige spørsmålene. Slik vil det også være i den virkelige verden med kunstig intelligens.

Save

Watson Solution Architect

More Kunstig intelligens stories

Innovativ teknologi sikrer trygge forbrukere: Call for Code og Covid-19

Sosial distansering inne i butikker og på offentlig transport hindrer smitte og bidrar til å redusere spredning og konsekvenser av sykdom. Men hva gjør man med køene som skapes utenfor eksempelvis apotek og butikker – er det like lett å overholde reglene om trygg avstand når over store mengder mennesker venter på bussen eller på […]

Continue reading

Varme hender og digitale grep

Først publisert i digi.no 11. november 2019. Vi må tenke nytt. Og digitalt. Om ikke vil helsetjenesten og samfunnet knekke sammen under vekten av behov og økte forventninger. I Norge får vi tilgang til gode og likeverdige helsetjenester når vi blir syke. Det er en grunnpilar i velferdsstaten vår. For å opprettholde dagens tjenestenivå, må […]

Continue reading

Teknologi er Norges viktigste bølgebryter

Først publisert i Kommunal Rapport 24.09.18 Mens syv av ti over 60 år vil ha mer digital velferd, vedgår hver femte kommune at de er digitale sinker. Vi har en jobb å gjøre før eldrebølgen for alvor skyller over landet. Diskusjoner om velferdsutfordringer knyttet til eldrebølgen, som snart treffer Norge med full styrke, ender ofte […]

Continue reading