Mennesker og mangfold

Hidden Figures – et budskap fra 1960 til 2017

Share this post:

Filmen Hidden Figures forteller den sanne historien om tre kvinnelige matematikere; Katherine Johnson, Mary Jackson og Dorothy Vaughan, og deres bidrag i det teknologiske romkappløpet som utspilte seg på 1960-tallet.

Inspirert av hva disse tre kvinnene oppnådde, har IBM som mål å skinne et søkelys på skjulte tall fra vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk og vise frem rollemodeller for neste generasjon. Vi er godt kjent med begrepet ”outthink”, men hva betyr egentlig det? Det er først når kreative hjerner jobber med den beste og nyeste teknologien at begrepet faktisk gir mening. Det dreier seg om å bruke teknologi i innovasjon og endring.

Igjennom øynene til tre afroamerikanske kvinner får vi se historien om romkappløpet fra et helt nytt perspektiv. Hidden Figures forteller historien om kvinners bidrag innen banebrytende beregninger og kompleks programmering av de splitter nye stormaskinene fra IBM som var avgjørende for at USA kunne bli den ledende nasjonen innen romfart. Verdensrommet var fullstendig uoppdaget og den tilspissede konkurransen gikk ut på å være først. Første utsendte satellitt. Første menneske i verdensrommet. Førstemann på månen.

hf-gallery-02-gallery-image

Fra 1960 til 2017

I dag er IBM innovativ og banebrytende innenfor kognitiv teknologi, skyløsninger, digitalisering og infrastruktur. I Norge har IBM trådt inn i ekspertrollen på stadig nye arenaer, og har oppnådd anerkjennelse for vår teknologi, våre visjoner og løsninger. Med vår bransjeforståelse, erfaring fra store omstillingsprosjekter og ledende teknologi som Watson, kan vi bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Filmen Hidden Figures har inspirert IBM til å skinne et viktig søkelys på behovet for flere kvinner i vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk og til å skape kvinnelige rollemodeller for neste generasjon. Johnson, Jackson og Vaughan var i sin tid ”hidden figures”. Ukjente helter fordi de i stor grad forble usett og gjemt. IBM har en langvarig global forpliktelse til å fremme mangfold, toleranse og inkludering, som er kjernen i selskapets kultur og verdier.  I dag står vi ovenfor en utfordring med å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Disse kvinnene viktige eksempler på kraften som ligger i det å kunne tilegne seg teknologisk kunnskap, og ikke minst behovet vi har for kompetanse i fremtiden – igjennom blant annet skyteknologi, kognitive løsninger og IT-sikkerhet.

Budskapet som filmatiseres i Hidden Figures er like aktuelt i dag som det var på 1960-tallet.

Her kan du lese mer om filmen Hidden Figures og IBMs involvering.

 

 

More Mennesker og mangfold stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading