Skyplattform og tjenester

Velkommen til BusinessConnect og den hybride skyen

Share this post:

Utover innflytelsen som en teknologisk innovasjon, har skyen ekspandert stort og har nå blitt en betydelig og viktig del av hele organisasjonen. Skyen har gjort det mulig for organisasjoner å øke sin helhetlig utnyttelse av eksisterende IT investeringer uten store nye investeringer. På BusinessConnect2016 vil du få vite mer om hvordan hybride skyløsninger hjelper med å forbedre dine arbeidsoppgaver gjennom bedre smidighet og fart, mer effektiv allokering av interne ressurser og bedre samhandling mellom IT avdelingen og forretningsdelen av organisasjonen.

IBM sin skysatsning har fokus på hybrid sky som optimal løsning for flere, en kombinasjon av public og private cloud fra en skyleverandør koblet til eksisterende infrastruktur. Vi ser at til tross for at bruken av sky øker totalt, er nesten halvparten av alle arbeidsoppgaver og relaterte data forventet å forbli på dedikerte servere i kundens egen infrastruktur. Har dere bestemt og regelmessig revurdert hvilken kombinasjon av tradisjonell IT, public og private cloud som best er tilpasset deres behov? Hvilke av applikasjonene deres som er kritiske kjerneapplikasjoner og hvilke dere bør sette ut i skyen for å komme nærmere kundene deres?

På BusinessConnect2016 skal vi hjelpe deg med å svare på dette. Business modeller, brukere og teknologien forandrer seg og spillerne i markedet må bli mer innovative, tilegne seg dypere kunnskap og modernisere kundeopplevelsen. Med tilgang til over 3000 ulike tjenester innen blant annet analyse, kognitive tjenester og Internet of Things, skal vi vise deg hvordan IBM kan hjelpe deg med å møte behovene du har i dag, men raskt endrer seg.

I september åpner vi skysenteret vårt på Fet i Norge, og dataene dine kan lagres i Norge! Vi ønsker å oppdatere deg på hvordan bruk av en hybrid skyløsning kan øke deres digitale transformasjon og nye reise, slik at du blir en vinner i din industri.

Våre løsninger er kognitive, vår plattform er skyen og vårt fokus er industrier. Vi gleder oss til å se deg på BusinessConnect2016!

/Harriet

Understanding-IBM-Cloud-Offerings

 

Business Development Manager and Cloud Advisor at IBM

More stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading