E-helse

Watson – supermaskinen som vil revolusjonere helsesektoren

Share this post:

På årets BusinessConnect vil vi for første gang gi deg et innblikk i flere spennende temaer innen helse! Vi vil fortelle deg om Watson – supermaskinen som vil revolusjonere helsesektoren i Norge. Vi vil blant annet fortelle deg om Watson Heath, Watson Genomic og Medicloud for å nevne noen. Watson er en enorm helseressurs som skaper gode løsninger for bedre helse! Vil du vite mer om hvordan IT- og digitale løsninger endrer det norske helsevesenet og skaper nye måter å jobbe på innenfor helsesektoren? Da vil du få utbytte av å komme på årets BusinessConnect!

Watsons kognitive datasystem og evne til omfattende analyse, til å forstå språk og til å snakke er til stor hjelp for helsepersonell verden over. Watson kan integrere, prosessere og analysere ekstreme mengder data. Dette gir leger muligheten til å ta bedre beslutninger. Watson som et kognitivt databehandlingssystem kombinerer informasjon fra legen med de nyeste forskningsresultatene og undersøker alle tilgjengelige kilder. Da får man et bredt grunnlag til å utarbeide hypoteser og etterprøve dem.

På årets BusinessConnect vil vi fortelle deg om hvordan Watson vil gi forskere og helsepersonell beslutningsstøtte som vil redde liv. Vi vil snakke om Watson Genomic i forbindelse med genforskning og persontilpasset medisinering. Vi vil ta for oss innovasjon innen helse og hvordan Medicloud (powered av Bluemix) er i gang med en pilot for tjenesteinnovasjon og deler sin erfaring fra selve innovasjonsprosessen. Om du ønsker å høre mer om disse spennende områdene innen IT og helse burde du komme på årets BusinessConnect.

Håper vi sees!

/Hege

BusinessConnect 2015banner

Healthcare client executive - Associate Partner

More E-helse stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading