Sikkerhet

Har du sørget for sikkerheten i din del av cyberspace?

Share this post:

En vakker, solfylt vårmorgen oppdager en bedrift at dens viktigste inntektskilde, nettbutikken, ikke fungerer. Kundene prøver å logge seg på for å kjøpe ting, men ingenting skjer – nettbutikken er ikke tilgjengelig. Midt i høysesongen er hovedinngangen til butikken plutselig stengt. Ingen kan kjøpe noe som helst, og bedriften mister inntektene. Hva nå?

Tilfeller som dette blir stadig vanligere. Hacking, malware og DDoS-angrep (Delivery Denial of Service) skaper daglig problemer, og oftere står organiserte grupperinger med tekniske kunnskaper og finansiell styrke bak slike angrep. Mulighetene for at disse angriperne skal lykkes med sine forsøk øker for hver dag som går. Bedrifter knyttes sammen via stadig flere nettverk. Økt samhandling mellom ulike aktører er en realitet, alle er mobile og bruker mobile verkøy i jobben og privat. I mange tilfeller benyttes den samme mobile enheten både til private- og jobbrelaterte oppgaver. Alt kobles til Internettet, og vi vet at alt på nettet er utsatt for angrep.

Enhver organisasjon bør ha iverksatt tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte seg mot dataangrep. God beredskap mot hacking, malware og DDoS-angrep må være på plass før en hendelse inntreffer. Det må finnes en plan for å sikre driftsstabilitet, opprettholde servicenivået overfor kunder, og samtidig gjøre det mulig for ansatte å utføre jobben under et dataangrep. Like viktig er det å gi de ansatte nødvendig opplæring, sørge for at de forstår hva cyberkriminalitet er, at de forstår hvordan angriperne går fram, og at de vet hvordan de skal forholde seg til ulike scenarioer.

På tross av alle forebyggende tiltak er det svært sannsynlig at før eller senere, snarere før, – vil noe skje. Nylige studier viser at over 30 % av bedriftene rammes av datakriminalitet. Bare 13 % stoler på sin egen evne til å håndtere situasjonen. Det er altså svært sannsynlig at sikkerheten vil svikte, og at dette innebærer økonomisk tap for de som berøres. Derfor tilbys det sikkerhetsforsikringer mot datakriminalitet. Den nyeste er introdusert av If, og retter seg mot virksomheter. If-kundene får hjelp etter et angrep dersom de har behov for det, og forsikringen dekker tap og utgifter forårsaket av hendelsen.

IBM i nært samarbeid med If Skadeforsikring

Datakriminalitetsforsikringen til If Skadeforsikring er utviklet i samarbeid med IBM. IBMs eksperter hjelper If’s eksperter på skadeerstatning med å analysere inntrufne hendelser og fastsette gjenopprettingstiltak. Ekspertene må ligge i forkant av utviklingen, og ekspertisen er absolutt nødvendig fordi angriperne er stadig smartere og dyktigere, og IT-miljøene er ofte komplekse. Når situasjonen endelig er løst, bør det dessuten tas lærdom av hva som skjedde, slik at man kan forbedre beredskapen mot eventuelle fremtidige angrep. IBMs eksperter vil hjelpe til med dette.

Det viktigste er at hver enkelt bedrift sørger for å være forberedt på å takle moderne datatrusler ved å investere i sikkerhet. Fornuftig datasikkerhet kombinert med en godt planlagt gjenopprettingsplan som kan tas i bruk på kort varsel, er den beste garantien for å kunne stå i mot slike hendelser. En virksomhet som beskytter seg selv er dessuten medvirkende i å beskytte andre.

En investering i sikkerhet skaper en solid plattform for effektiv drift. IBM hjelper deg å utvikle løsninger som stenger inntrengere ute!

Hacking

More Sikkerhet stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading