Infrastruktur

Optimalisert infrastruktur skaper muligheter

Share this post:

Med dagens lave oljepriser er det ikke alle planlagte investeringer i oljesektoren som er lønnsomme. Som følge av dette er det nærliggende å tro at den økonomiske aktiviteten i Norge kan bli redusert. I siste halvdel av 1900-tallet ble det startet flere nye veiprosjekter under lignende forutsetninger. Tanken var da å stimulere til økonomisk vekst med langsiktige investeringer som var viktige for samfunnet, og samtidig sysselsette arbeidskraft som ellers ville gått ledig. En såkalt win-win-situasjon.

Nå kvitres det igjen om at flere investeringer i veier vil løse problemene. Men dagens veiprosjekter er en svært kapitalintensiv virksomhet. Hvor mange som sysselsettes kan det også stilles spørsmål ved. Nye og bedre veier er bra for norsk næringsliv og skaper økte muligheter for økonomisk vekst. Dette kan imidlertid også være feil skal vi tro flere undersøkelser rundt lønnsomheten i veiinvesteringer i Norge.

Men hvordan kan vi forberede oss på den nye hverdagen med lavere oljepris?

Veiprising kan gi en jevnere belastning over tid, slik at trafikken flyter bedre. Dette er tendensene innen flytrafikk, tog og telekommunikasjon. Man bør imidlertid fjerne bompengeavgiftene utenfor de urbane områdene ettersom de bare fører til kostnader uten å gi noe videre av verdi.

Med moderne teknologi kan man analysere og styre trafikken på en bedre måte. Veinettet kommer til å bli fullt utnyttet. Optimalisert infrastruktur er nøkkelen. Boliger bør oppføres i nærheten av offentlig kommunikasjon for å utnytte effektiviteten i en offentlig infrastruktur, ikke minst samordne planlegging og drift av det urbane transportsystemet. Det må tilbys proaktiv informasjon til innbyggere, næringsliv og besøkende tilpasset deres ulike behov. Alle må få informasjon om hvilket servicenivå de kan forvente. Hvis servicen avviker fra forventet nivå, skal de ha beskjed i sanntid, akkurat som for alle andre virksomheter. Løsningen på mange kapasitetsproblemer ligger ofte i ny kommunikasjonsteknologi som bidrar til et redusert behov for reise eller transport.

En storsatsing på nasjonalt nivå for å bedre forvaltningen av eksisterende urban infrastruktur vil være det beste tiltaket fra Norges regjering med hensyn til å gjøre Norge konkurransedyktig og stimulere til en langsiktig og bærekraftig økonomisk utvikling.

Foto: Scanpix

Transport Industry leader IBM Nordic

More Infrastruktur stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading