Digitalisering

Big Data i oljeindustrien

Share this post:

Oljeindustrien er en av IBM’s globale satsingsområder, og vi har i Norge en unik historie med Big Data gjennom flere tiår. Det er snart 20 år siden IBM utviklet den første Norske nasjonale databasen for oljerelatert data – DISKOS, som satte standarden og ambisjonsnivået for nasjonale petroleumsdatabaser.

I dag ser vi en enorm økning i datavolum gjennom hele olje og gass verdikjeden. Eksempelvis vil høyt instrumenterte boreoperasjoner kunne generere mer enn to terrabyte data per dag. Dette er data som vi kan analysere for å identifisere «signaturer» på mulige uønskede hendelser. Ved å benytte disse signaturene på data i sanntid vil vi kunne gi operatører muligheter til å utføre korrigerende tiltak for å sikre effektivitet, unngå nedetid og i verste fall ulykker.
Eksempelelet er kun et av flere hvor sanntidsdata benyttes. Andre steder vi nå har høy fokus og aktivitet er i operasjon av prosessanlegg, både offshore og på land.

Det som kanskje er mest interessant er vår tilnærming for å utnytte «ustrukturert data» til beslutningsstøtte. Nær 80% av organisasjoners «Big Data» er ustrukturert. Det kan være tekst, dokumenter, presentasjoner, rapporter, analyser, studier, logger etc… I tillegg finnes det mye åpne data på nettet som ønskes benyttet. Tradisjonelle analyseverktøy kommer til kort når denne type data ønskes benyttet. Våre nye «Cognitive Analytics» løsninger fra IBM Watson Group og GBS kan gi unik innsikt og beslutningsstøtte ved å bruke nettopp denne type data. I vårt olje og gass Centre of Excellence i Stavanger arbeider vi nå med denne type kognitive analyseverktøy – sammen med flere ledende oljeselskap.

Internasjonale oljeselskap investerer nå i bruk av kognitive løsninger innenfor flere områder, og vi er i en privilegert posisjon til å kunne bistå. Vår ambisjon er å kunne gi bedre grunnlag for beslutninger i forbindelse med leting, effektiv drift og ikke minst innenfor HMS. Mange av disse prosjektene er forståelig nok konfidensielle, men vi håper å kunne få omtale de mer i tiden som kommer.

 

Oljeblogg

 

 

Oil and Gas - WW Upstream Strategy Lead

More Digitalisering stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading