Digitalisering

Smartere løsninger for smartere HR

Share this post:

smarterplanet

I dag er lederne i verdens største selskap enige om én ting: Det er menneskene som er den største ressursen i en organisasjon.

Det er de ansatte som skaper verdier, og det er de som er selve grunnlaget for at selskapet skal lykkes. Samtidig er arbeidsmarkedet i endring. Du har kanskje hørt om dem – disse unge lovende, som ofte omtales som ”millenials”. De stiller større krav, flytter på seg uten å blunke og motiveres av utfordrende arbeidsoppgaver heller enn en fet lønn. De har høy utdannelse, gode IT-kunnskaper og ser på endring som noe positivt. Det er disse menneskene bedriftene i dag kjemper om å få ansette.

Som om det ikke var utfordrende nok å tiltrekke seg disse kravstore, selvsikre talentene, må kunnskapsbedriftene samtidig kjempe for å beholde de ansatte de allerede har. De som sitter med en enorm kompetanse, erfaring og som alltid kan svare på det ingen vet. Virksomheten tør ikke engang tenke på hva som kunne skjedd dersom de plutselig hadde sluttet.  De nyutdannede skal tiltrekkes, de erfarne skal beholdes – og da har vi ikke engang nevnt at alle skal ”utvikles”, ”læres opp” og ha egen kompetanseplan basert på forretningens strategiske, fremtidige behov (puh!).

Den store oppgaven med å skape en arbeidsplass hvor ansatte er engasjerte, vil jobbe, vil bli og vil utvikle seg i – er en oppgave som selskaper har begynt å ta på blodig alvor. Og det er her historien om ”IBM i HR” begynner.

En myk vitenskap?

Foreleseren Jan Ketil Arnulf, som jeg hadde i psykologi på BI, sa noe jeg ikke kommer til å glemme. ”Det er ironisk at HR blir sett på som et ”mykt fagområde”, og økonomi som ”hard vitenskap”- og som et slags ”overlegent, og viktigere fagfelt”. – Det å sitte i et excel-ark er ikke tøft. En medarbeidersamtale med en ansatt som ikke leverer, som sliter, som er utbrent, eller som må sies opp på grunn av nedskjæringer –  det er dét som er det tøffeste og hardeste et arbeidsliv kan by på”.

HR er en linje av forretningen som mange vil hevde at har blitt nedprioritert på IT-siden og på budsjettsiden. Og det har ført til flere ubehagelige implikasjoner.  Mange avgjørelser som gjelder menneskelige ressurser blir tatt ved hjelp av magefølelse. Uten gode analyseverktøy og gode systemer som snakker sammen (les: integrasjon!), står HR uten mulighet til å ta avgjørelser som er basert på både erfaring og analyse, og uten tid og krefter til å arbeide strategisk istedenfor å plotte inn personalia inn nok en gang, i nok et system.

Nobelprisvinner i økonomi, psykolog Daniel Kahneman har pekt på noen av disse ubehagelighetene: Når mennesker tar avgjørelser basert på følelser, eller intuisjon, stoler de instinktivt på den mest tilgjengelige informasjonen i hjernen, eller det som minner mest om situasjonen. Det kan føre til at man lar fordommer bestemme hvem som skal få en jobb, heller enn en rasjonell gjennomgang av objektive kriterier.

Kombinasjonen av analyse og erfaring

Personlighets- og evnetester kombinert med strukturert intervjuing og case-løsning har hatt en stor betydning for å sikre god rekruttering av ansatte i Norge. Og den samme tilnærmingen må tas i bruk i alle HR-prosesser. IBMs løsninger gjør dette. Vi mener at læringsprogrammer må ta hensyn til den enkeltes behov. Medarbeiderundersøkelser må være tilpasset forretningens behov. Forslag til tiltak for å bedre miljøet på en arbeidsplass bør være basert på reelle forskningsfunn. – For det er ikke nødvendigvis slik at et miljø blir bedre av høyere lønn. Eller at økt ”mål- og resultatsstyringsfokus” har noen gevinst utover det at ansatte må bruk mere tid på å fylle ut flere skjema. Dette vet ofte HR, men dette er ikke alltid like lett å argumentere for i samtale med dem som jobber med «hard science» – finansdirektøren eller lederen.

Så her er IBM sitt råd. Det er på tide at de som jobber med den viktigste, og tøffeste jobben i et selskap får de samme ressursene som de som jobber med finans, logistikk og strategi.  Og oppgaven med å utvikle disse verktøyene har IBM tatt på seg. Sammen med psykologer, organisasjonspsykologer og verdens ledende IT-ressurser har vi skapt IT-systemer som er intelligente og brukervennlige for både kandidater, ansatte og administrator. Ved å la HR bruke tiden på å jobbe strategisk og evidensbasert, og ikke administrativt og intuisjonsbasert vil man kunne skape mer fornøyde og mer engasjerte ansatte.

Og dersom finans eller ledelse skulle være i tvil: det lønner seg!

La oss legge tilrette for smartere HR – for en smartere verden.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med bloggforfatteren, eller les mer her.

 

Client Executive

More Digitalisering stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Hvordan kan din bedrift bli mer bærekraftig?

Med det stadig økende fokuset på bærekraftsrapportering i bedrifter i dag, har behovet for å kunne spore, måle og dokumentere bærekraftsinitiativer aldri vært viktigere. Derfor har IBM invitert til bærekraftseminar med fokus på hvordan intelligente workflows kan hjelpe med med en av de viktigste utfordringene mange bedrifter står overfor: Mer bærekraftig forretningsmodeller. Vi samlet noen […]

Continue reading