Skyplattform og tjenester

Tre forretningsstrategier med Cloud

Share this post:

Cloud er en teknologi i rask modning. Det som gjør den spesiell, er evnen til å gjøre IT-ressurser lett tilgjengelig for organisasjonen. Spørsmålet er hvordan man utnytter disse mulighetene direkte i forretningstrategien. For å hevde seg i markedet er fornyelse sentralt, og organisasjoner som ikke evner å drive innovasjon vil risikere å tape fremover.

Tre strategier for å drive innovasjon ved hjelp av cloud:

Effektivisere
Cloud muliggjør forbedring av produkter og tjenester gjennom å effektivisere organisasjonen og verdikjeden. Dette er en strategi med liten risiko, men samtidig mindre gevinst gjennom profittøkning og større markedsandeler.

Et eksempel er North Carolina State University som utviklet en Virtual Computing Lab. Løsningen gir studenter, lærere og forskere enkelt tilgang til undervisningsmateriale, og øker delingen av kunnskap. Brukerne får adgang til applikasjoner over internett ved å bruke PC, nettbrett eller andre mobile enheter. I Norge har en videregående skole tatt i bruk IBM sin Smart Cloud Enterprise løsning i undervisningen. Resultater: Dele informasjon mellom studenter enklere, mulighet til å skalere opp ved kraftig vekst, samt fleksibilitet til å skifte ressurser mellom undervisning, forskning og administrasjon.

Innovere
Innovatører bruker cloud til å gjøre forbedring av egne produkter for å øke kundeverdien og oppnå konkurransefordeler.

Et eksempel er 3M Vision Attention Service (VAS), som er en løsning som gir designere tilbakemelding på hvordan øyet oppfatter elementer i design. VAS leveres ved hjelp av cloud-teknologi, uten at kundene trenger å installere egen programvare. Dette gir 3M muligheten til å selge den nye løsningen til et nytt marked, som er de små uavhengige kreative designere. Resultater:  En lett skalerbar løsning, lave investeringskostnader for kundene og mulighet for å tiltrekke seg nye kunder.

Skape
Skapere produserer en helt ny tjeneste eller produkt, og påvirker dermed betydelig eksisterende bransje – eller til og med etablerer en ny industri. Dette gir en ledelse i markedet, men også risiko for å tape.

Et eksempel er Comcast, et ledende amerikansk medie-, underholdnings og kommunikasjonsselskap. De laget en løsning for å levere TV-innhold til alle internett-enheter. Teknologien endrer måten vi ser på TV, og den kombinerer TV med annen digital informasjon. I Norge har Netflix stor suksess med denne type teknologi, som gir en helt ny dimensjon til TV-underholdning. Resultater:  Gir kunder enklere tilgang til innhold, leverer innhold på ”alle” enheter, lager nye apper raskere og billigere, samt mulighet for å gjøre endringer i bruksergrensesnittet billigere og raskere.

More Skyplattform og tjenester stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading