Forretningsutvikling

Nye utfordringer for markedsdirektører

Share this post:

Det er ingen tvil om at vi lever i en spennende tid hvor alt er i rask endring. Kundene er mer opplyst enn noensinne og utveksler erfaringer på nye måter. Antall kanaler tilgjengelig for å nå kundene har økt markant de siste årene. Konkurransen tilspisser seg og blir stadig mer global. En stor del av de 1700 markedsdirektørene vi intervjuet i IBMs globale markedsdirektørstudie sier at det nye markedslandskapet fremtvinger endringer i hvordan de møter sine kunder. Samtidig føler mange seg maktesløse når det gjelder å håndtere de nye kravene som stilles til en stadig mer omfattende markedsfunksjon.

De største utfordringene mine kolleger står overfor er å kunne håndtere og utnytte den store dataveksten, ha kontroll over og styre debatten om egen merkevare i sosiale medier, nå kundene effektivt gjennom nye mobile kanaler, og sist men ikke minst måle resultatene av sine markedsaktiviteter.

At vi utfordres av dette er ikke overraskende. Det som er mer oppsiktsvekkende er at markedssjefene i Norden generelt oppfatter seg som mindre forberedt på disse områdene enn deres globale kollegaer. Selv om vi i Norden ligger langt fremme teknologisk og er ansett for å ta i bruk ny teknologi tidlig, så er en stor del av våre markedsføringstiltak basert på tradisjonelle aktiviteter.

De nordiske markedssjefene sier også at de er mindre forberedt enn sine internasjonale kolleger til å måle effekten av sine markedsføringstiltak. Tidligere var det nok å vise til at forbrukerne husket reklamekampanjer, måle deres holdninger til merkevaren eller trafikk på nettsidene. Nå er direktørene under sterkt press for å vise til målbare resultater om hvordan utgiftene til markedsføring hjelper selskapet til å nå sine mål. Hele 63 prosent av respondentene mener at avkastning på markedsføringskostnadene blir det viktigste målekriteriet over de neste 3-5 årene.

Skal budsjettene brukes fornuftig må markedsdirektørene vite hvilke tiltak som gir best resultat. Med andre ord: Hvor man skal slutte å bruke penger er like viktig som hvor man må trappe opp investeringene.

Markedsdirektører må etablere mål og metoder for å systematisk dokumentere verdien markedsavdelingen genererer. Deretter bør man identifisere hvilke verktøy som kan forenkle innsamling av data og gi den analytiske støtte som er nødvendig for å kunne vise resten av bedriften hvilken verdiskapning markedsaktivitetene leverer.

Vi må utnytte innsikten i datahavet rundt oss, ikke bare for å lære dagens kunder å kjenne, men vel så viktig få innsikt i viktige markedsendringer og trender for å kunne forutse hva som er nyttig for våre kunder i fremtiden. Oppsiden er stor og mulighetene mange – skaff deg oversikt over hva som sies om dine merkevarer der ute, mål resultater og ta kontroll over dialogen!

Ingvild Grimstad, markedsdirektør i IBM Norge

More Forretningsutvikling stories

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading