Mennesker og mangfold

Kreativitet løser kompleksitet

Share this post:

IBM gjennomfører annet hvert år en global topplederundersøkelse, og nå er 2010-rapporten klar. Verdens toppledere mener at kompleksitet blir deres største utfordring de neste årene. Den viktigste lederegenskapen er kreativitet og håndtering av raske endringer.

Vi har gjort 1541 personlige intervjuer med CEO-er fra 33 ulike bransjer i 60 land. 85 deltok i Norden. Selv har jeg gjennomført flere av intervjuene her i Norge, og det har vært veldig spennende å høre hvordan norske ledere ser på sin jobb etter finanskrisen.

IBM har sett nærmere på de beste virksomhetene i undersøkelsen ut fra omsetning og vekst de siste fem årene. Denne toppgruppen er 54 prosent mer tilbøyelig til å ta raske beslutninger, og responderer raskt på ideer og endringer. Nesten alle setter økt kundeforståelse og kommunikasjon med kundene som deres viktigste initiativ de neste fem år. Samtidig gjør de raske endringer for en enklere, åpnere og mer fleksibel organisasjon.

Noe av det mest interessante i undersøkelsen er at kreativitet trekkes frem som den viktigste lederegenskapen. Finanskrisen og klimakrisen har vist oss betydningen av at vi lever i en globalt integrert verden som er mer sårbar, usikker og kompleks. De beste lederne er mer kreative og har større evne til å drive gjennom raske endringer under overflaten av sin organisasjon. De gjør stadige tilpasninger i sine strategier for å realisere nye muligheter, og kommuniserer mer uformelt.

Det blir spennende å følge norske virksomheter fremover. Etter å ha intervjuet mange ledere, både i Norge og resten av verden, ser vi i IBM en optimistisk utvikling.

Det finnes en lang rekke nye og innovative løsninger som kan hjelpe toppledere med utfordringene over, særlig bedriftenes behov for å integrere informasjon på smartere måter for å kunne ta raskere, sikrere og bedre beslutninger, og å hente ut effekten av bedre samhandling internt og eksternt gjennom nye elektroniske verktøy og sosiale medier.

Undersøkelsen kan du lese i sin helhet på www.ibm.com/ceostudy

Ønsker du å teste deg selv og din virksomhet og se hvor du står i forhold til de globale resultatene? Her kan du prøve vårt egenevalueringsverktøy

More Mennesker og mangfold stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading