Forretningsutvikling

Lønnsomhet trenger ikke gå på bekostning av miljøet

Share this post:

Hvordan kan vi skape en miljøeffektiv økonomi? En økonomi som leverer konkurransedyktige varer og tjenester som tilfredsstiller markedets behov, samtidig som vi reduserer miljøbelastningen?

Tidligere i år samlet IBM rundt 1600 bedriftsledere til en ”Eco-efficiency Jam”, en miljøtankesmie på Internett, for å svare på disse spørsmålene. Representanter og beslutningstakere fra myndigheter og politikk, NGO-er, journalister, analytikere og miljøeksperter fra mer enn 60 land deltok for å legge frem sine synspunkter og forslag til løsning på disse spørsmålene. Rapporten som oppsummerer diskusjonen fra det 51 timer lange nettmøtet kan lastet ned fra våre nettsider. IBM begynner etter hvert å få lang erfaring med denne type tankesmier som samler en imponerende mengde innflytelsesrike beslutningstakere fra hele verden.

Miljøeffektivitet, eller eco-efficiency som er den engelske betegnelsen, handler om å iverksette bærekraftige og ressurssparende tiltak i alle deler av en organisasjon. Det skjer ikke over natten eller av seg selv. Politikere og myndigheter spiller en viktig rolle for selskaper som trenger reguleringer og insentiver som oppfordrer til større effektivitet, avfallsreduksjon og lavere klimautslipp.

Samtidig krever den nye økonomiske tankegangen at vi utnytter eksisterende teknologi for å skape nye økonomisk og miljømessig bærekraftige produkter og tjenester. De som gjør dette vil skille seg ut og ha større konkurransekraft i fremtiden.

Lønnsomhet trenger ikke gå på bekostning av miljøet. Deltakerne i tankesmien var samstemmig om at denne holdningen vil endre organisasjoner og næringsliv de neste 20 årene.

Tre hovedpunkter fra tankesmien oppsummerer hvordan deltakerne mener dette vil være mulig i organisasjoner, offentlige og private virksomheter:

  1. Implementer bærekraftige løsninger som er ressurseffektive, og reduserer miljømessige og sosiale konsekvenser av driften. Det betyr at CSR-strategien må integreres med forretningsstrategien, slik at miljøspørsmål blir en del av det virksomheten måles på. Rent konkret handler det om å redusere forbruk av energi, utslipp av drivhusgasser og avfall i hele verdikjeden, fra produktutvikling til produksjon og distribusjon og markedsføring. Det gir større sporbarhet og åpenhet i forsyningskjeden, og reduserer kostnadene. Samtidig styrker virksomheten både omdømme og markedsposisjon.
  2. Bruk teknologi for å skape miljøvennlige, effektive infrastrukturer som utnytter digitale, intelligente systemer. I følge deltakerne gjelder dette alle typer fysiske infrastrukturer, fra datasentre til bygninger og transport. Legg også opp til en mobil organisasjon og virtualiser IT-infrastrukturen. Resultater fra ledende virksomheter viser at det nytter.
  3. Bruk intelligente systemer med åpne standarder. Informasjon i sanntid vil kunne bedre utnyttelsen av infrastrukturen, som vann- og transportsystemer. Det er mulig å skape smartere bygninger, mer effektive energinett og mer effektiv kollektivtrafikk ved å integrere systemene – i et System av systemer – som vil komme forbrukere, virksomheter og samfunnet til gode.

En oversikt over alle temaene som ble diskutert, og mer om hvordan deltakerne jobber for en miljøeffektiv økonomi kan du lese her.

Har du tanker rundt dette temaet? Jeg vil gjerne høre dine meninger om dette – stemmer disse konklusjonene overens med hvordan du opplever fremtidens økonomi?

More Forretningsutvikling stories

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

Call for Code 2020 – bidra til å bekjempe COVID-19! 

Verden endrer seg raskt, og vi står nå overfor en pandemi som berører oss alle. Derfor utvider vi årets Call for Code til å involvere løsninger som bidrar til å bekjempe COVID-19. Call for Code 2020 er en av verdens største konkurranser for utviklere, innovatører og problemløsere. For tredje gang inviterer IBM og samarbeidspartnere utviklere […]

Continue reading