Miljø og bærekraft

Kan vi øke elbilparken fra 3.000 til 200.000?

Share this post:

Norstart, Norsk Elbilforening, viser i en artikkel på Aftenposten.no at det er mye penger å spare for forbrukerne ved å kjøre elbil. Likevel er det bare 3000 på veiene, av en bilpark på drøyt to millioner. Regjeringens mål om å ha 200.000 elbiler i trafikken innen 2020 blir vanskelig å nå om ikke elbilene blir betydelig mer attraktive.

Det virker som elbilens begrensninger hindrer utbredelsen. De kjører kun korte distanser, er mindre og virker mer utrygge, og tilgangen på lading er langt ifra optimal. I Danmark ser de på å bruke vindkraft mer effektivt i elbilbatterier (Elbiler inn på strømnettet), men den norske utfordringen kan nok ikke løses som på Bornholm. Det blir en høna-og-egget-problematikk: Finnes ikke elbilbrukere bygges ikke infrastrukturen ut, og vice versa. Nå er riktignok politikerne på vei. I 2009 er det satt av 50 millioner kroner i et prøveprosjekt til bygging av ladepunkter. Kommuner, kommunale aktører, statlige aktører, borettslag, sameier og kommersielle aktører kan søke om støtte fra Transnova, som forvalter disse midlene. Men kun halvparten av midlene har så langt blitt brukt.

Langdistansebatterier
IBMs forskere driver prosjektet Battery 500, som har som mål å utvikle batterier som kan drive ”vanlige” familiebiler over 80 mil på en lading. Teknologien er såkalte Lithium air-batterier, som skal kunne lagre ti ganger mer energi enn Lithium Ion-batteriene som brukes i dag. Grunnen til at betegnelsen ”Air” brukes, er at batteriet vil, i likhet med en forbrenningsmotor, ta inn luft for å hjelpe den kjemiske reaksjonen som tilfører motoren energi. Forskningen er fortsatt på et tidlig stadium, men man regner med å kunne ha en prototype klar innen et år.

Det vil altså ta en tid før disse batteriene blir vanlige, men denne type batterier vil trolig være en forutsetning for elbilutbredelsen. Elbiler for langdistansekjøring vil utvilsomt bli et godt alternativ til personbilen, forutsatt at bilen kan lades når man kommer frem, og at de blir større og tryggere enn dagens elbiler. En fortsatt satsning på ladepunkter er en forutsetning for en så kraftig økning i elbiler som Regjeringen ønsker seg. Mer utholdende biler er forutsetning nummer to, og krever en bilindustri som tør å satse. Dersom det lave avgiftsnivået holder seg for elbiler, blir dette en vinn-vinn-situasjon for oss alle. Kanskje det er oppskriften for å øke elbilparken?

 

More Miljø og bærekraft stories

5G og Edge Computing – Hva skal vi med det?

De aller fleste har i en eller annen sammenheng hørt uttrykkene 5G eller Edge Computing. Ifølge teknologiekspertene definerer de fremtiden i IT-bransjen og vil være en driver for nye forretningsmodeller og muligheter. Men hva er egentlig disse begrepene? Og hva skal vi med dem? 5G I korte trekk er 5G den nyeste utviklingen innen trådløs […]

Continue reading

Hvordan lykkes med heldigitale globale konferanser?

Hvordan løser man utfordringen med å samle over 95 000 deltakere til konferanse i en tid der avgjørende smittevernstiltak hindrer mennesker å møtes? Her er fem tiltak som bidro til at IBM Think Digital 2020 ble et vellykket helvirtuelt arrangement. Hvert år pleier IBM å avholde sin globale årskonferanse «Think» i San Fransisco. I fjor […]

Continue reading

Innovativ teknologi sikrer trygge forbrukere: Call for Code og Covid-19

Sosial distansering inne i butikker og på offentlig transport hindrer smitte og bidrar til å redusere spredning og konsekvenser av sykdom. Men hva gjør man med køene som skapes utenfor eksempelvis apotek og butikker – er det like lett å overholde reglene om trygg avstand når over store mengder mennesker venter på bussen eller på […]

Continue reading