Digitalisering

Voksende byer på jakt etter smarte løsninger

Share this post:

Vi lever i et kunnskapssamfunn, der tjenester er viktigste næringsvei. Denne utviklingen har også ført til at stadig flere av oss bor i byer. I dag er 8 av 10 nordmenn urbaniserte, og pilen peker stadig oppover. Hvordan skal vi håndtere veksten, og samtidig redusere bilkøer, kollektivtrafikk- og klimautfordringer? Disse spørsmålene er grunnen til at IBM setter fokus på smartere byer.

Denne uken og neste skal IBM sette seg ned med politikere, forskere og myndigheter i både Sandnes, Stavanger og Trondheim for å diskutere hvordan løse utfordringene for fremtidens byer. Vi gleder oss til å høre mer om deres tanker og forslag til smarte løsninger. Byene tilbyr alt fra transport til helsetjenester, utdanning, sikkerhet, strøm og vann til sine innbyggere. Koordinering er viktig for å gi et godt tilbud til stadig flere.

Tre tips for smartere byer
En ny undersøkelse utført av IBMs forskningsinstitutt, viser at det er tre grep byene bør ta for å tilpasse seg veksten. For det første må de jobbe på tvers av områdene i egen organisasjon, samtidig som de samarbeider med myndigheter både på regionalt og nasjonalt nivå. Det er viktig, fordi politikk som påvirker byene, ikke kun bestemmes av byen selv – politikk avgjøres på by/kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og de må samarbeide.

For det andre må vi se på hvordan mennesker og ting kan jobbe sammen på måter som ikke var mulig tidligere. Ved hjelp av sensorer kan datasystemer for eksempel overvåke trafikken og fortelle hva som skjer, ved å utføre analyser som gir anbefalinger om handling. Trafikksystemene kan da sørge for at bilene får anbefalt nye ruter dersom det oppstår en ulykke. Slike systemer gjør det enklere å planlegge for å unngå kø og ekstra forurensing.

Sist, men ikke minst, er det viktig at byene foretar en totalgjennomgang av alle systemer. Selv om det er viktig å prioritere de viktigste utfordringene først, er det ikke bærekraftig på sikt å drive brannslukning og bare gjøre justeringer på problemområdene.

Byene er i gang
I Norge er temaet heldigvis på agendaen allerede. Gjennom initiativet ”Framtidens byer” samarbeider staten med de 13 største byene i Norge for å se på hvordan de kan bli mest mulig miljøvennlige. Helhetstenking og smarte løsninger vil være viktig for å få dette til.

IBM hjelper allerede flere byer verden over med smartere systemer. I Stockholm har de ved hjelp av ny sensorteknologi og et køprisingssystem redusert forurensingen i sentrum med 20 prosent. Køene er redusert og folk reiser mer kollektivt. Det syns vi er smart. Både i Nederland og Kina kan flere reise med tog, uten at de bruker flere togsett, fordi smarte IT-systemer hjelper dem å utnytte ressursene bedre. Det er også smart.

For å få til disse endringene må vi ha sterkere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, akademia og byens innbyggere. IBM vil gjerne være med på laget.

More Digitalisering stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Hvordan kan din bedrift bli mer bærekraftig?

Med det stadig økende fokuset på bærekraftsrapportering i bedrifter i dag, har behovet for å kunne spore, måle og dokumentere bærekraftsinitiativer aldri vært viktigere. Derfor har IBM invitert til bærekraftseminar med fokus på hvordan intelligente workflows kan hjelpe med med en av de viktigste utfordringene mange bedrifter står overfor: Mer bærekraftig forretningsmodeller. Vi samlet noen […]

Continue reading