Digitalisering

Samfunnets blodomløp

Share this post:

Det er ikke uten grunn at vi setter fokus på trafikk, samferdsel og transport. Samfunnet er helt avhengig av det. Mennesker, virksomheter, organisasjoner og den globale økonomien trenger fungerende transportsystemer for bokstavelig talt å holde hjulene i gang. Likevel er dette utfordringer vi ikke jobber tilstrekkelig systematisk med i Norge. Vi må tenke nytt.

Trafikk og transport er et av fokusområdene i IBMs satsning på en smartere verden. Denne uken og neste skal jeg være med på to diskusjonsmøter i Sandnes og i Trondheim. Her skal vi snakke med blant annet Næringsforeningen i Stavangerregionen og politikere, forskere og veimyndigheter i Trondheim om trafikk og transport i byene. Det blir spennende å se hvilke tanker og løsninger som kommer frem under disse møtene. Vi kommer til å fortelle mer om det her på bloggen.

De fleste byer i verden sliter med bilkøer og rushtrafikk, økende CO2-utslipp og lange ventetider. I tillegg til frustrasjonen det gir, har stopp i trafikken økonomiske konsekvenser. Man har regnet ut at de økonomiske tapene er på mellom en og tre prosent av et lands brutto nasjonalprodukt (BNP).

Det ser ikke ut til at det blir noe bedre fremover. FN beregner at ca 70 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i storbyer i 2050. I mediene har vi nylig også fått vite at befolkningen kommer til å være oppe i over ni milliarder innen dette tidspunktet, og befolkningsøkningen er en av våre største klimautfordringer. Utviklingen kommer til å sette ytterligere press på samfunnets infrastruktur, kollektivtrafikk, veier og transportsystem.

Vi kommer til å vise frem flere gode eksempler på smarte transportsystemer på bloggen i tiden fremover. Trafikk og transport er viktige områder for å bygge en smartere verden. I IBM har vi et globalt team av eksperter innen intelligente transportsystemer. I tillegg til køprisingssystemet i Stockholm, er vi også involvert i store prosjekter i byer som London, Singapore og Brisbane.

Jeg jobber med trafikk og transport i IBM. Jeg er opprinnelig samfunnsøkonom, og har jobbet med transportpolitikk og trafikkløsninger hele arbeidslivet. Jeg er interessert i samfunnsspørsmål og brenner for transportområdet, som er en veldig viktig funksjon i samfunnet. Dere kommer til å høre mer fra meg om dette temaet på bloggen.

Jeg vil også gjerne ha dine synspunkter – hvordan opplever du trafikk og transport i din hverdag? Har du noen ideer og smarte løsninger vi burde tenke på?

Transport Industry leader IBM Nordic

More Digitalisering stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading