Miljø og bærekraft

IBM på toppmøte for morgendagens løsninger

Share this post:

Noe nytt er i emning. Denne uken møttes 50 toppledere fra ulike virksomheter på Soria Moria for å utvikle nye forretningsløsninger under overskriften Smart Grønn Vekst. Dette betegner et paradigmeskifte og et sprang i næringsutviklingen som vil komme på bakgrunn av en stadig tydeligere klimakrise og økende ressursknapphet. Helt nye tjenester skal utvikles. Dette handler ikke om å gjøre det samme litt mer miljøvennlig, men om å jobbe på helt nye måter. Utvikling av nye forretningsmodeller er nøkkelen. IT og Internett er viktige verktøy for å få til radikale endringer. Derfor mener vi i IBM at det er viktig å være med å forme denne utviklingen.

IBM var det første IT-selskapet som satte visjonen om en smartere verden på dagsorden. Vi ligger helt i front i denne utviklingen. Likevel vet vi at for å lykkes må vi være flere som deler visjonen. Derfor arrangerte vi en konferanse med fokus på smartere byutvikling i Berlin i sommer. Det er med stolthet jeg kan si at Smart Grønn Vekst er inspirert av blant annet den konferansen.

Vi er alle nødt til å finne vår plass i dette, og posisjonere oss for en utvikling vi vet vil komme. Derfor deltok jeg for IBM på dette toppmøtet, som i løpet av ett døgn hadde som målsetting å komme opp med de mest kreative ideer som kan ta oss noen skritt videre til et samfunn der vi er smartere organisert, har økt velferden og utnytter ressursene bedre. Resultatet ble fantastisk spennende!

Vi kommer tilbake med en oppfølgingsrapport på temaer og en liten smaksprøve på resultatet senere i uka. Toppmøtet vil bli fulgt opp på nyåret med videreutvikling og kommersialisering av resultatene fra møtet, så følge med!

More Miljø og bærekraft stories

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading