Innovasjon

IBM blogger om en smartere verden

Share this post:

Velkommen til IBM Norges blogg om en smartere verden! Jeg er stolt over å kunne presentere denne bloggen for dere på vegne av IBM. Her vil jeg, med hjelp av våre fageksperter, presentere nyheter og materiale som viser hva vi i IBM gjør for å bidra til en smartere verden.

IBMs visjon ”En smartere verden” er en erkjennelse av at det er rom for at ting kan fungere mye bedre. Vi må effektivisere for å utnytte ressursene i verden bedre. Tanken bak en smartere verden er at det allerede finnes teknologi og løsninger som kan bidra til å løse flere av dagens utfordringer, hvis den implementeres på riktig måte. På denne bloggen vil vi vise hva vi mener med dette. Kom gjerne med tilbakemeldinger, synspunkter og ideer rundt tankene vi presenterer. På samme måte vil vi også gi våre synspunkter på perspektiver som leserne fremmer på disse sidene.

Vi kommer til å starte opp bloggen med fokus på temaet smartere byer – og et særlig fokus på transportutfordringene vi har i Norge. Utover vinteren vil vi også se nærmere på teknologi og smarte løsninger innen petroleumsindustrien, helsevesen, varehandel, samt infrastruktur generelt. Vi kommer også til å presentere spennende ny teknologi, undersøkelser og prosjekter som IBM er involvert i.

Med denne bloggen inviterer vi næringsliv, politikere, myndigheter og organisasjoner til en dialog. Hva mener dere vil skape en smartere verden og et smartere Norge? Hvordan kan vi sammen jobbe for et mer velfungerende samfunn?

La oss bruke denne bloggen til å diskutere hvordan det kan gjøres!

Vennlig hilsen
Ingvild Grimstad

More Innovasjon stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading