Innovasjon

IBM blogger om en smartere verden

Share this post:

Velkommen til IBM Norges blogg om en smartere verden! Jeg er stolt over å kunne presentere denne bloggen for dere på vegne av IBM. Her vil jeg, med hjelp av våre fageksperter, presentere nyheter og materiale som viser hva vi i IBM gjør for å bidra til en smartere verden.

IBMs visjon ”En smartere verden” er en erkjennelse av at det er rom for at ting kan fungere mye bedre. Vi må effektivisere for å utnytte ressursene i verden bedre. Tanken bak en smartere verden er at det allerede finnes teknologi og løsninger som kan bidra til å løse flere av dagens utfordringer, hvis den implementeres på riktig måte. På denne bloggen vil vi vise hva vi mener med dette. Kom gjerne med tilbakemeldinger, synspunkter og ideer rundt tankene vi presenterer. På samme måte vil vi også gi våre synspunkter på perspektiver som leserne fremmer på disse sidene.

Vi kommer til å starte opp bloggen med fokus på temaet smartere byer – og et særlig fokus på transportutfordringene vi har i Norge. Utover vinteren vil vi også se nærmere på teknologi og smarte løsninger innen petroleumsindustrien, helsevesen, varehandel, samt infrastruktur generelt. Vi kommer også til å presentere spennende ny teknologi, undersøkelser og prosjekter som IBM er involvert i.

Med denne bloggen inviterer vi næringsliv, politikere, myndigheter og organisasjoner til en dialog. Hva mener dere vil skape en smartere verden og et smartere Norge? Hvordan kan vi sammen jobbe for et mer velfungerende samfunn?

La oss bruke denne bloggen til å diskutere hvordan det kan gjøres!

Vennlig hilsen
Ingvild Grimstad

More Innovasjon stories

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

People of IBM: Vilde Wittingsrud

Hun beskriver seg selv som en person som blir engasjert i mye rart, og går all in når hun først bestemmer seg. Derfor ser hun nå Formel 1 annenhver helg. I IBM jobber hun som Associate Consultant, bli bedre kjent med Vilde Wittingsrud: Jeg hadde aldri sett for meg å jobbe i IT-sektoren, men jeg […]

Continue reading

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading