Overheid

Datagovernance is fundamenteel voor een intelligente overheid

Share this post:

 

Overheden zijn bij uitstek in de positie om flinke slagen te maken met het slim gebruiken van data. Denk aan proactieve en snelle communicatie met de burger, smart cities, geoptimaliseerde vervoersstromen en geavanceerd watermanagement. Nu de behoefte groeit aan het delen van data over de keten staan bestuurders voor een uitdaging: bepalen van de juiste datagovernance, dataprivacy maatregelen en architectuur. Praktische handvatten om uw informatiebeleid vorm te geven en te starten met een veilige en gestructureerde inzet van AI tijdens de Data & AI Academy dat plaatsvond op 19 maart 2021. Hierbij worden tevens de contouren van de juiste dataprivacy en datagovernance voor de publieke sector geschetst.

 

Naarmate projecten groeien nemen ook de maatschappelijke impact en daarmee de risico’s toe. Ook overheden vallen onder privacywetgeving en moeten zich verantwoorden tegenover toezichthouders. Het is dus extreem belangrijk dat de juiste data op het juiste moment bij de juiste persoon op de juiste manier beschikbaar is. Dit vraagt op bestuursniveau om een adequate controle op toepassingen en processen en dat de informatiebeveiliging op orde is. Dat geldt niet alleen voor verwerking en gebruik van burgerinformatie, maar ook voor gegevensstromen vanuit IoT-sensoren in de havens, steden en waterwegen, voor camera’s die de snelwegen monitoren, het beheer van energienetten enzovoorts.

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een centrale rol bij een slimmere overheid. Omarming hiervan kent meerdere aspecten, die allemaal in meer of mindere mate (en niet per se volgordelijk) in orde moeten zijn. IBM spreekt hiertoe van ‘The Ladder to AI’: een data-georiënteerde aanpak waarbij een moderne informatie-omgeving wordt gebouwd ten behoeve van het adequaat kunnen verzamelen van data. Gebruikers moeten binnen deze omgeving betrouwbare analyses kunnen maken. Zo kan AI met zorgvuldigheid breder worden ingezet en geoperationaliseerd. Kortom: een kwestie van ‘collect, organize, analyze & infuse’ – op basis van een ‘modernized’ IT omgeving.

 

Randvoorwaarden voor succes

Door de opmars van de clouds en API’s is de hoeveelheid data explosief toegenomen. Ook aan gebruikerstools is geen gebrek. Datagovernance en het creëren van een veilige, flexibele en schaalbare informatie-architectuur zijn daarbij randvoorwaarden voor succes. Zodat data betrouwbaar en gebruiksklaar is, op basis van de gestelde eisen op het gebied van governance, security en compliance. Zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven moet voortdurend de, vaak ook ethische, afweging worden gemaakt: Kan het? Moet het? Mag het? Is het beheersbaar? Wegen de voordelen op tegen de risico’s? Hiervoor is governance op de data nodig. De datakwaliteit hoeft niet voor alle toepassingen 100 procent te zijn, maar vanuit de wetgever is verantwoord datagebruik wel verplicht.

Technologie helpt hier overigens wel een handje. Het maakt het voor bedrijven en overheden mogelijk om hun datahuishouding voldoende op orde hebben. Denk aan datakwaliteit, toegankelijkheid, classificatie, eigenaarschap en toegangsbeleid. Eenduidigheid van data binnen de organisatie of verzameld in de cloud, correct ontworpen data lakes, gemoderniseerde applicaties, een raamwerk voor dataprivacy en compliance. Dit vormt de basis voor datagedreven inzichten, processen en beslissingen op de hogere sporten van de AI Ladder. Nogmaals: het één gaat niet zonder het ander. De optimale inzet van kunstmatige intelligentie is een continu proces op alle niveaus.

Wilt u op een veilige en gestructureerde manier AI inzetten voor uw informatiebeleid, download dan hier > de presentaties van de Data & AI Academy dat plaatsvond op 19 maart 2021. Of boek een meeting > met het MVP team voor aan gratis proof-of-work concept.

En bent u benieuwd hoe andere sectoren het doen? Bekijk dan de Data and AI forums >

 

IBM's AI Ladder

IBM’s AI Ladder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over IBM’s AI Ladder, klik hier >

 

More Overheid stories

Implementatie van de AVG begint met een gedegen assessment

Sinds 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de nieuwe privacywet waaraan organisaties moeten voldoen. Recentelijk hebben we bedrijven in verschillende sectoren geholpen met de voorbereiding op de AVG-wetgeving. Daarbij hebben we ons met name gericht op het uitvoeren van privacy impact assessments. Het geven van advies over de te nemen technische en […]

Continue reading

GDPR regulation drives new mind shift

From cost-driven to a risk & value-driven approach We now all know it’s coming in less than a year. Still, the new GDPR regulation is keeping many executives awake at night. Non-compliance may lead to significant fines of up to 20 million euro of 4% or the total annual worldwide turnover, whichever is higher. But […]

Continue reading

GDPR and security: balancing crisis and reputation management

A recent survey by Hurwitz & Associates shows that a surprising number of companies are not yet prepared for GDPR-related financial and reputational risks. Those findings are remarkable. Of course security is nothing new: there are already existing laws on data protection and in essence it is not unreasonable for people to expect that organizations […]

Continue reading