Cloud

Compliant en nog steeds flexibel en efficiënt in de public cloud

Share this post:

Voldoen aan wet- en regelgeving is niet simpel en goedkoop. De kosten kunnen oplopen tot maar liefst tien procent van de bedrijfsomzet. In combinatie met de Covid-gerelateerde druk op de budgetten stelt dit CIO’s, CFO’s, CISO’s en businessleiders voor uitdagingen. Met onze nieuwe IBM Cloud for Regulated Industries slaan CxO’s drie vliegen in één klap: migratie van het eigen datacenter naar de IBM Public Cloud maakt organisaties flexibeler, efficiënter en compliant.

IBM Cloud for Regulated Industries is een IBM Public Cloud die geschikt is gemaakt voor klanten binnen sectoren waarin specifieke eisen gelden ten aanzien van compliance, risicobeheersing en auditability. In feite waren deze componenten altijd al standaard onderdelen van de IBM Cloud; het verschil is dat ze nu voor de gebruiker zichtbaar en te managen zijn waardoor de kosten om compliant te zijn én te blijven veel lager zijn.

Dat is belangrijk, want publieke cloudoplossingen zijn voor veel organisaties nog altijd een beetje griezelig. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële wereld, de overheid en gezondheidszorg. Meer dan waar dan ook is het binnen deze sectoren belangrijk om in control te zijn waar de gevoelige data zich precies bevinden, hoe het is beveiligd en wie er uiteindelijk de controle over heeft.

Dashboard

Wij spelen als IBM met onze ‘out of the box’-technologie in op de behoefte aan inzicht in compliance- en risicoaspecten, via geautomatiseerde audits en controle. De gebruiker heeft de beschikking over een dashboard met cruciale gegevens over binnen gereguleerde secoren veelgehanteerde processen en frameworks.

Dat hier een grote behoefte aan is blijkt doordat twee grote banken, Bank of America en BNP Paribas, de IBM Cloud for Regulated Industries al hebben omarmd. Dat lijkt in aantallen misschien nog niet veel, maar in omvang des te meer. Onze oplossing haakt bovendien in op de behoefte van een breed scala aan boardleden – CFO’s, CIO’s, CISO’s enzovoorts. Dat zorgt voor extra tractie.

Software partners

IBM Cloud for Regulated Industries is mede gebaseerd op technologie van een aantal grote IBM-technologiepartners met een gevestigde naam in IT. Ten eerste VMware – onder meer voor de ‘lift & shift’ migratie van bestaande infrastructuren. Voor de cloud native-applicaties is Red Hat OpenShift voorhanden. Andere componenten zijn onder andere Caveonix en HyTrust voor de diverse compliance- en security-aspecten. Al deze technologie is tenslotte gebundeld en ingezet door IBM Cloud op basis van de compliance- en regulatory-kennis van Promontory (an IBM Company).

Daarnaast maken diverse onafhankelijke software vendors (ISV’s) veelgebruikte applicaties binnen het platform beschikbaar. Klanten kunnen hiermee in de publieke cloud toepassingen benutten die ze al langer gebruikten, maar nu ook de garantie hebben dat ze compliant en secure zijn. Dankzij VMware hebben organisaties de vrijheid om hun infrastructuur later nog eens te migreren naar een eventuele andere cloud. Hoewel vendor lock-in daarmee wordt voorkomen, missen ze dan wel de in de IBM Cloud for Regulated Industries ingebakken compliancy en automation.

Uitbreiding

Hier blijft het zoals gezegd allemaal niet bij. Naast uitbreiding van het IBM Cloud for Regulated Industries-ecosysteem met steeds meer ISV’s werken we hard aan nieuwe verticals zoals overheden en de gezondheidszorg. Ook die specifieke oplossingen spelen met een voor-geconfigureerde opzet in op de binnen deze sectoren geldende eisen en processen.

Daarmee voldoen gebruikers niet alleen aan de compliance-eisen, maar worden ook de publieke sector en zorginstellingen efficiënter en flexibeler.

Meer weten?

Luister tijdens de Cloud & AI Summit 2020 naar Bharat Bhusan, Distinguished Engineer & CTO, IBM, waar hij spreekt over het verplaatsen van gevoelige data naar de Public Cloud.

Bezoek de website voor meer informatie >

Public Cloud Sales, IBM

More stories

Één platform voor alle EAM-data

  Het ideale onderhoudsmoment aan een zonnepannelfarm bepalen op basis van de weersvoorspelling, een snelle en nauwkeurige kwaliteitscontrole op een productielijn uitvoeren, een defect aan een pijpleiding voorspellen of de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Het kan allemaal met IBM Maximo Application Suite (MAS). De nieuwste versie van dit Enterprise Asset Management-platform (EAM) is uitgebreider […]

Continue reading

De Bank van de toekomst is een Cognitieve Platform Bank

  De succesvolle banken na de pandemie zijn de banken die begrijpen hoe essentieel het is om zekerheid te bieden in een onzekere wereld. Tegelijkertijd moeten banken zich aanpassen aan een sterk veranderende markt, toenemende concurrentie en ‘co-opetitie’ en zijn de verwachtingen van klanten van banken in de digitale wereld hoger dan ooit. Om blijvend […]

Continue reading

Baas over eigen gegevens: pleidooi voor meer datasoevereiniteit

Aperitief Pensant Of je nu koopt op webshops, je medische dossier deelt met je dokter of in de cloud samenwerkt met collega’s: veel van je data staan online. En het delen ervan maakt je leven vaak een stuk makkelijker. Denk maar aan de overheid die je gegevens maar 1 keer hoeft te vragen in plaats […]

Continue reading