Cloud

Compliant en nog steeds flexibel en efficiënt in de public cloud

Share this post:

Voldoen aan wet- en regelgeving is niet simpel en goedkoop. De kosten kunnen oplopen tot maar liefst tien procent van de bedrijfsomzet. In combinatie met de Covid-gerelateerde druk op de budgetten stelt dit CIO’s, CFO’s, CISO’s en businessleiders voor uitdagingen. Met onze nieuwe IBM Cloud for Regulated Industries slaan CxO’s drie vliegen in één klap: migratie van het eigen datacenter naar de IBM Public Cloud maakt organisaties flexibeler, efficiënter en compliant.

IBM Cloud for Regulated Industries is een IBM Public Cloud die geschikt is gemaakt voor klanten binnen sectoren waarin specifieke eisen gelden ten aanzien van compliance, risicobeheersing en auditability. In feite waren deze componenten altijd al standaard onderdelen van de IBM Cloud; het verschil is dat ze nu voor de gebruiker zichtbaar en te managen zijn waardoor de kosten om compliant te zijn én te blijven veel lager zijn.

Dat is belangrijk, want publieke cloudoplossingen zijn voor veel organisaties nog altijd een beetje griezelig. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële wereld, de overheid en gezondheidszorg. Meer dan waar dan ook is het binnen deze sectoren belangrijk om in control te zijn waar de gevoelige data zich precies bevinden, hoe het is beveiligd en wie er uiteindelijk de controle over heeft.

Dashboard

Wij spelen als IBM met onze ‘out of the box’-technologie in op de behoefte aan inzicht in compliance- en risicoaspecten, via geautomatiseerde audits en controle. De gebruiker heeft de beschikking over een dashboard met cruciale gegevens over binnen gereguleerde secoren veelgehanteerde processen en frameworks.

Dat hier een grote behoefte aan is blijkt doordat twee grote banken, Bank of America en BNP Paribas, de IBM Cloud for Regulated Industries al hebben omarmd. Dat lijkt in aantallen misschien nog niet veel, maar in omvang des te meer. Onze oplossing haakt bovendien in op de behoefte van een breed scala aan boardleden – CFO’s, CIO’s, CISO’s enzovoorts. Dat zorgt voor extra tractie.

Software partners

IBM Cloud for Regulated Industries is mede gebaseerd op technologie van een aantal grote IBM-technologiepartners met een gevestigde naam in IT. Ten eerste VMware – onder meer voor de ‘lift & shift’ migratie van bestaande infrastructuren. Voor de cloud native-applicaties is Red Hat OpenShift voorhanden. Andere componenten zijn onder andere Caveonix en HyTrust voor de diverse compliance- en security-aspecten. Al deze technologie is tenslotte gebundeld en ingezet door IBM Cloud op basis van de compliance- en regulatory-kennis van Promontory (an IBM Company).

Daarnaast maken diverse onafhankelijke software vendors (ISV’s) veelgebruikte applicaties binnen het platform beschikbaar. Klanten kunnen hiermee in de publieke cloud toepassingen benutten die ze al langer gebruikten, maar nu ook de garantie hebben dat ze compliant en secure zijn. Dankzij VMware hebben organisaties de vrijheid om hun infrastructuur later nog eens te migreren naar een eventuele andere cloud. Hoewel vendor lock-in daarmee wordt voorkomen, missen ze dan wel de in de IBM Cloud for Regulated Industries ingebakken compliancy en automation.

Uitbreiding

Hier blijft het zoals gezegd allemaal niet bij. Naast uitbreiding van het IBM Cloud for Regulated Industries-ecosysteem met steeds meer ISV’s werken we hard aan nieuwe verticals zoals overheden en de gezondheidszorg. Ook die specifieke oplossingen spelen met een voor-geconfigureerde opzet in op de binnen deze sectoren geldende eisen en processen.

Daarmee voldoen gebruikers niet alleen aan de compliance-eisen, maar worden ook de publieke sector en zorginstellingen efficiënter en flexibeler.

Meer weten?

Luister tijdens de Cloud & AI Summit 2020 naar Bharat Bhusan, Distinguished Engineer & CTO, IBM, waar hij spreekt over het verplaatsen van gevoelige data naar de Public Cloud.

Bezoek de website voor meer informatie >

Public Cloud Sales, IBM

More stories

The Digital Operational Resilience Act for Financial Services: Harmonised rules, broader scope of application

The Digital Operational Resilience Act – what and why As part of the European Commission’s Digital Finance Package, the new Digital Operational Resilience Act, or in short DORA, will come into force in the coming period. The aim of DORA is to establish uniform requirements across the EU that improve the cybersecurity and operational resilience […]

Continue reading

Banking on empathy

Suppose you’re owning a small boutique wine shop and have gone through two difficult years because of the Covid-19 pandemic. As the pandemic seems to be on its way back, it is time to revitalize the shop. And this causes direct a huge challenge: the wine stock needs to be replenished but you have used […]

Continue reading

Digitale Sovereiniteit – Welke weg slaat Europa in?

  Vertrouwen opbouwen in de cloud vormt de kern van een nieuwe beweging in Europa die als doelstelling heeft om bedrijven te ondersteunen bij het halen van waarde uit hun data en het doen van technologische innovaties. De enorme schat aan industriële data in Europa is nog groter geworden door de versnelde digitalisering tijdens de […]

Continue reading