Overheid

Informatie Gestuurd Optreden voor de Koninklijke Marine

Share this post:

Altijd inzicht in operationele gereedheid

De situatie: in de Perzische Golf ontstaat een dreigende situatie en dat vereist onmiddellijke actie. Daarom besluit de Nederlandse regering om onder VN-mandaat direct een fregat naar de Straat van Hormuz te sturen. In allerijl wordt het schip gereedgemaakt. Hoe kan de marine op basis van Informatie Gestuurd Optreden (IGO) deze eenheid optimaal toerusten, met oog voor personeel, materieel, de voorraden en taken van de overige marineonderdelen?

Wat gaat het fregat aantreffen in de Perzische Golf? Hoe zorgen we ervoor dat de missie optimaal wordt uitgerust met mensen en middelen voor de taken die moeten worden uitgevoerd? De mogelijkheden tijdens de missie mogen niet beperkt worden door een suboptimale missieplanning. Bovendien heeft deze missie momenteel de hoogste prioriteit binnen de betrokken marineorganisaties. ‘Kan ik vertrouwen op de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van informatie’ is de overheersende gedachte tijdens de voorbereiding. En wat is de invloed van het alloceren van de schaarse middelen op de overige eenheden en taken van de marine?

Impact op andere onderdelen

Het fregat moet zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Door de tijdsdruk heeft de marine niet de beschikking over alle informatie die nodig is om de optimale keuze te maken. Daarnaast moet de bemanning nog uitvoerig gebriefd en specifiek getraind worden. Gelukkig heeft het fregat voldoende reistijd waarin nog hard geoefend wordt om de operationele gereedheid te vergroten. Ondertussen wordt ook in kaart gebracht wat de ad-hoc inzet voor impact heeft op de andere marineonderdelen, al is daar op dat moment weinig meer aan te veranderen.

Alle bronnen, één overzicht

Met IGO kan de marine voorafgaand aan een missie wel direct een onderbouwde beslissing nemen over de inzet van mensen en middelen. Alle mogelijke informatie wordt gecombineerd in één systeem. Door middel van slimme algoritmes, data-analyse software en Artificial Intelligence-tools (AI) kunnen commandanten, eenheden en onderdelen daar heel gericht informatie uit filteren. Bijvoorbeeld over de verwachte munitievoorraden op een specifieke datum of de impact op de personeelsgereedheid. De IGO-gegevensbronnen zijn heel divers, van weersvoorspellingen tot opleidings- en onderhoudsschema’s en van NATO-inlichtingen tot voorraadposities en planningen van andere schepen. Daardoor kan de marine erop vertrouwen dat de informatie en inzichten die voortkomen uit het IGO-systeem altijd compleet en actueel zijn.

Inzicht en onderbouwing

Dankzij de IGO-inzichten kan de marine ad-hoc inzetverzoeken direct analyseren en eventueel heroverwegen. Wat zijn de alternatieven? Welke voor- en nadelen kleven aan elk alternatief? En welke impact heeft een verschuiving van manschappen en materiaal op andere eenheden – zowel op het vlak van personeelsgereedheid en geoefendheid als op materiele gereedheid en de voorraadposities? Op dergelijke vragen heeft de marine met IGO direct de antwoorden paraat.

Kortom, met IGO kunnen marine onderdelen altijd snel, gefundeerde beslissingen nemen en deze in rapportages onderbouwen. Daardoor hebben eenheden die direct ingezet moeten worden altijd de juiste middelen in huis om hun taak optimaal te kunnen uitvoeren, met minimale impact op de voorraden en taken van overige marine-eenheden.

Benieuwd hoe je met informatievoorziening een missie op alle fronten optimaliseert?
Lees de IBM Point of View ‘IGO: van overzicht naar overwicht’

Auteurs:
Jan-Willem Sieben
Edwin van der Burg

More stories

Datagovernance is fundamenteel voor een intelligente overheid

  Overheden zijn bij uitstek in de positie om flinke slagen te maken met het slim gebruiken van data. Denk aan proactieve en snelle communicatie met de burger, smart cities, geoptimaliseerde vervoersstromen en geavanceerd watermanagement. Nu de behoefte groeit aan het delen van data over de keten staan bestuurders voor een uitdaging: bepalen van de […]

Continue reading

Defensie tekent contract voor moderne en flexibele IT 

  Defensie begint in 2021 direct met de realisatie van een vernieuwde, toekomstbestendige IT-infrastructuur. Vandaag heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hiervoor een contract getekend met IBM, namens het marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica). Gestart wordt met de onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden. De dienstonderdelen zijn hier nauw bij betrokken.  Het […]

Continue reading

Baas over eigen gegevens: pleidooi voor meer datasoevereiniteit

Of je nu koopt op webshops, je medische dossier deelt met je dokter of in de cloud samenwerkt met collega’s: veel van je data staan online. En het delen ervan maakt je leven vaak een stuk makkelijker. Denk maar aan de overheid die je gegevens maar 1 keer hoeft te vragen in plaats van elke […]

Continue reading