Overheid

Informatie Gestuurd Optreden voor de Koninklijke Landmacht

Share this post:

Efficiënt waar het kan, effectief waar het moet

Een infanterie-eenheid moet een middelgrote stad in onbekend gebied veiligstellen. Dat vereist controle van zowel geografische als informatieknooppunten. Hoe kan de eenheid door Informatie Gestuurd Optreden (IGO) met minimale middelen, een maximale controle over de stad krijgen?

Bij de inzet van infanterie is een goede informatievoorziening essentieel. Als eenheid op de grond moet je de lokale hotspots en flows kennen. Bijvoorbeeld op het vlak van verkeer, water- en stroomvoorziening, en communicatie. Daarbij wil je niet alleen de feitelijke, objectieve informatie tot je beschikking hebben, zoals geografische kennis, verkenningswaarnemingen en inlichtingen. Ook subjectieve informatie is cruciaal. Denk daarbij aan sentimenten onder de bevolking, communicatie op social media en inzicht in verkeerstromen. Sterker nog, het belang en de complexiteit van subjectieve informatie neemt steeds verder toe, terwijl dit nog steeds te weinig vertegenwoordigd is in de huidige militaire informatievoorziening.

Huidige uitdagingen

Vandaag de dag baseert de commandant van de eenheid zijn beslissingen voornamelijk op onvolledige informatie. Hij bepaalt welke posities moeten worden ingenomen aan de hand van gegevensanalyse op papier en online. Dit zijn handmatige, menselijke werkzaamheden die vaak traag verlopen en onvolledige, gedateerde inzichten opleveren. Bovendien heeft hij niet de toegang tot alle gegevensbronnen met actuele en relevante informatie. Daardoor komt informatie geregeld onvolledig, versnipperd en te laat binnen bij de commandant. Deze beperkte informatievoorziening heeft ook impact op de voorbereiding en inzet van mensen en middelen. Hoe weet de commandant wat de eenheid daadwerkelijk nodig heeft qua wapens, bescherming en logistiek? Wat is de beste positionering van zijn eenheden in de stad? En welke uitdagingen kan hij waar verwachten?

Een blik in de toekomst

Hoe ziet de situatie eruit wanneer de infanterie-eenheid informatie gestuurd optreedt? In plaats van onvolledige inlichtingen, kunnen beslissingen dan gebaseerd worden op complete, gedetailleerde gegevens uit diverse bronnen; zowel objectieve als subjectieve informatie geïntegreerd in één totaaloverzicht. Bovendien kunnen intelligente algoritmes en Artificial Intelligence-tools (AI) daar de – op dat moment, voor die eenheid – meest relevante informatie uitfilteren. Dat stelt de commandant in staat om vooraf beter in te schatten welke middelen hij nodig heeft. Daarnaast kan hij tijdens de missie de eenheid gericht aan- en bijsturen op basis van actuele inlichtingen en automatisch het hoofdkwartier op de hoogte houden van de voortgang op de grond.


Kortom, informatievoorziening maakt het verschil op de grond. Want Informatie Gestuurd Optreden gebaseerd op een integraal totaalbeeld resulteert in tactisch en operationeel voordeel: de Landmacht kan sneller, beter onderbouwde beslissingen nemen, mensen en middelen effectiever inzetten en door voorspellende risicoanalyses de verliezen minimaliseren.

Benieuwd hoe je je informatievoorziening beter afstemt op je operatie?

Lees de IBM Point of View ‘IGO: van overzicht naar overwicht’ http://ibm.biz/IGOBlogLandmacht

Auteur: Mark Ostendorf

More stories

Documentverwerking in de publieke sector

  Documentverwerking is een essentieel onderdeel van elke organisatie, ook in de publieke sector. De publieke sector wordt echter geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen, waarmee de private sector kan helpen – mits de juiste vragen worden gesteld.   Uitdagingen in de publieke sector Hoewel er enige overlap bestaat tussen de uitdagingen rondom documentverwerking in […]

Continue reading

Een visie op de digitale strategie van de Nederlandse overheid

  De Rijksoverheid heeft de ambitie om Nederland de digitale koploper van Europa te maken. Dus staat ook de interne organisatie voor een digitale transformatie. Door samen te werken in de cloud, data te delen en processen te automatiseren wil de overheid sneller inspelen op maatschappelijke uitdagingen, beter beleid maken en burger en bedrijf vlotter […]

Continue reading

7 securitytips voor overheidsorganisaties

  Veel overheidsorganisaties hebben een digitale transitie in gang gezet, aangemoedigd door de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Mede daardoor delen ze steeds meer data met elkaar, burgers en publiek-private organisaties. Vaak gaat het om privacygevoelige gegevens, die steeds vaker opgeslagen zijn in cloud infrastructuren. Zowel in de eigen, on-prem, cloud en steeds vaker ook in publieke […]

Continue reading