Overheid

Informatie Gestuurd Optreden voor de Koninklijke Landmacht

Share this post:

Efficiënt waar het kan, effectief waar het moet

Een infanterie-eenheid moet een middelgrote stad in onbekend gebied veiligstellen. Dat vereist controle van zowel geografische als informatieknooppunten. Hoe kan de eenheid door Informatie Gestuurd Optreden (IGO) met minimale middelen, een maximale controle over de stad krijgen?

Bij de inzet van infanterie is een goede informatievoorziening essentieel. Als eenheid op de grond moet je de lokale hotspots en flows kennen. Bijvoorbeeld op het vlak van verkeer, water- en stroomvoorziening, en communicatie. Daarbij wil je niet alleen de feitelijke, objectieve informatie tot je beschikking hebben, zoals geografische kennis, verkenningswaarnemingen en inlichtingen. Ook subjectieve informatie is cruciaal. Denk daarbij aan sentimenten onder de bevolking, communicatie op social media en inzicht in verkeerstromen. Sterker nog, het belang en de complexiteit van subjectieve informatie neemt steeds verder toe, terwijl dit nog steeds te weinig vertegenwoordigd is in de huidige militaire informatievoorziening.

Huidige uitdagingen

Vandaag de dag baseert de commandant van de eenheid zijn beslissingen voornamelijk op onvolledige informatie. Hij bepaalt welke posities moeten worden ingenomen aan de hand van gegevensanalyse op papier en online. Dit zijn handmatige, menselijke werkzaamheden die vaak traag verlopen en onvolledige, gedateerde inzichten opleveren. Bovendien heeft hij niet de toegang tot alle gegevensbronnen met actuele en relevante informatie. Daardoor komt informatie geregeld onvolledig, versnipperd en te laat binnen bij de commandant. Deze beperkte informatievoorziening heeft ook impact op de voorbereiding en inzet van mensen en middelen. Hoe weet de commandant wat de eenheid daadwerkelijk nodig heeft qua wapens, bescherming en logistiek? Wat is de beste positionering van zijn eenheden in de stad? En welke uitdagingen kan hij waar verwachten?

Een blik in de toekomst

Hoe ziet de situatie eruit wanneer de infanterie-eenheid informatie gestuurd optreedt? In plaats van onvolledige inlichtingen, kunnen beslissingen dan gebaseerd worden op complete, gedetailleerde gegevens uit diverse bronnen; zowel objectieve als subjectieve informatie geïntegreerd in één totaaloverzicht. Bovendien kunnen intelligente algoritmes en Artificial Intelligence-tools (AI) daar de – op dat moment, voor die eenheid – meest relevante informatie uitfilteren. Dat stelt de commandant in staat om vooraf beter in te schatten welke middelen hij nodig heeft. Daarnaast kan hij tijdens de missie de eenheid gericht aan- en bijsturen op basis van actuele inlichtingen en automatisch het hoofdkwartier op de hoogte houden van de voortgang op de grond.


Kortom, informatievoorziening maakt het verschil op de grond. Want Informatie Gestuurd Optreden gebaseerd op een integraal totaalbeeld resulteert in tactisch en operationeel voordeel: de Landmacht kan sneller, beter onderbouwde beslissingen nemen, mensen en middelen effectiever inzetten en door voorspellende risicoanalyses de verliezen minimaliseren.

Benieuwd hoe je je informatievoorziening beter afstemt op je operatie?

Lees de IBM Point of View ‘IGO: van overzicht naar overwicht’ http://ibm.biz/IGOBlogLandmacht

Auteur: Mark Ostendorf

More stories

Datagovernance is fundamenteel voor een intelligente overheid

  Overheden zijn bij uitstek in de positie om flinke slagen te maken met het slim gebruiken van data. Denk aan proactieve en snelle communicatie met de burger, smart cities, geoptimaliseerde vervoersstromen en geavanceerd watermanagement. Nu de behoefte groeit aan het delen van data over de keten staan bestuurders voor een uitdaging: bepalen van de […]

Continue reading

Defensie tekent contract voor moderne en flexibele IT 

  Defensie begint in 2021 direct met de realisatie van een vernieuwde, toekomstbestendige IT-infrastructuur. Vandaag heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hiervoor een contract getekend met IBM, namens het marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica). Gestart wordt met de onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden. De dienstonderdelen zijn hier nauw bij betrokken.  Het […]

Continue reading

Baas over eigen gegevens: pleidooi voor meer datasoevereiniteit

Of je nu koopt op webshops, je medische dossier deelt met je dokter of in de cloud samenwerkt met collega’s: veel van je data staan online. En het delen ervan maakt je leven vaak een stuk makkelijker. Denk maar aan de overheid die je gegevens maar 1 keer hoeft te vragen in plaats van elke […]

Continue reading