Overheid

Mensgerichte Innovatie binnen de overheid

Share this post:

Innoveren met impact

De veranderingen in de wereld van vandaag zijn ongekend; het is nog nooit zo uitdagend geweest om bij te blijven. Er komen constant nieuwe technologieën en bedrijven op de markt met enorme impact op onze maatschappij. Burger en medewerker verwachten van de overheid dezelfde moeiteloze, gepersonaliseerde ervaringen die ze krijgen van de apps die ze thuis gebruiken.

De overheid staat voor de immense opgave om op deze vraag en trends in te spelen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar een mooi streven! Om overheden te helpen met deze opgave werkt IBM met hem samen volgens IBM Garage: een unieke aanpak die organisaties laat innoveren met de snelheid van een start-up, met de schaalbaarheid van een enterprise.

IBM Garage

Innoveren met impact is niet gemakkelijk. Want: Hoe vaak blijft een goed idee niet bij een goed idee? Een experiment bij een experiment? Of wordt een goed bedoelde innovatie totaal niet gebruikt? Met IBM Garage bieden wij een gedegen methode aan die de mens centraal zet, het risico van innovatie minimaliseert en door korte iteraties snel resultaat biedt. Deze aanpak is gebaseerd op een decennium aan ervaringen en best practices en helpt u om innovatie te gronden in uw organisatie.

Werkt u met ons samen in een IBM Garage? Dan werken wij rond de volgende 4 principes:

IBM Garage

1. Innoveer met impact

Binnen IBM Garage staat de mens  altijd centraal. Samen met u onderzoeken we hoe burgers uw diensten ervaren en hoe uw medewerkers ervoor zorgen dat ze goed kunnen werken. Door te starten vanuit de mens en zijn/haar pijnpunten en behoeften, achterhalen we hoe we de ervaringen, producten en diensten echt kunnen verbeteren.

Zo bouwen we (technologische) innovaties die echt bijdragen aan een betere ervaring voor burger en medewerker.

2. Experimenteer continu

Innovatie komt met onzekerheid. Het is vanaf het begin niet duidelijk wat de beste oplossing is voor de gevonden pijnpunten. Het is van tevoren nog niet duidelijk hoe het eindresultaat eruit komt te zien. En dat kan best eng zijn. Want stel nou dat iets niet werkt?

Binnen IBM Garage werken wij samen in korte tweewekelijkse iteraties (ook wel sprints genoemd) waarbij we op experimentele wijze samen met burger en medewerker constant waarde opleveren. Als iets niet werkt, dan komt het team daar binnen twee weken achter, leert daarvan en probeert iets nieuws. Net zolang tot het goed is. Zo reduceert IBM Garage het risico van innovatie en verhoogt het de adoptiegraad.

3. Schaalbaarheid als basisprincipe

Stel dat u de spijker op de kop hebt geslagen en een van de experimenten goed aansluit bij de behoefte! Wat we vaak zien, is dat ideeën dan toch vaak niet verder komen dan alleen dat idee, of een experiment. Op het punt van schalen loopt men dan toch tegen allerlei blokkades en limieten aan. Zo zijn de benodigde data niet beschikbaar, is de ontwikkelomgeving niet schaalbaar of loopt men tegen regelgeving aan.

Om dit te voorkomen, nemen wij schaalbaarheid als basisprincipe vanaf het begin mee. Door vanaf het begin mens, technologie, business- en procesdeskundigen bij elkaar te brengen, experimenteren we alleen met ideeën die ook echt uitvoerbaar zijn als ze in de praktijk gebracht worden.

4. Werk altijd samen

Innovatie met impact gebeurt niet in isolatie. Dit soort trajecten doen we dan ook nooit alleen. De focus ligt op constante samenwerking, waarbij we niet voor een klant, maar met de klant, business, IT en eindgebruiker een team vormen om tot de beste oplossing te komen. En we gaan zelfs nog een stap verder. Wij geloven in de kracht van open samenwerking in een ecosysteem.

Door onze partners, scale-ups, start-ups en bedrijfsleven bij innovaties te betrekken komen we uiteindelijk bij betere ideeën en betere ervaring voor onze eindgebruiker. En daar doen we het uiteindelijk toch voor!

Een moderne overheid durft

De Nederlandse en Belgische overheid heeft een unieke kans én positie om de constante stroom van nieuwe technologische ontwikkelingen in te zetten voor een betere samenleving. Ze heeft de kans om de overheid weer dichter bij de burger te brengen. De kans om inspecteurs weer echt te laten inspecteren. De kans om agenten beter te ondersteunen op straat. Wij geloven dat je zo’n kans niet kan en mag laten liggen.

Durf te proberen, te falen en het morgen beter te doen. Alleen zo bouw je een topsportersmentaliteit. En een responsieve overheid die aansluit bij de moderne burger.

Nieuwsgierig naar wat IBM Garage voor u kan betekenen? Nieuwsgierig hoe IBM Garage op dit moment mensenlevens redt? Ontdek het in het webinar met Merel van Dijke, Consultant IBM iX.

 

Managing Consultant - Customer Experience & Design

More Overheid stories

Veilige gegevensopslag en digitaal vertrouwen: een stimulans voor bredere transformatie

  Vertrouwen moet je verdienen. Dat geldt vooral in de digitale wereld en voor de overheid en publieke instanties. Overheidsorganisaties werken met enorm veel gevoelige persoonsgegevens die de burger hun toevertrouwde. Dat vertrouwen is nodig voor succesvolle hervormingen en initiatieven in het publieke domein. En het is essentieel voor een efficiënte uitvoering van beleidsmaatregelen en […]

Continue reading

Overheidsorganisaties kunnen nu gefaseerd investeren in IT

  Overheidsorganisaties zoeken financiële zekerheid voor de lange termijn, ook als het gaat om IT-investeringen. Die worden alleen gevonden als er extra initiële kosten gemaakt worden. Bijvoorbeeld door softwarelicenties voor de gehele projectduur af te kopen, plus een ruime inschatting van de indexatiekosten. Met IBM Global Financing is dat niet meer nodig. Overheidsorganisaties zijn bij […]

Continue reading

Inzicht in investering leidt tot betere beslissingen

Al meer dan 60 jaar adviseert Plant Location International (PLI) van IBM organisaties over de optimale vestigingslocaties. Zo is PLI het centre of competence voor bedrijven uit alle sectoren die zich willen vestigen, uitbreiden of consolideren en optimiseren. PLI volgt de trends in die beslissingen en brengt die samen in het jaarlijkse rapport Global Location […]

Continue reading