Blockchain

Hoe creëren we een veiligere supplychain die voedselverspilling tegengaat?

Share this post:

Het is een vraag die alsmaar belangrijker wordt in de strijd om duurzaamheid. Blockchain, een systeem dat data beschermt tegen manipulatie, is een eerste stap naar meer transparantie.

Het wordt alsmaar drukker op onze planeet. Over 5 jaar zal het aantal mensen op aarde de 8 miljard overschrijden. En er wordt verwacht dat onze populatie in 2050 uit 9 miljard mensen bestaat.De toenemende populatie zet onze complexe voedselvoorzieningsketen onder druk. Die kreunt nu al onder de klimaatverandering en beperkte watervoorziening. Een duurzame aanpak dringt zich op. Maar hoe pas je die toe op de retailsector?

Een duurzame toekomst voor iedereen

Dit vraagt om duidelijke doelstellingen. De VN spelen in op de problematiek met de Sustainable Development Goals: 17 doelen waarmee ze een duurzamere toekomst willen verzekeren voor iedereen. Tegen 2030 willen ze die stuk voor stuk gerealiseerd hebben.

Een aantal van de doelen:

  • Geen armoede meer
  • Behoudt van het leven onder water en op het land.
  • Verantwoorde productie en consumptie

Meer en beter met minder

Duurzame productie en consumptie is nauw vervlochten met de retailsector. De VN pleiten voor meer en beter met minder. Door efficiënter om te springen met de middelen die we hebben, kunnen we de welvaart in de wereld verbeteren. En tegelijkertijd lucht-, water- en bodemvervuiling tegengaan.

Een duurzame werkwijze pakt bovendien verborgen kosten in de supplychain aan. Want die doen de consument twee keer zoveel betalen voor zijn eten, zonder dat hij het weet.

Aandacht voor duurzaamheid

De verbeteringen die nodig zijn, gelden echter voor de volledige supplychain. De consument speelt een belangrijke rol: hij moet zich bewust worden van een duurzamere manier van leven. Maar het is de taak van producenten en handelaars om hem voldoende te informeren via transparante en duidelijke info. De consument is al sterk bezig met duurzaamheid: 59% vindt het belangrijk dat voeding op een duurzame manier op zijn bord belandt. In 2017 bedroeg dat cijfer nog 50%. (@Mario please add source?)

Nood aan transparantie voor de consument

De consument wil het fijne weten over zijn eten: waar komt het vandaan? Wat is het effect van de productiemethodes op onze planeet? Hoe werden de medewerkers en de dieren behandeld tijdens dat proces?Als producent of handelaar is het belangrijk om op die vragen in te spelen. Duurzaamheid is niet langer vrijblijvend. De consument vraagt erom: volgens een onderzoek van Hartman Group wil 70% meer transparantie over de geleverde duurzaamheidsinspanningen.

Nood aan nieuwe technologieën

De nood aan nieuwe technologiën die helpen om de druk op onze voedselvoorzieningsketen te verlichten, is groter dan ooit. Onderzoekers van IT-onderneming IBM zijn daar volop mee bezig.Deze experts voorspellen de 5 in 5: 5 nieuwe werkwijzen die binnen de 5 jaar van kracht zullen zijn en tegemoetkomen aan de vraag naar meer duurzaamheid.

In dit overzicht komen volgende technologiën voor:

  • Artificiële intelligentie om ziektekiemen in voeding thuis op te sporen
  • Nieuwe recyclagemethodes
  • Blockchain om voedselverspilling te voorkomen en in te zetten op meer duurzaamheid

Meer transparantie dankzij blockchain

IBM’s samenwerking met The Sustainable Shrimp Partnership (SSP) is een voorbeeld van de efficiëntie van blockchain. SSP is een groep toonaangevende ondernemingen die de toekomst van de aquacultuur wil transformeren. Ze zetten in op een betere samenwerking en meer transparantie. SSP maakt sinds 2019 deel uit van het IBM Food Trust Ecosystem. Dat is een systeem op basis van blockchaintechnologie: het maakt de garnalen volledig traceerbaar in elk onderdeel van de toeleveringsketen.

Meer vertrouwen dankzij IBM Food Trust

Het IBM Food Trust Systeem is een beveiligd platform waar medewerkers van het SSP elk stadium uit de supplychain documenteren. Doordat de data onveranderlijk zijn, krijgt de consument meer transparantie over de weg die zijn eten aflegt.

Het blockchainsysteem gaat ook voedselfraude tegen. Verkeerde etikettering is niet meer mogelijk, en het systeem verzekert een onberispelijke kwaliteit. Met een app kan de klant zelf nagaan welke reis zijn eten aflegt. Die hogere traceerbaarheid op elk moment verbetert de relatie met de consument: er is opnieuw plaats voor meer vertrouwen.

Blockchain: de toekomst

Blockchain is in staat om de toekomst van de retailsector te veranderen. De hogere transparantie bevordert een duurzaam voedselnetwerk, dat uitblinkt in traceerbaarheid, kwaliteit en vertrouwen.

Haal ook voordeel uit duurzaam produceren: Lees meer over IBM Food 

Consumer Industry Lead IBM Benelux

More stories

Surfing and Blockchain; what do they have in common?

by LARA PLANDSOEN Surfing is one of the most amazing sports in the world. There is no better feeling than when I manage to catch that perfect wave and ride it for what feels like an eternity. All the way to the beach, sun in my face, wind in my hair. Interestingly, surfing is also […]

Continue reading

Hoe creëren we een veiligere supplychain die voedselverspilling tegengaat?

Het is een vraag die alsmaar belangrijker wordt in de strijd om duurzaamheid. Blockchain, een systeem dat data beschermt tegen manipulatie, is een eerste stap naar meer transparantie. Het wordt alsmaar drukker op onze planeet. Over 5 jaar zal het aantal mensen op aarde de 8 miljard overschrijden. En er wordt verwacht dat onze populatie […]

Continue reading

Waarom een digitale transformatie begint met workflows die mensen en technologie samenbrengen.

  Bedrijfsproblemen zouden niet eenvoudig opgelost kunnen worden — als ze überhaupt al opgelost konden worden. Een van ‘s werelds grootste bedrijven uit de voedings- en drankenindustrie had een proces nodig om de verkoopresultaten te meten en snel nieuwe oplossingen in hun portfolio met 200 merken door te voeren. Op andere plaatsen in Europa probeerden […]

Continue reading