Industries

De volgende stap in de digitale transformatie van de publieke sector

Share this post:

Er bestaat geen twijfel over dat “digitale transformatie” aan de basis lag van de digitale strategie van de afgelopen vijf jaar. Overheidsinstellingen over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar manieren om hun processen te digitaliseren en meer open platformen aan te bieden met een veilige toegang tot gegevens.

Vandaag de dag kijken deze zelfde organisaties naar een volgende stap. De overheid wil nu de burgerbeleving centraal zetten en burgers meer waarde aanbieden. Hierbij speelt het innoveren op de Cloud een cruciale rol.

Belangrijk bij het opstellen van deze nieuwe digitale agenda, is het opzetten van een bestuursmodel en een goede technologische infrastructuur. Zo kan er prioriteit gegeven worden aan data-gestuurde inzichten en kan men burgers, organisaties en systemen met elkaar verbinden.

We zien nu al hoe digitalisering de werkwijze van bepaalde overheidsorganisaties veranderd heeft. Kijk maar naar applicaties zoals mijnpensioenoverzicht.nl en Berichtenbox.

Vandaag bestaat de mogelijkheid, meer dan ooit tevoren, om data gegenereerd door mensen, apparaten en systemen, te analyseren, verbanden te leggen en nieuwe inzichten te verwerven. Het volume en de complexiteit van deze data blijft sterk toenemen. Hoewel de middelen schaars zijn en de behoefte aan kostenefficiëntie steeds groter wordt, ontstaat hierdoor tevens de nood aan nieuwe vormen van platformen, gebaseerd op data, gebouwd op de Cloud. Platformen die alle soorten gegevens kunnen verwerken, of het nu gaat om gestructureerde, semi-gestructureerde of ongestructureerde data. 

Waar moeten overheidsorganisaties rekening mee houden?

Overheid

Digitale inzichten stimuleren innovatie

Met de toename van geconnecteerde apparaten, creëren burgers en ondernemingen meer en meer gegevens over zichzelf. Overheidsorganisaties krijgen daardoor potentieel toegang tot grotere hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Dit biedt overheden de mogelijkheid om betere inzichten te verwerven en onderbouwde beslissingen te nemen over het welzijn van de burgers en m.b.t. hun eigen processen. Geïnformeerde beslissingen gebaseerd op een juiste verwerking en correcte analyse van de data.

Om overheidsdiensten eenvoudiger, beter en veiliger te maken, zijn innovatieve oplossingen, sterke maatregelen tegen cybercriminaliteit en platformen met hoge beschikbaarheid nodig, zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van digitale diensten. Cloud computing is essentieel voor de uitbouw van digitale intelligentie en gepersonaliseerde dienstverlening aan de burgers.

Wat na de digitalisering?

Overheidsdiensten beginnen nu reeds in te zien hoe ze dankzij inzicht in data het contact met de burger opnieuw kunnen uitvinden. Maar ook hoe ze hun dienstverlening naar een hoger niveau kunnen tillen. Nu kostenefficiëntie en flexibiliteit de norm zijn geworden, gaan deze nieuwe overwegingen een positieve impact hebben op de bestaande diensten.  Dit zorgt voor een nieuwe boost aan het contact tussen overheid en burger. Wil u graag meer weten over hoe de overheid zich digitaal verder kan transformeren?  Download het rapport.

Sector Leader Dutch Government & Health at IBM

More stories

Het digitale geheugen van de overheid

  Aperitief Pensant De Rijksoverheid heeft haar informatiehuishouding niet goed op orde. Zo concludeerde de parlementaire ondervragingscommissie na de toeslagenaffaire in de kinderopvang. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ging de digitalisering te snel? Had de politiek er simpelweg geen aandacht voor? Of bestaat de juiste technologie nog niet om zo veel data te verwerken? […]

Continue reading

Het collectieve digitale geheugen van de overheid

  “De informatiehuishouding van de overheid goed geregeld”   “Data en informatie zijn onmisbare grondstoffen voor het maken van goed beleid en het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Daarvoor is het nodig dat data- en informatieprocessen goed zijn ingericht en aan wettelijke richtlijnen voldoen”. Aldus SG Marjan Hammersma van het ministerie van OC&W in het voorwoord […]

Continue reading

Datagovernance is fundamenteel voor een intelligente overheid

  Overheden zijn bij uitstek in de positie om flinke slagen te maken met het slim gebruiken van data. Denk aan proactieve en snelle communicatie met de burger, smart cities, geoptimaliseerde vervoersstromen en geavanceerd watermanagement. Nu de behoefte groeit aan het delen van data over de keten staan bestuurders voor een uitdaging: bepalen van de […]

Continue reading