Automation

Verbind elke schakel met supply chain automation

Share this post:

Met intelligente automation kunnen producenten en retailers hun supply chain relatief eenvoudig en snel optimaliseren. En dit zonder dat ze de controle uit handen geven. Toch heeft 69 procent van de logistieke organisaties zijn supply chain nog niet volledig geïntegreerd. Tegen welke logistieke uitdagingen lopen retailers en producenten aan? En hoe lossen ze die op?

Van de levering van grondstoffen tot de eindbezorging van consumentenproducten. De supply chain van retailers of producenten van consumentenartikelen bevat veel losse schakels. Deze zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dat komt vooral doordat fabrikanten, distributeurs of pakketdiensten elk met hun eigen systemen werken die onderling weinig informatie uitwisselen en leidt tot inefficiëntie. Denk aan te hoge inkoopkosten, te grote voorraden en overbodige transportkosten.

Bij een te krappe inschatting kan een inefficiënte supply chain leiden tot ontevreden klanten en imagoschade. Retailers of producenten kunnen hierdoor hun klantbelofte niet kunnen waarmaken. Om een voorbeeld te geven: Door een productaanbieding bij een concurrent, besluit een retailer hetzelfde product ook in prijs te verlagen. Met als gevolg een plotseling toenemende vraag. Maar is dit product wel op voorraad? Zijn er genoeg vrachtwagens beschikbaar om de winkels te beleveren? Ondertussen verwacht de klant vandaag of morgen een pakketje in de brievenbus of artikel in het winkelschap.

End-to-end aanpak

Veel fabrikanten, leveranciers, distributeurs en retailers optimaliseren hun eigen schakel in de supply chain. Daarmee kunnen ze echter maar beperkt winst boeken. Om grote optimalisatiestappen te zetten, moet de supply chain end-to-end aangepakt worden. De logistieke systemen van de verschillende ketenpartners worden op elkaar afgestemd om real-time informatie uit te wisselen.

End-to-end supply chain-optimalisatie vraagt om slimme automation software. Bij voorkeur op basis van Artificial Intelligence (AI) die de software aanstuurt. Het resultaat? Een systeem dat alle informatie over de vraag, voorraden, transport- en levertijden van ketenpartners analyseert en automatisch optimaliseert. Hiermee nemen de efficiëntie en klanttevredenheid toe. En dalen de kosten voor voorraadbeheer en transport. Daardoor zal de volledige supply chain uiteindelijk een grotere meerwaarde vertegenwoordigen dan de optelsom van de losse schakels.

Waarom juist nu automatiseren?

Klanten verwachten steeds meer. De service én de prijs moet goed zijn. Sommige retailers werken dan ook al met automatische prijsbepaling en digitale prijskaartjes. Doet een winkel een product in de aanbieding, dan daalt de prijs ook bij de andere retailers. Tegelijkertijd besteden veel bedrijven de last-mile-delivery uit aan pakketbezorgdiensten. Dat vraagt om een ICT-omgeving die informatie uitwisselt met deze bezorgers. Datzelfde geldt voor ‘Build to Order’ (BTO) – een trend waar veel retailers en producenten in meegaan zonder dat hun order en inventory management-systemen daarop ingericht zijn.

Veel organisaties investeren momenteel in supply chain automation. Zo wordt verwacht dat de komende drie jaar 79 procent van de producenten van consumentenproducten en 85 procent van de retailers overstappen op deze automation. In Nederland kunnen deze percentagens nog hoger uitvallen, omdat de behoefte aan een slimme supply chain hier extra groot is. Dat komt mede door de fijnmazigheid van onze infrastructuur. We leven in een druk landje, met veel wegen, bewoners op een kleine oppervlakte en hoge internetdichtheid. De on- en offline verkoop vloeit meer en meer samen in omnichannel en steeds meer retailers hebben kleinschalige flag ship stores in de stadscentra die bevoorraad moeten worden.

Drempels

Digitale prijskaartjes, BTO, concurrenten die investeren in nieuwe systemen en de toenemende klantvraag naar service, lage prijzen en omnichannel dienstverlening. Redenen genoeg om over te stappen naar supply chain automation.Wat houdt retailers en producenten dan tegen? Vaak is dat het de menselijke factor. Want menselijke inbreng blijft nodig om een automated supply chain-omgeving aan te sturen. Dit vooral bij commodity-producten die trendgevoelig zijn. Maar de behoefte aan menselijke sturing wordt steeds minder. Een supply chain automation-oplossing op basis van AI is immers zelflerend en herkent trends. Dat betekent dat deze oplossing steeds nauwkeuriger wordt in zijn voorspellingen. Bovendien kan AI in een fractie van een seconde alle beschikbare data analyseren, zonder menselijke fouten.

Is de rol van de Inventory en Order Manager dan uitgespeeld? Nee, zeker niet. Zij blijven degenen die de kaders bepalen. Met IBM Watson Order Optimizer en Inventory Optimizer kunnen ze zelf de KPI-parameters instellen. Willen ze bijvoorbeeld in december aan pieken in de vraag kunnen voldoen, dan zetten ze het schuifje van ‘inventory’ wat hoger. In de zomer schuiven ze de ‘cost’ wat omhoog, zodat er minder wordt uitgeven aan transport en opslag. De achterliggende berekeningen worden gedaan door een IBM Watson: een AI-oplossing die als onderdeel van een standaard supply chain-oplossing of als maatwerk as-a-service beschikbaar is.

Meer weten?

In de IBV Study ‘Intelligent automation for consumer products and retail supply chains’ geven experts aan welke mogelijkheden er zijn om de supply chain van A tot Z naadloos op elkaar te laten aansluiten: welke combinatie van technologie is daarvoor ideaal, hoe pakken andere organisaties dat aan en welke voordelen levert hen dat op? Daarnaast geven ze aan welke logistieke vragen retailers en producenten zichzelf moeten stellen voordat ze de volgende stap richting een optimale, end-to-end supply chain kunnen zetten.

Benieuwd hoe u uw supply chain kunt optimaliseren met intelligent automation? Lees de IBV Study

Client Solution Professional - IBM Watson Supply Chain

More stories

Dankzij API’s is compliance snel en eenvoudig een feit

  Geschreven door IBM op basis van een interview met Georges Berscheid   Finologee stelt Europese banken en verzekeraars in staat om snel te voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Software en API’s vormen daarbij een uitbreiding van de legacy backend-systemen bij de klant. Medeoprichter Georges Berscheid is als CTO verantwoordelijk voor IT, […]

Continue reading

Het collectieve digitale geheugen van de overheid

  “De informatiehuishouding van de overheid goed geregeld”   “Data en informatie zijn onmisbare grondstoffen voor het maken van goed beleid en het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Daarvoor is het nodig dat data- en informatieprocessen goed zijn ingericht en aan wettelijke richtlijnen voldoen”. Aldus SG Marjan Hammersma van het ministerie van OC&W in het voorwoord […]

Continue reading

Integratie en modernisering vragen om een goede begeleiding

  Digitale transformatie vraagt om een gemoderniseerde aanpak van integratie om succesvol te zijn. Dit betekent het combineren van een steeds groter wordende set van applicaties, processen en informatiebronnen, over meerdere clouds met behoud van consistentie van de data. Een effectief gebruik van business drivers is voor dit proces van groot belang. Wat is een […]

Continue reading