Overheid

Europese overheden trekken digitale transformatie aan

Share this post:

Organisaties staan voor enorme uitdagingen – zeker op digitaal vlak. Ook de overheid ontspringt die dans niet. Want burgers verwachten flexibiliteit en efficiëntie. De VN houdt de vinger aan de digitale pols met een uitgebreide enquête in de 193 lidstaten. Die brengt de digitale transformatie van de betrokken overheden in kaart. Wat blijkt? De Europese landen scoren goed. 

Europa blinkt uit

De E-Government Survey van de VN rangschikt de overheden die initiatieven nemen rond e-overheid. Het onderzoek vergelijkt de deelnemende landen met elkaar en giet de rangschikking in overzichtelijke tabellen: de E-Government Development Index en de E-Participation Index. Zo wordt duidelijk welke landen een voorsprong nemen en welke een tandje bij moeten zetten. De resultaten van de meest recente enquête tonen aan dat de Europese landen het goed doen: in de top 20 van de E-Government Development Index pronken maar liefst 14 Europese landen. Met Denemarken op kop. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de vierde plaats. De Benelux bezet de top 30: Nederland op 13, Luxemburg op 18 en België op 27. We kunnen dus stellen dat Europa koploper is wat betreft e-overheid. Maar de digitale transformatie zorgt zelf ook voor nieuwe uitdagingen. En hoewel Europa het goed doet, zijn we er nog lang niet.

UN Government Images Top 10 countries 2018

 

Technologie evolueert snel

Tegenwoordig eisen nieuwe technologieën de aandacht op. Want die zijn nodig voor een succesvolle digitale transformatie. Grootschaliger en diverser datagebruik, AI, blockchain, … vinden hun weg naar de publieke sector. Door data te analyseren, nemen de overheden doordachtere beslissingen. AI zorgt voor minder fouten, elimineert repetitieve taken, verbetert de gebruikerservaring, … In vergelijking met de traditionele databases garandeert de netwerktechnologie blockchain veiligheid en transparantie, en wekt ze daardoor meer vertrouwen. Maar de overheden kunnen de snelle evolutie van de technologieën vaak moeilijk bijhouden.

Digitale criminaliteit floreert

De massale digitalisering en de afhankelijkheid van ICT-infrastructuren leggen een nieuw pijnpunt bloot: cyberveiligheid. Want cybercriminelen vinden ook de overheid een aantrekkelijk doelwit. En elk incident kost handenvol geld – ongeacht de schade. Zeker sinds de AVG van kracht is. De veiligheidsmaatregelen zetten de staatskas sowieso zwaar onder druk. De VN verwacht dat cybercrime de lidstaten maar liefst 6 triljoen dollar zal kosten tegen 2021 – een verdubbeling ten opzichte van 2015.

digital journey ibm government

Tijd voor actie

Overheden mogen daarom niet stilstaan. Ze dienen verder te kijken dan de werkwijze die ze al jarenlang toepassen. Ze moeten zich aanpassen en veranderen en digitale technologie beschouwen als de basis voor de toekomst. Alleen door te vertrekken vanuit functie, proces, organisatie en technologie komen overheden tegemoet aan hun verplichtingen ten opzichte van toekomstige generaties. Steeds meer landen kiezen voor een digitale transformatie. Het ene land sneller dan het andere. In Nederland is er een heel goed fundament aanwezig met de Nederlandse Digitale Agenda en met NL DIGIbeter. Elk land heeft nog een lange weg te gaan, maar door de nodige stappen te nemen om de legacy infrastructuur te moderniseren, taken te automatiseren, innovatieve technologieën – zoals AI, blockchain, cloud, mobile, IoT – te integreren en co-creatie van diensten mogelijk te maken, is een cognitieve overheid dichterbij dan we denken.

Een verplichting tegenover toekomstige generaties

Wilt u meer weten over de uitdagende veranderingen waar de overheidsector voor staat, lees onze whitepaper.

 

Sector Leader Dutch Government & Health at IBM

More stories

Werk nog beter op meer dan 1,5 meter

4 tips voor overheden om structureel digitaal samen te werken We zijn 7 maanden na de uitbraak van de coronacrisis. Jij en je collega’s werken afwisselend thuis en op kantoor. Een aantal grote projecten heeft misschien vertraging of wordt uitgesteld tot normalere tijden. En wellicht duikt er hier en daar een vorm van onlinemeetingmoeheid op. […]

Continue reading

Open Hybride en Multicloud – het fundament onder overheidsdienstverlening

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie zet het kabinet de ambitie neer om Nederland digitaal koploper van Europa te maken. Technologieën als AI en Cloud zijn essentieel voor de digitale strategie. Overheden willen deze technologieën gebruiken maar hebben wel te maken met andere uitgangspunten dan de markt. De overheid wil iedereen betrekken, data delen en een hoog […]

Continue reading

Vrachtwagenheffing: zet het gemak voor de eindgebruiker centraal

De Nederlandse rijksoverheid voert in 2024 een vrachtwagenheffing in. In onder andere België, Duitsland en Oostenrijk bestaat zo’n tolsysteem al. Draagvlak is essentieel voor het succes. In Nederland worden daarom de meeropbrengsten aangewend voor de vergroening van de sector. De gebruikerservaring kan het draagvlak verder vergroten. Niet alle systemen zijn namelijk even gebruikersvriendelijk: verplicht inbouwen, […]

Continue reading