Blockchain

Blockchain-partnerschap wint innovatieprijs

Share this post:

Blockchain maakt het dankzij de ingebouwde verificatiemechanismen mogelijk om betalingsverkeer te versnellen en verbeteren, afspraken beter vast te leggen, fouten in werkprocessen op te sporen en ketens te stroomlijnen. Daarmee is de technologie een alom erkend onderdeel van de connected economie. Koopman Logistics Group werd onlangs, dankzij een blockchain-iniatitief samen met IBM door het tijdschrift CIO Magazine beloond met een TIM Award voor de meest innovatieve samenwerking tussen een klant en IT-leverancier.

Met blockchain-technologie ontwikkelde Koopman Logistics Group een gedistribueerde administratie voor de keten. Doel was vereenvoudiging, transparantie en het voorkomen van fraude binnen de supplychain, die bestaat uit verladers, op- en overslagbedrijven, vervoerders en autodealers. Het initiatief wordt nu samen met IBM als businesspartner als een onafhankelijk platform in de markt gezet. “Koopman Logistics Group en IBM brengen samen de logistieke keten in beweging en lossen wezenlijke uitdagingen op”, aldus de jury van de TIM Awards.

 

Klantwensen

Nu cruciale informatie over de auto veilig binnen de keten kan worden gedeeld – denk aan kilometerstanden en bewijs van levering – kan Koopman Logistics Group een spin worden binnen het logistieke web. “We willen gezien worden als meest innovatieve bedrijf in onze sector”, zegt IT-manager Peter Oosterhoff. “Dit op basis van nieuwe digitale services en een hogere kwaliteit van dienstverlening.”

Koopman Logistics Group en IBM namen de klant en diens wensen als uitgangspunt bij de afweging of blockchain van toegevoegde waarde zou zijn. Klanten willen kortere doorlooptijden, kostenefficiëntie, inzicht in de logistieke keten en fraudepreventie. “Vanuit dit perspectief is blockchain voor ons een strategische tool die waarde toevoegt voor onze klanten”, zegt Oosterhoff. “Aan alle voorwaarden voor een waardevolle inzet wordt immers voldaan: we hebben binnen onze keten te maken met veel ‘high-value’transacties, meerdere partijen die behoefte hebben aan inzicht en transparantie, angst om data onbeschermd te delen of te centraliseren, en de wens om fraude zoveel mogelijk te voorkomen.”

De karakteristieken van blockchain maken een volledige VIN-ledger mogelijk. Oftewel een ‘vehicle identification number’, waarin naast bewijzen van levering en kilometerstand ook schaderapporten, vervangen onderdelen, veranderingen van eigenaar, enzovoorts zijn opgenomen. “In de oude situatie had je het fysieke voertuig met daarbovenop een enorme, veelal papieren documentenstroom en de financiële transacties. Blockchain knoopt deze werelden aan elkaar.”

 

Snelle start

Het soms lang kan duren om een project rond blockchain van de grond te krijgen, omdat het vaak lastig is om een sluitende businesscase te maken. Daarnaast moeten meerdere partijen in de keten of sector erin mee. Zeker bij onderlinge concurrentie en onvoldoende vertrouwen praat dat soms moeilijk. “Het voordeel is wel dat je binnen zo’n terughoudende omgeving al snel de eerste bent”, aldus Peter Oosterhoff. “Wij zagen als Koopman Logistics Group de bal liggen en hebben hem opgepakt.”

Samen met IBM werd gewerkt aan een MVP, die nu als showcase voor klanten en partners wordt gebruikt. Inmiddels is dit een werkende oplossing. Kritische succesfactoren om zover te komen waren een betrokken topmanagement, de juiste partner, het accepteren van onzekerheid, een goede integratie met de bestaande IT en een snelle start met een aanvankelijk beperkte scope. In april 2017 begonnen en in september live. Zo snel kan het dus gaan.

Klik hier voor meer informatie

 

 

 

BeNeLux Blockchain Lead for Supply Chain at IBM

More Blockchain stories

De volgende stap in de digitale transformatie van de publieke sector

Er bestaat geen twijfel over dat “digitale transformatie” aan de basis lag van de digitale strategie van de afgelopen vijf jaar. Overheidsinstellingen over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar manieren om hun processen te digitaliseren en meer open platformen aan te bieden met een veilige toegang tot gegevens. Vandaag de dag kijken deze […]

Continue reading

Een nieuwe telg in de mainframe wereld

Kenners weten het Althans een groot vermoeden leefde bij hen. Zo eens in de twee jaar gebeurt het. Een nieuwe telg in de mainframe wereld! En deze week, 12 september, is hij door IBM aangekondigd, het nieuwe systeem. Volledig in lijn met de verwachtingen kreeg het de naam: IBM Z15 de IBM Z15 Het nummer […]

Continue reading

Applicaties herstructuren of opnieuw opbouwen? Welke strategie past bij jouw organisatie?

  Applicatiemodernisatie is cruciaal voor een bloeiende business. Het zorgt voor een vlotte digitale transformatie, snelle time-to-market en betere customer experience. Welke modernisatiestrategie past het beste bij jouw applicatielandschap? In dit blog zijn de verschillende mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. Kubernetes, containers en microservices – elk applicatielandschap verschilt en vraagt om een andere […]

Continue reading