Generic

Eis je plaats op in de verbonden wereld

Share this post:

De wereld wordt meer en meer één grote wolk van onderlinge verbanden. Sensoren, mensen, auto’s, devices en zelfs complete infrastructuren staan allemaal in toenemende mate met elkaar in verbinding. IoT in combinatie met kunstmatige intelligentie houdt een nieuwe wereld draaiende: de Instrumented Planet.

Dat leert IBM’s Research Technology Vision, het jaarlijkse rapport waarmee de trends van nu en de nabije toekomst worden beschreven en geduid. Dit jaar zijn er vijf thema’s benoemd, die elkaar aanvullen en versterken. Van ‘AI Everywhere’ tot de ‘Instrumented Planet’, waarin we dankzij technologie alles wat ertoe doet slimmer, veiliger, efficiënter en effectiever kunnen maken. Ons werk, onze maatschappij, organisaties, leefomgeving en niet te vergeten onze persoonlijke levens.

Vijf thema’s

De eerste van de vijf in de IBM Research Technology Vision beschreven thema’s is ‘AI Everywhere’. Elke industrie of activiteit krijgt gaandeweg een zekere mate van artificiële intelligentie. Onze researchers verwachten dat dit jaar de helft van alle mobiele applicaties door AI ondersteund gaat worden.

Het tweede thema is ‘Deeper Insight’. Daarbij staat de vraag centraal hoe je van data informatie kunt maken en er vervolgens wijsheid aan kunt ontleden. Veel meer data zal daarbij afkomstig zijn van het internet of things (IoT). Vanaf 2020 verwachten we 50 miljard actieve sensoren. Tegen 2030 zullen dat er 500 miljard zijn. De hierdoor gegeneerde gegevens moeten wel verwerkt worden.

‘Engagement Reimagined’ betreft de optimalisatie van de interface tussen mens en machine. Computersystemen dienen zo getraind worden dat ze ondersteunend zijn aan het menselijk denkproces. Denk aan de manier waarop mensen zaken altijd bekijken en vervolgens interpreteren vanuit een bepaalde context. Neuromorphic chips, die werken zoals het menselijk brein, gaan hierbij helpen.

Waar organisaties traditioneel werkten met doelgroepen, staat met ‘Personalisation at Scale’ het individu centraal. Technologie zorgt dat de mensen juiste ondersteuning, aanbiedingen of informatie voorgeschoteld krijgen. Denk aan gepersonaliseerde medicijnen, op basis van iemands dna. Of de beste aanbieding dankzij machine learning en analyse van koopgedrag.

Het laatste en misschien wel mooiste thema is de ‘Instrumented Planet’. Hierbij gaat het erom om alles op veilige en adequate manier met elkaar te verbinden. En wel op een zodanige manier dat we van al deze data nuttige informatie kunnen maken. Veiligheid is hier heel belangrijk. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat een autonoom rijdende auto of je persoonlijke gegevens worden gehackt.

Perspectief

De nadruk bij al deze thema’s ligt op de technologie-enabled impact op businessmodellen van organisaties, met een hoofdrol voor IoT en AI. Deze trends zijn bovendien niet langer het domein van alleen startups en scale-ups. Incumbents en andere traditionele bedrijven zijn de achterstand aan het inlopen. Download hier de IBV study  Incumbents Strike Back. Ze kopiëren het gedrag van data- en technologiegedreven nieuwkomers door dezelfde technologieën te gebruiken. Maar ook door met ze samen te werken of simpelweg over te nemen. Een groot deel van de onderscheidende waarde van incumbents zit ’m in het feit dat 80 procent van hun data niet ‘googlebaar’ is, maar achter de firewall van de organisatie zit. Ze combineren dus de technologie en de wendbaarheid van de startups en scale-ups, en maken tegelijk gebruik van hun bestaande kracht, data en klantenbestand.

De vijf thematische trends bij elkaar scheppen, kortom, een wenkend perspectief voor grote organisaties. Daartoe moeten ze wel willen veranderen: kortcyclisch denken, omarming van agile werkwijzen, design-thinking, het binnen twee weken kunnen bouwen van prototypes en minimum viable products. Ondersteund door de juiste technologie.

Combinatie

Het fundament wordt gevormd door kunstmatige intelligentie in combinatie met andere toepassingen voor het verzamelen en verwerking van grote hoeveelheden data. Bij voorkeur geleverd vanuit de cloud. Dit alles levert dieper inzicht op en kan helpen al dan niet complexe beslissingen te nemen of ondersteunen. Denk aan robotisering en process automation, maar ook aan steeds slimmer wordende chatbots, virtuele agents en andere vormen van intelligente hulp. Deze augmented intelligence betreft het ondersteunen van het menselijk denkproces bij het nemen van beslissingen.

Nieuwe sensortechnologie in de smartphone stelt bijvoorbeeld vast of je misschien zieketekiemen bij je draagt, of aanleg hebt voor aandoeningen. IoT-sensors in en boven de grond op wijngaarden helpen bij een effectievere irrigatie, door de informatie hieruit te koppelen aan weerdata en satellietfoto’s. Auto’s worden steeds autonomer en gaan straks met een minimale latency communiceren met zowel hun bestuurders, omgeving en andere voertuigen. Nogmaals: dat stelt hoge eisen aan de datakwaliteit en de beveiliging ervan. Een hack van besturingssoftware kan verstrekkende gevolgen hebben.

Blockchain kan in een wereld van gedeelde data overigens goed van pas komen. Hiermee zijn zogeheten permissie-netwerken te creëren, die alleen voor een specifieke groep gebruikers toegankelijk zijn. Ook kan blockchain de beveiliging van communicatie tussen sensoren verbeteren.

Systeemdenken

De Instrumented Planet draait dus op data en intelligentie in een verbonden wereld. Bedrijven kunnen nieuwe verbanden zoeken en om hun plaats in de waardeketen op te eisen. Organisaties en individuen zullen worden afgerekend op hun unieke specialisatie. Successen zullen in toenemende mate over de totale waardeketen heen gedeeld worden. CIO’s, CTO’s, CDO’s en CEO’s moeten op hun beurt goed nadenken over hun toekomstige bedrijfsmodel en hoe technologie daaraan kan bijdragen.

De samenwerking tussen technologie en business wordt steeds belangrijker. Iedereen moet snappen hoe technologie werkt en hoe de business vooruit kan worden geholpen. Je moet daarom altijd op strategisch en tactisch niveau de juiste capabilities in huis houden, en in aanvulling daarop samenwerken met de juiste partijen in de markt.

Als IBM zijn we het enige IT-bedrijf ter wereld dat het totale speelveld bestrijkt – van nanotechnologie tot bedrijfsoplossingen en alles wat ertussen zit. Denk aan businessmodel-innovatie, omgang met nieuwe trends en ontwikkelingen, kennis van werkwijzen zoals DevOps, Agile en design thinking. Platformen voor kunstmatige intelligentie en IoT. Wij maken de gedroomde Instrumented Planet realiteit.

IBM Chief Technology Officer Benelux - Distinguished Engineer & Reverse Historian

More stories

Technologie in actie op Think Summit 2021

  Corona, de energietransitie en klimaatverandering vragen om business agility… en wel meteen! Organisaties die langzaam uit de startblokken komen bij hun digitale transformatie, worden onherroepelijk ingehaald door concurrenten: bedrijven die wel snel nieuwe, duurzame businessmodellen kunnen realiseren met een remote workforce. Hoe kunnen organisaties innovaties zoals AI, machine learning en hybrid cloud benutten om […]

Continue reading

Rethinking the future with Victoria Bunyard, CTO IBM Benelux

In July 2020, IBM Benelux welcomed Victoria Bunyard as their new CTO. British by birth, Ms Bunyard moved to the Netherlands in 2004 and has found her second home close to the beach in Noordwijk. Her biggest passions? Rowing on the Amstel, skiing, and, of course, driving innovation. When you ask Victoria Bunyard about her […]

Continue reading

IBM joins the High-Tech Software Cluster to help accelerate digital transformation within the Dutch high tech & smart systems industry

The digital journeys of the past decade are now becoming cognitive journeys driven by the maturity of IoT, AI, blockchain, automation, 5G, edge computing and other exponential technologies. As these capabilities are applied at scale, they increasingly result in change to the core of organizations — and their mission-critical capabilities — to reshape their competitive […]

Continue reading