Generic

Iedereen profiteert van duurzaam bouwen

Share this post:

In de bouwsector liggen voor miljarden aan waarde voor het oprapen. Minder verspilling van materialen en effectiever gebruik van assets zullen leiden tot hogere marges, meer tevreden gebruikers en een hogere productiviteit. En moderne informatietechnologie maakt het mogelijk.

Eén van de grootste mondiale uitdagingen is dat onze huidige consumptie de capaciteit van onze planeet ruimschoots overstijgt. Maar liefst 1,7 maal de aarde is nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar grondstoffen. Dit hangt samen met de mondiale bevolkingstoename en urbanisatie, maar ook met het huidige inefficiënte gebruik ervan. In de bouwsector belandt maar liefst 66 procent van de gebruikte materialen aan het einde van de levenscyclus op de afvalhoop.

Geïnspireerd op onze ervaringen in de elektronicasector – waar vergelijkbare uitdagingen spelen – hebben we hier als IBM specifieke oplossingen voor ontwikkeld. Op basis van een goede informatievoorziening rondom gebruikte materialen verhogen we in meerdere opzichten de waarde van het gebouw. Zowel in gebruik als bij de sloop.

Informatie

In het bouwproces speelt informatie over gebruikte materialen nog een belangrijke rol. Dat wordt snel minder na oplevering en gedurende het gebruik. De directe noodzaak ontbreekt om te moeten weten wat zich precies aan materialen, componenten en producten in het gebouw bevindt. Ook de onderhoudsstatus, gebruiksintensiteit en onderlinge relaties zijn veelal onbekend.

Op het moment van renovatie of sloop ontbreekt die informatie daarom veelal geheel. En zaken waar geen informatie over beschikbaar is, worden over het algemeen beschouwd als afval. Zo zal het ook behandeld worden. De gemakkelijke manier is recycling. Dat komt vaak neer op ‘downcycling’, omdat oude materialen of onderdelen bij hergebruik veelal onderdeel zijn van een nieuw product van lagere kwaliteit. Dat kan anders.

Wij creëren een omgeving waarin men kan identificeren wat er precies in een gebouw zit, inclusief de operationele historie. Daarmee wordt de potentiële waarde van deze items substantieel verhoogd. Daarnaast hebben we een platform ontwikkeld waarop vraag en aanbod van materialen bijeen worden gebracht. Het voordeel voor de organisatie is evident.

Sensoren

Uiteraard helpt het enorm wanneer producten via sensoren ‘connected’ zijn, omdat je daarmee informatie hebt over het gebruik, de werking en de staat van onderhoud. Met de juiste informatie kun je een gebouw bovendien een veel prettiger en energie-efficiëntere werkomgeving maken. Denk aan optimale verlichting, de juiste luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek en fit-for-purpose.

Al deze factoren zijn van enorme invloed op de productiviteit. Bovendien stijgt de restwaarde van de producten en materialen in het gebouw en kan het gebruik van schadelijke stoffen beter worden voorkomen. Zaken worden een meer gewaardeerde asset, omdat je weet wat het is of wat erin zit. Dat kan voor bijvoorbeeld woningcoöperaties, vastgoedbedrijven en banken een substantieel hogere boekwaarde betekenen.

De realiteit is evenwel dat nog lang niet alle producten verbonden zijn, waardoor IoT nog aan het begin staat als drijver van de circulaire economie. Dit is het moment om in te stappen!

Bekijk de video en discussieer mee over onze toekomstvisie.

Systeemdenken

Om de genoemde ontwikkelingen te stimuleren werken we in samenwerking met de Europese Commissie binnen een consortium aan het opzetten van zogeheten ‘material banks’ (‘Buildings as Material Banks’, Horizon2020). Partners zijn onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en commerciële bedrijven. Daarnaast creëren we samen met de bouwfirma Koninklijke BAM Groep een groeiend open ecosysteem, waarbij we vraag en aanbod van gebruikte componenten en materialen bijeenbrengen. Ook in de VS bestaat hiervoor grote interesse.

Duurzaam, of circulair bouwen is een onderwerp waarbij dergelijk systeemdenken nodig is, vandaar ook onze steun aan het Blikvangers-initiatief: een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, een grote bank, een softwaremaker voor het maken van visualisaties in het bouw- en beheerproces. Als IBM vormen we ook hier graag de verbindende schakel.

 

Lead Circular Economy - IBM Global Centre of Competence

More stories

Is regulation enabling or hindering innovation in the financial services industry?

Anne Leslie, Cloud Risk & Controls Leader Europe, IBM Cloud for Financial Services Europe’s financial services sector is in the throes of wide scale digital transformation – a transition being accelerated by the growing adoption of digital solutions and services to help keep up with the demands of digitally savvy consumers. While there can be […]

Continue reading

The Digital Operational Resilience Act for Financial Services: Harmonised rules, broader scope of application

The Digital Operational Resilience Act – what and why As part of the European Commission’s Digital Finance Package, the new Digital Operational Resilience Act, or in short DORA, will come into force in the coming period. The aim of DORA is to establish uniform requirements across the EU that improve the cybersecurity and operational resilience […]

Continue reading

Banking on empathy

Suppose you’re owning a small boutique wine shop and have gone through two difficult years because of the Covid-19 pandemic. As the pandemic seems to be on its way back, it is time to revitalize the shop. And this causes direct a huge challenge: the wine stock needs to be replenished but you have used […]

Continue reading