Generic

Iedereen profiteert van duurzaam bouwen

Share this post:

In de bouwsector liggen voor miljarden aan waarde voor het oprapen. Minder verspilling van materialen en effectiever gebruik van assets zullen leiden tot hogere marges, meer tevreden gebruikers en een hogere productiviteit. En moderne informatietechnologie maakt het mogelijk.

Eén van de grootste mondiale uitdagingen is dat onze huidige consumptie de capaciteit van onze planeet ruimschoots overstijgt. Maar liefst 1,7 maal de aarde is nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar grondstoffen. Dit hangt samen met de mondiale bevolkingstoename en urbanisatie, maar ook met het huidige inefficiënte gebruik ervan. In de bouwsector belandt maar liefst 66 procent van de gebruikte materialen aan het einde van de levenscyclus op de afvalhoop.

Geïnspireerd op onze ervaringen in de elektronicasector – waar vergelijkbare uitdagingen spelen – hebben we hier als IBM specifieke oplossingen voor ontwikkeld. Op basis van een goede informatievoorziening rondom gebruikte materialen verhogen we in meerdere opzichten de waarde van het gebouw. Zowel in gebruik als bij de sloop.

Informatie

In het bouwproces speelt informatie over gebruikte materialen nog een belangrijke rol. Dat wordt snel minder na oplevering en gedurende het gebruik. De directe noodzaak ontbreekt om te moeten weten wat zich precies aan materialen, componenten en producten in het gebouw bevindt. Ook de onderhoudsstatus, gebruiksintensiteit en onderlinge relaties zijn veelal onbekend.

Op het moment van renovatie of sloop ontbreekt die informatie daarom veelal geheel. En zaken waar geen informatie over beschikbaar is, worden over het algemeen beschouwd als afval. Zo zal het ook behandeld worden. De gemakkelijke manier is recycling. Dat komt vaak neer op ‘downcycling’, omdat oude materialen of onderdelen bij hergebruik veelal onderdeel zijn van een nieuw product van lagere kwaliteit. Dat kan anders.

Wij creëren een omgeving waarin men kan identificeren wat er precies in een gebouw zit, inclusief de operationele historie. Daarmee wordt de potentiële waarde van deze items substantieel verhoogd. Daarnaast hebben we een platform ontwikkeld waarop vraag en aanbod van materialen bijeen worden gebracht. Het voordeel voor de organisatie is evident.

Sensoren

Uiteraard helpt het enorm wanneer producten via sensoren ‘connected’ zijn, omdat je daarmee informatie hebt over het gebruik, de werking en de staat van onderhoud. Met de juiste informatie kun je een gebouw bovendien een veel prettiger en energie-efficiëntere werkomgeving maken. Denk aan optimale verlichting, de juiste luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek en fit-for-purpose.

Al deze factoren zijn van enorme invloed op de productiviteit. Bovendien stijgt de restwaarde van de producten en materialen in het gebouw en kan het gebruik van schadelijke stoffen beter worden voorkomen. Zaken worden een meer gewaardeerde asset, omdat je weet wat het is of wat erin zit. Dat kan voor bijvoorbeeld woningcoöperaties, vastgoedbedrijven en banken een substantieel hogere boekwaarde betekenen.

De realiteit is evenwel dat nog lang niet alle producten verbonden zijn, waardoor IoT nog aan het begin staat als drijver van de circulaire economie. Dit is het moment om in te stappen!

Bekijk de video en discussieer mee over onze toekomstvisie.

Systeemdenken

Om de genoemde ontwikkelingen te stimuleren werken we in samenwerking met de Europese Commissie binnen een consortium aan het opzetten van zogeheten ‘material banks’ (‘Buildings as Material Banks’, Horizon2020). Partners zijn onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en commerciële bedrijven. Daarnaast creëren we samen met de bouwfirma Koninklijke BAM Groep een groeiend open ecosysteem, waarbij we vraag en aanbod van gebruikte componenten en materialen bijeenbrengen. Ook in de VS bestaat hiervoor grote interesse.

Duurzaam, of circulair bouwen is een onderwerp waarbij dergelijk systeemdenken nodig is, vandaar ook onze steun aan het Blikvangers-initiatief: een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, een grote bank, een softwaremaker voor het maken van visualisaties in het bouw- en beheerproces. Als IBM vormen we ook hier graag de verbindende schakel.

 

Lead Circular Economy - IBM Global Centre of Competence

More stories

Technologie in actie op Think Summit 2021

  Corona, de energietransitie en klimaatverandering vragen om business agility… en wel meteen! Organisaties die langzaam uit de startblokken komen bij hun digitale transformatie, worden onherroepelijk ingehaald door concurrenten: bedrijven die wel snel nieuwe, duurzame businessmodellen kunnen realiseren met een remote workforce. Hoe kunnen organisaties innovaties zoals AI, machine learning en hybrid cloud benutten om […]

Continue reading

Rethinking the future with Victoria Bunyard, CTO IBM Benelux

In July 2020, IBM Benelux welcomed Victoria Bunyard as their new CTO. British by birth, Ms Bunyard moved to the Netherlands in 2004 and has found her second home close to the beach in Noordwijk. Her biggest passions? Rowing on the Amstel, skiing, and, of course, driving innovation. When you ask Victoria Bunyard about her […]

Continue reading

IBM joins the High-Tech Software Cluster to help accelerate digital transformation within the Dutch high tech & smart systems industry

The digital journeys of the past decade are now becoming cognitive journeys driven by the maturity of IoT, AI, blockchain, automation, 5G, edge computing and other exponential technologies. As these capabilities are applied at scale, they increasingly result in change to the core of organizations — and their mission-critical capabilities — to reshape their competitive […]

Continue reading