Internet of Things (IOT)

Iedereen profiteert van duurzaam bouwen

Share this post:

In de bouwsector liggen voor miljarden aan waarde voor het oprapen. Minder verspilling van materialen en effectiever gebruik van assets zullen leiden tot hogere marges, meer tevreden gebruikers en een hogere productiviteit. En moderne informatietechnologie maakt het mogelijk.

Eén van de grootste mondiale uitdagingen is dat onze huidige consumptie de capaciteit van onze planeet ruimschoots overstijgt. Maar liefst 1,7 maal de aarde is nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar grondstoffen. Dit hangt samen met de mondiale bevolkingstoename en urbanisatie, maar ook met het huidige inefficiënte gebruik ervan. In de bouwsector belandt maar liefst 66 procent van de gebruikte materialen aan het einde van de levenscyclus op de afvalhoop.

Geïnspireerd op onze ervaringen in de elektronicasector – waar vergelijkbare uitdagingen spelen – hebben we hier als IBM specifieke oplossingen voor ontwikkeld. Op basis van een goede informatievoorziening rondom gebruikte materialen verhogen we in meerdere opzichten de waarde van het gebouw. Zowel in gebruik als bij de sloop.

Informatie

In het bouwproces speelt informatie over gebruikte materialen nog een belangrijke rol. Dat wordt snel minder na oplevering en gedurende het gebruik. De directe noodzaak ontbreekt om te moeten weten wat zich precies aan materialen, componenten en producten in het gebouw bevindt. Ook de onderhoudsstatus, gebruiksintensiteit en onderlinge relaties zijn veelal onbekend.

Op het moment van renovatie of sloop ontbreekt die informatie daarom veelal geheel. En zaken waar geen informatie over beschikbaar is, worden over het algemeen beschouwd als afval. Zo zal het ook behandeld worden. De gemakkelijke manier is recycling. Dat komt vaak neer op ‘downcycling’, omdat oude materialen of onderdelen bij hergebruik veelal onderdeel zijn van een nieuw product van lagere kwaliteit. Dat kan anders.

Wij creëren een omgeving waarin men kan identificeren wat er precies in een gebouw zit, inclusief de operationele historie. Daarmee wordt de potentiële waarde van deze items substantieel verhoogd. Daarnaast hebben we een platform ontwikkeld waarop vraag en aanbod van materialen bijeen worden gebracht. Het voordeel voor de organisatie is evident.

Sensoren

Uiteraard helpt het enorm wanneer producten via sensoren ‘connected’ zijn, omdat je daarmee informatie hebt over het gebruik, de werking en de staat van onderhoud. Met de juiste informatie kun je een gebouw bovendien een veel prettiger en energie-efficiëntere werkomgeving maken. Denk aan optimale verlichting, de juiste luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek en fit-for-purpose.

Al deze factoren zijn van enorme invloed op de productiviteit. Bovendien stijgt de restwaarde van de producten en materialen in het gebouw en kan het gebruik van schadelijke stoffen beter worden voorkomen. Zaken worden een meer gewaardeerde asset, omdat je weet wat het is of wat erin zit. Dat kan voor bijvoorbeeld woningcoöperaties, vastgoedbedrijven en banken een substantieel hogere boekwaarde betekenen.

De realiteit is evenwel dat nog lang niet alle producten verbonden zijn, waardoor IoT nog aan het begin staat als drijver van de circulaire economie. Dit is het moment om in te stappen!

Bekijk de video en discussieer mee over onze toekomstvisie.

Systeemdenken

Om de genoemde ontwikkelingen te stimuleren werken we in samenwerking met de Europese Commissie binnen een consortium aan het opzetten van zogeheten ‘material banks’ (‘Buildings as Material Banks’, Horizon2020). Partners zijn onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en commerciële bedrijven. Daarnaast creëren we samen met de bouwfirma Koninklijke BAM Groep een groeiend open ecosysteem, waarbij we vraag en aanbod van gebruikte componenten en materialen bijeenbrengen. Ook in de VS bestaat hiervoor grote interesse.

Duurzaam, of circulair bouwen is een onderwerp waarbij dergelijk systeemdenken nodig is, vandaar ook onze steun aan het Blikvangers-initiatief: een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, een grote bank, een softwaremaker voor het maken van visualisaties in het bouw- en beheerproces. Als IBM vormen we ook hier graag de verbindende schakel.

 

Lead Circular Economy - IBM Global Centre of Competence

More Internet of Things (IOT) stories

Mensgerichte Innovatie binnen de overheid

Innoveren met impact De veranderingen in de wereld van vandaag zijn ongekend; het is nog nooit zo uitdagend geweest om bij te blijven. Er komen constant nieuwe technologieën en bedrijven op de markt met enorme impact op onze maatschappij. Burger en medewerker verwachten van de overheid dezelfde moeiteloze, gepersonaliseerde ervaringen die ze krijgen van de […]

Continue reading

Hoe creëren we een veiligere supplychain die voedselverspilling tegengaat?

Het is een vraag die alsmaar belangrijker wordt in de strijd om duurzaamheid. Blockchain, een systeem dat data beschermt tegen manipulatie, is een eerste stap naar meer transparantie. Het wordt alsmaar drukker op onze planeet. Over 5 jaar zal het aantal mensen op aarde de 8 miljard overschrijden. En er wordt verwacht dat onze populatie […]

Continue reading

De volgende stap in de digitale transformatie van de publieke sector

Er bestaat geen twijfel over dat “digitale transformatie” aan de basis lag van de digitale strategie van de afgelopen vijf jaar. Overheidsinstellingen over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar manieren om hun processen te digitaliseren en meer open platformen aan te bieden met een veilige toegang tot gegevens. Vandaag de dag kijken deze […]

Continue reading