Generic

De zin en onzin van Blockchain

Share this post:

Blockchain heeft alle kenmerken van een hype. De berichtgeving rondom het fenomeen, maar ook de seminars en rondetafeldiscussies vragen dermate veel aandacht, dat iedereen – zowel personen als bedrijven – er iets mee te moeten doen. Maar wat is Blockchain nu precies en waarom zou het voor jou  of jouw bedrijf interessant kunnen zijn? En hoe pak je het op?

 

Onveranderbaar

In eenvoudige termen is Blockchain niet meer dan een centrale administratie, waarin meerdere betrokkenen met elkaar informatie kunnen delen. Op basis van de juiste validaties is voor iedereen altijd exact na te gaan welke transactie, processtap of andere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Alles wordt daarbij veilig opgeslagen en versleuteld, waardoor de ‘chain’ steeds groter wordt. Wat eenmaal is toegevoegd, kan niet meer worden verwijderd of veranderd.

Hoewel de indruk kan ontstaan dat met name financiële dienstverleners de Blockchain-technologie omarmen, zijn er toepassingsmogelijkheden voor welhaast elke sector. Zo gebruikt het Nederlandse transportbedrijf Koopman Blockchain om cruciale informatie over de zaken die ze vervoeren binnen de keten van klanten en andere betrokkenen te delen. Op die manier kan Koopman een spin worden binnen het logistieke web. In een wereld waarin gebruik belangrijker wordt dan bezit kan Blockchain een rol spelen bij bijvoorbeeld het delen van auto’s of kantoorruimtes.

Holistische visie

In zekere zin hebben de mensen die het fenomeen hypen gelijk: Blockchain barst van de mogelijkheden voor vrijwel alle organisaties. Dat betekent dat bedrijven en bestuurders hun rol binnen de dynamiek waarin ze opereren tegen het licht moeten houden. Zo komen ze erachter waar Blockchain hun positie kan bedreigen en verrijken. Ook moet er worden nagedacht over de rol die men kan gaan spelen: volgend, innoverend of – zoals in het geval van de logistieke dienstverlener – leidend binnen een consortium of een sector. Ontwikkeling van de eigen competenties of advisering van buitenaf is daarvoor een absolute noodzaak.

IT-verantwoordelijken zoals CIO’s en CTO’s kunnen zich hieraan niet onttrekken. Zij zullen niet alleen de technologische mogelijkheden moeten kennen, maar tevens snappen wat het betekent (of kan betekenen) voor de organisatie als geheel: de strategie, de business, het ecosysteem waarin ze opereert en niet te verheten het IT-landschap. Daarnaast dienen ze na te denken over de aanwending van deze nieuwe technologie. Er moet een keuze gemaakt worden tussen zelf ontwikkelen, partners erbij betrekken of Blockchain aanwenden ‘as a service’. Het hangt allemaal af van wat je wilt en wat je kunt.

Experimenteren

Veel organisaties verkennen de mogelijkheden door gewoon zaken te proberen. Binnen een proefopzet komen ze erachter wat werkt en wat niet. Ook merken ze in hoeverre de IT- en businessomgevingen moeten worden aangepast om Blockchain-initiatieven op te schalen en te integreren. Tevens kunnen experimenten helpen bepalen welke partners een rol kunnen spelen en hoe er het beste kan worden samengewerkt. Van hieruit kan vervolgens de stap gemaakt worden naar het ontwikkelen van echte business en waarde voor de organisatie.

Als IBM bewegen we ons in de voorhoede van de technologische ontwikkelingen. Hoewel we onze kennis en visie op Blockchain graag tot in detail zouden delen, snappen we als geen ander dat bedrijven het goeddeels zelf moeten ontdekken en ervaren. Gaandeweg dat proces staan we je uiteraard graag terzijde. Om je op weg te helpen maak ik alvast attent op ons gratis webinar.

 

Iedereen praat over Blockchain – is het geen tijd voor uw organisatie om te starten?

Registreer voor de gratis webinar >

 

More stories

Aegon besteedt administratie van levensverzekeringsportefeuille uit aan IBM

Aegon draagt de administratie van ongeveer 800.000 closed book levensverzekeringspolissen over aan IBM. Die bouwt voor de opdracht een nieuw platform in de publieke cloud en digitaliseert het hele administratieve proces. Aegon verzekert met die uitbesteding de continuïteit van een goede dienstverlening aan zijn klanten en intermediairs voor de aflopende polissen. Outsourcing van 800.000 levensverzekeringen […]

Continue reading

Modernisering van VMware-workloads in de cloud

  Iedere organisatie streeft naar een flexibel IT-landschap, dat snel kan meebewegen met nieuwe technologische, economische en zakelijke ontwikkelingen. Applicaties draaien daarbij idealiter in de best passende omgevingen – bij voorkeur in de cloud. Dit vereist een doordachte modernisering van legacy applicaties.   IBM Cloud voor VMware maakt een stapsgewijze aanpak mogelijk Voor veel organisaties […]

Continue reading

Roadmap voor applicatie-modernisering

  Modernisering van bestaande applicaties is voor de meeste organisaties van levensbelang. Alleen met een up-to-date systeemlandschap kunnen bedrijven hun gebruikerservaring verbeteren, efficiënter opereren en adequater inspelen op veranderende marktbehoeften. De cloud speelt hier een cruciale rol. In deze blog staan we stil bij de belangrijkste uitdagingen en komen we met praktische suggesties voor cloudgebaseerde […]

Continue reading