CIO's Corner

Quantum computing breekt door, wat nu?

Share this post:

 

De verwachtingen ten aanzien van quantum computing zijn hooggespannen. Om de ontwikkelingen te versnellen maken we als IBM universele quantumcomputers beschikbaar voor het bedrijfsleven, de wetenschap en andere geïnteresseerden. Volgend jaar wordt daarbij de grens van 50 qubits (quantumbits) bereikt; een verwerkingskracht die niet meer te simuleren is op een traditionele computer. Dat betekent dat vanaf dan de grote doorbraken kunnen worden verwacht.

Qua use-case ligt de focus bij quantum computing op twee gebieden: allereerst materiaalontwikkeling, met name gericht op chemische en fysieke componenten en life-cycle gerelateerde uitdagingen. Iets minder complexe toepassingen liggen vooral op het terrein van optimalisering. Het gaat daarbij om complexe matrix-berekeningen, het oplossen van complexe vergelijkingen enzovoorts.

 

Algoritmes

Het heeft overigens geen zin om vraagstukken die je lineair oplost in een quantumcomputer te stoppen. Deze bewijst pas zijn nut bij specifieke problemen, waarbij gelijktijdig dezelfde berekeningen moeten worden uitgevoerd over een grote hoeveelheid data. Twee veel toegepaste algoritmes zijn die van Shor (een quantumalgoritme voor het ontbinden in priemfactoren, veelal toegepast bij optimalisatie) en Grover (een quantumalgoritme dat de meest waarschijnlijke input kan herleiden op basis van een bepaalde output). Interessant zijn echter nieuwe, geschikte algoritmes die verder gaan dan dit.

Quantum computing zal daarbij altijd worden toegepast in combinatie met een meer traditionele computeromgeving. Veelal pakt de quantumcomputer een afgebakend aspect van een te verrichten taak op. Dit zijn doorgaans de workloads die een normale computer niet langer binnen de gewenste tijd kan verwerken om een bepaalde analyse of simulatie te doen. De quantumcomputer wordt zo een onderdeel van een grotere infrastructuur.

Zelf verkennen

De beoogde vooruitgang zit ’m dus zowel in de kracht, stabiliteit en omvang van de quantumcomputers zelf, als in de manier waarop ermee gewerkt kan worden en de samenhang met andere systemen. De voor volgend jaar voorziene doorbraak naar 50 qubits is dus slechts een deel van de potentie. De kans is levensgroot dat het fenomeen in 2018 door nieuwe toepassingen in een echte stroomversnelling komt. Met de online IBM Quantum Experience > kun je voor jezelf alvast gratis de mogelijkheden verkennen.

 

Kom meer te weten over quantum computing tijdens onze Meetup >

 

Adoption Leader | Watson & Cloud Platform | IBM

More CIO's Corner stories

Een nieuwe telg in de mainframe wereld

Kenners weten het Althans een groot vermoeden leefde bij hen. Zo eens in de twee jaar gebeurt het. Een nieuwe telg in de mainframe wereld! En deze week, 12 september, is hij door IBM aangekondigd, het nieuwe systeem. Volledig in lijn met de verwachtingen kreeg het de naam: IBM Z15 de IBM Z15 Het nummer […]

Continue reading

Waarom migreren bedrijven hun non-cloud applicaties naar een cloudomgeving?

  De komende drie jaar migreren bedrijven 75% van hun non-cloud applicaties naar een cloudomgeving. Het grootste deel van de applicaties wordt via lift-and-shift overgezet of gemoderniseerd. Dat blijkt uit onderzoek onder voornamelijk grotere bedrijven. Cloud-native development is de logische volgende stap. Welke keuzes hebben ondernemingen daarin gemaakt, waarom en waar lopen ze tegenaan? In 2018 is onderzoek gedaan naar cloud-native applicatieontwikkeling. 152 IT Executives, Development Executives en Lead Developers namen hieraan […]

Continue reading

Digitale transformatie: onderzoek bij 475 professionals geeft drie bevindingen

Het optimaliseren van de customer experience is een continu proces. Het is een digitale reis van het applicatielandschap zonder eindpunt. Een weg met om elke hoek een mogelijke hobbel, afslag of omleiding. Welke transformatieroute volgen andere organisaties? Welke lessen kun je daaruit trekken?   Onderzoek naar de modernisering van enterprise applicaties Forrester Consulting deed in […]

Continue reading