CIO's Corner

Quantum computing breekt door, wat nu?

Share this post:

 

De verwachtingen ten aanzien van quantum computing zijn hooggespannen. Om de ontwikkelingen te versnellen maken we als IBM universele quantumcomputers beschikbaar voor het bedrijfsleven, de wetenschap en andere geïnteresseerden. Volgend jaar wordt daarbij de grens van 50 qubits (quantumbits) bereikt; een verwerkingskracht die niet meer te simuleren is op een traditionele computer. Dat betekent dat vanaf dan de grote doorbraken kunnen worden verwacht.

Qua use-case ligt de focus bij quantum computing op twee gebieden: allereerst materiaalontwikkeling, met name gericht op chemische en fysieke componenten en life-cycle gerelateerde uitdagingen. Iets minder complexe toepassingen liggen vooral op het terrein van optimalisering. Het gaat daarbij om complexe matrix-berekeningen, het oplossen van complexe vergelijkingen enzovoorts.

 

Algoritmes

Het heeft overigens geen zin om vraagstukken die je lineair oplost in een quantumcomputer te stoppen. Deze bewijst pas zijn nut bij specifieke problemen, waarbij gelijktijdig dezelfde berekeningen moeten worden uitgevoerd over een grote hoeveelheid data. Twee veel toegepaste algoritmes zijn die van Shor (een quantumalgoritme voor het ontbinden in priemfactoren, veelal toegepast bij optimalisatie) en Grover (een quantumalgoritme dat de meest waarschijnlijke input kan herleiden op basis van een bepaalde output). Interessant zijn echter nieuwe, geschikte algoritmes die verder gaan dan dit.

Quantum computing zal daarbij altijd worden toegepast in combinatie met een meer traditionele computeromgeving. Veelal pakt de quantumcomputer een afgebakend aspect van een te verrichten taak op. Dit zijn doorgaans de workloads die een normale computer niet langer binnen de gewenste tijd kan verwerken om een bepaalde analyse of simulatie te doen. De quantumcomputer wordt zo een onderdeel van een grotere infrastructuur.

Zelf verkennen

De beoogde vooruitgang zit ’m dus zowel in de kracht, stabiliteit en omvang van de quantumcomputers zelf, als in de manier waarop ermee gewerkt kan worden en de samenhang met andere systemen. De voor volgend jaar voorziene doorbraak naar 50 qubits is dus slechts een deel van de potentie. De kans is levensgroot dat het fenomeen in 2018 door nieuwe toepassingen in een echte stroomversnelling komt. Met de online IBM Quantum Experience > kun je voor jezelf alvast gratis de mogelijkheden verkennen.

 

Kom meer te weten over quantum computing tijdens onze Meetup >

 

Adoption Leader | Watson & Cloud Platform | IBM

More CIO's Corner stories

2de Developer Night: inspirerende avond voor en door developers

De tweede editie van de Developer Night trok donderdag 13 juni een 150 aanwezigen naar het IBM hoofdkantoor in Amsterdam. Met een meer technisch publiek, dat voor die avond specifiek was uitgenodigd, veranderde ook de setting en de sfeer op Think Summit. Het geroezemoes bij de koffie maakte plaats voor een live coding dj-set van […]

Continue reading

Tanmay meets Metis Montessori Lyceum

We are in the early days of the 4th industrial revolution, new developments such as robotics, nanotechnology, biotechnology, 3D printing, virtual reality and the Internet of Things will change every job. Some jobs will be superfluous but at the same time new jobs will come up. So far nothing new under the sun,  jobs have […]

Continue reading

To all developers: help to prepare for disasters – answer the Call for Code

Anyone who has been involved by a natural disaster recognizes the enormous urge to help the people affected. We know from our own experience how powerless you feel when your family or friends are in an affected area. The consequences of Hurricane Irma in Florida and the impact of Katrina in New Orleans were enough […]

Continue reading