Generic

Meerwaarde dankzij API’s

Share this post:

 

Application Programming Interfaces, kortweg API’s, bepalen het “datacontract” tussen twee stukjes programmacode. Ontwikkelaars maken op grote schaal gebruik van API’s. In deze post laat ik u zien waarom systemen dankzij API’s de vrijheid krijgen om zich onafhankelijk te ontwikkelen, zodat er voor het bedrijf nieuwe groeikansen ontstaan. API’s kunnen weliswaar op alle niveaus van een applicatie aanwezig zijn, maar ik richt me hier vooral op de API’s die door enterprisesystemen worden geconsumeerd en zichtbaar worden gemaakt.

 

API’s zorgen voor een ontkoppeling van de client

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een API-laag is dat clientapplicaties worden ontkoppeld van de back-endsystemen waarvan ze afhankelijk zijn. Hierdoor wordt het voor ontwikkelaars mogelijk om onafhankelijke versies van applicaties en core-systemen te bouwen. Sterker nog: met een goed ontworpen API-laag is het mogelijk om een core-systeem volledig te vervangen, met slechts zeer geringe risico’s. Dit heeft ons bedrijf kortgeleden laten zien bij een verzekeraar die klant van ons is.

Aanvankelijk waren we niet van plan om het door een externe leverancier gebouwde en beheerde system-of-record van deze klant te vervangen. Terwijl we bij de klant werkten aan de transformatie van de digitale ervaring op desktop, tablet en mobile, kwamen we echter tot de conclusie dat een Node.js-laag tussen het core-systeem en de mobiele applicaties een goed antwoord zou kunnen zijn op de behoefte aan mediatie, aggregatie en datatransformatie. De API-laag werd ook beschikbaar gesteld aan de zakenpartners van de klant, die er beter mee uit de voeten bleken te kunnen dan met directe toegang tot het core-systeem. Maar wat misschien nog belangrijker was: dankzij de API-laag kon onze klant zijn core-systeem vervangen door een systeem van een andere leverancier.

Het migreren van systemen kan een uiterst moeizame en kostbare aangelegenheid zijn. Veel bedrijven houden daarom vast aan systemen die sterk verouderd zijn of die niet geschikt zijn voor de toenemende eisen die eraan worden gesteld. De API-laag zelf moest weliswaar ook up-to-date worden gemaakt om integratie met het nieuwe core-systeem mogelijk te maken, maar de mobiele en webapplicaties van de klant — en de integraties met zijn zakenpartners — bleven in vrijwel ongewijzigde vorm gewoon doorwerken.

De API-laag biedt niet alleen de vrijheid om core-systemen te verbeteren, maar biedt voor clientapplicaties tevens de mogelijkheid om zichzelf te herhalen om aan de eisen van de eindgebruiker te voldoen. Door de core-systemen los te koppelen van het front-end, kan het bedrijf zich dus klantgerichter opstellen.

 

 

API’s bouwen voort op bestaande investeringen

Als een bedrijf API’s gaat gebruiken om toegang te bieden tot zijn bestaande product- of bedrijfsprocessen, ontstaan er volop mogelijkheden voor nieuwe business.

Een bedrijf dat zijn expertise in bredere kring zichtbaar maakt, kan nieuwe partnerschappen aangaan. Zo kon de eerder genoemde verzekeraar de verspreiding van zijn opstalverzekering bijvoorbeeld verbreden door een samenwerking aan te gaan met een verzekeraar die gespecialiseerd was in autoverzekeringen. Door een offerte-API beschikbaar te stellen, kon de autoverzekeraar de offertes voor de opstalverzekering van onze klant opnemen in zijn eigen offertes. Gezamenlijk konden ze een gebundelde auto- en opstalverzekering aanbieden. Dankzij deze bundeling wist de opstalverzekeraar een nieuwe doelgroep van potentiële klanten aan te boren.

Met API’s wordt het voor bedrijven mogelijk om hun diensten zichtbaar te maken voor nieuwe markten, met hulp van externe ontwikkelaars. Neem bijvoorbeeld een fysieke fotodrukkerij. Het bouwen van een interne API waarmee er op verschillende manieren (zoals via de website of kiosken in winkels) op een uniforme wijze fotoprints kunnen worden besteld, is wellicht zinvol vanuit architectonisch oogpunt, maar leidt niet noodzakelijkerwijs tot nieuwe business. Wordt er echter gekozen voor een winstdelingsmodel waarbij externe ontwikkelaars worden gestimuleerd om hun eigen applicaties te integreren via een API, dan kan het voor gebruikers veel gemakkelijker worden om fotoprints te bestellen vanuit de apps die ze al gebruiken.

 

API’s vormen een single-point-of-entry

Ten slotte vormt een API-laag een gemeenschappelijk ingangspunt voor ongelijksoortige systemen. Clientapplicaties kunnen werken met een API-laag die consequente patronen en conventies hanteert, ook als de onderliggende systemen in uiteenlopende periodes en door verschillende teams zijn gebouwd, en gebaseerd zijn op volkomen verschillende technologieën.

Een gemeenschappelijk ingangspunt maakt het voor een veelheid aan clientapplicaties mogelijk om op verschillende digitale touchpoints steeds dezelfde werking te vertonen. Als uw clientapplicaties zich alleen bezig hoeven te houden met de moderne API, en dus niet met een heel assortiment aan legacy core-systemen, kan het developmentteam zich 100% richten op de features die het meest waardevol zijn voor de gebruikers en uw bedrijf.

De meeste bedrijven hebben legacysystemen die ze zouden vervangen als ze de kans kregen. Vaak zijn het echter de kosten, complexiteit en risico’s die verhinderen dat er iets verandert. Het tot stand brengen van een API-laag als single-point-of-entry voor deze systemen en clientapplicaties verkleint de risico’s bij het up-to-date brengen of vervangen van deze core-systemen. Grootschalige veranderingen van core-systemen vinden meestal niet van de ene dag op de andere plaats. Maar als uw bedrijf er eenmaal klaar voor is, kan een API fungeren als extra laag die bescherming en flexibiliteit biedt.

 

Wilt u weten hoe uw bedrijf kan profiteren van een API-gestuurde bedrijfsstrategie?
Probeer dan de gratis testversie van IBM API Connect >

 

More stories

Werk nog beter op meer dan 1,5 meter

4 tips voor overheden om structureel digitaal samen te werken We zijn 7 maanden na de uitbraak van de coronacrisis. Jij en je collega’s werken afwisselend thuis en op kantoor. Een aantal grote projecten heeft misschien vertraging of wordt uitgesteld tot normalere tijden. En wellicht duikt er hier en daar een vorm van onlinemeetingmoeheid op. […]

Continue reading

Aegon besteedt administratie van levensverzekeringsportefeuille uit aan IBM

Aegon draagt de administratie van ongeveer 800.000 closed book levensverzekeringspolissen over aan IBM. Die bouwt voor de opdracht een nieuw platform in de publieke cloud en digitaliseert het hele administratieve proces. Aegon verzekert met die uitbesteding de continuïteit van een goede dienstverlening aan zijn klanten en intermediairs voor de aflopende polissen. Outsourcing van 800.000 levensverzekeringen […]

Continue reading

Modernisering van VMware-workloads in de cloud

  Iedere organisatie streeft naar een flexibel IT-landschap, dat snel kan meebewegen met nieuwe technologische, economische en zakelijke ontwikkelingen. Applicaties draaien daarbij idealiter in de best passende omgevingen – bij voorkeur in de cloud. Dit vereist een doordachte modernisering van legacy applicaties.   IBM Cloud voor VMware maakt een stapsgewijze aanpak mogelijk Voor veel organisaties […]

Continue reading