Hybrid Cloud

Wat je moet weten over de hybride cloud

Share this post:

De hybride cloud stelt organisaties in staat om naadloos in te spelen op de wensen en eisen van de business. In uiteenlopende sectoren passen nieuwkomers en bestaande bedrijven het IT-model toe om op basis van nieuwe technologieën sneller, wendbaarder en goedkoper te opereren. Ondanks de vele voordelen spelen er bij IT- en businessverantwoordelijken nog altijd de nodige vragen rondom de hybride cloud. Voor hen is onlangs een handig e-book verschenen: ‘Hybrid Cloud for Dummies‘. In deze blog enkele highlights.

Naadloos verbonden

Voor wie het nog niet wist: de hybride cloud is een IT-omgeving die bestaat uit een geïntegreerde combinatie van publieke en private clouddiensten, andere cloudleveranciers en de eigen datacenters. Zogeheten ‘application programming interfaces’ (API’s) zorgen voor de onderlinge verbondenheid. Een adequate beheeromgeving richt zich op zaken als inzicht, controle, beschikbaarheid, beveiliging en management van workloads, enzovoorts.


Download whitepaper: Hybrid IT Management >


Onzichtbare IT

Feitelijk is de hybride cloud een virtuele computeromgeving, die op basis van de diverse onderdelen in staat is om precies het gewenste serviceniveau en flexibiliteit te leveren voor zowel de klant, business, consument als eindgebruiker. Hoewel de dienstverlening vaak gebaseerd is op meerdere, naadloos met elkaar verbonden onderdelen – sommige in de publieke cloud en andere in het eigen datacenter, merkt niemand daar iets van. De onderliggende IT-infrastructuur wordt zo meer en meer onzichtbaar.

Interactie

Het mooie is dat de hybride cloud de zogenoemde ‘systems of engagement’, zoals mobiele apps of een webomgeving, combineert met de ‘systems of record’. In de praktijk kan een bedrijf interacteren met consumenten, klanten of eindgebruikers via een mobiele of webgebaseerde frontend in de cloud, terwijl de verwerking van transacties plaatsvindt op de traditionele systemen in het datacenter in de backoffice. Tegelijk kan een specifieke clouddienst bijvoorbeeld een kredietcontrole doen of een andere service uitvoeren. Tijdens piekmomenten kan bij publieke cloudleveranciers extra capaciteit worden betrokken.

Nieuwe mogelijkheden

De publieke cloud kan ook worden gebruikt voor het experimenteren met nieuwe businessmodellen en toepassingen: sneller innoveren, doorlopende ontwikkeling, automatische software-delivery, en een continu leer- en verbeterproces op basis van de juiste feedback. Binnen een zogeheten DevOps-omgeving gebruiken mensen van de IT, operatie- en ontwikkelafdeling op basis van Platform as a Service (PaaS) verschillende elementen van dezelfde gereedschappen en technieken. Op basis van consistente processen en een geautomatiseerde delivery komen alle technologieën, ideeën en stakeholders tezamen. Continue feedback vanuit klanten en eindgebruiker leidt zoals gezegd tot voortdurende verbetering.

Datagedreven

Een ander uniek aspect van de hybride cloud is de snelle toegang tot data, bijvoorbeeld voor optimalisering van specifieke en generieke processen, alsmede het uitvoeren van analyses. Dankzij de naadloze koppeling van front- en backoffice stroomt data vanuit de gebruiker naar specifieke al dan niet cloudgebaseerde applicaties en tools voor analyse of andere vormen van kunstmatige intelligentie. Op die manier kan de klant, bijvoorbeeld op basis van voorkeuren of extern verkregen gegevens via API’s nog beter worden bediend.

De hybride cloud is, kortom, het ideale startpunt voor bedrijven die snel willen schakelen met (een combinatie van) applicaties, infrastructuur, opslag, platformtechnologie voor development en deployment van software en businessprocessen. Zelfs complete transformaties van operationele en businessmodellen liggen binnen handbereik.

 


Probeer gratis: Cloud Automation Manager >


 

More stories

Modernisering van VMware-workloads in de cloud

  Iedere organisatie streeft naar een flexibel IT-landschap, dat snel kan meebewegen met nieuwe technologische, economische en zakelijke ontwikkelingen. Applicaties draaien daarbij idealiter in de best passende omgevingen – bij voorkeur in de cloud. Dit vereist een doordachte modernisering van legacy applicaties.   IBM Cloud voor VMware maakt een stapsgewijze aanpak mogelijk Voor veel organisaties […]

Continue reading

Roadmap voor applicatie-modernisering

  Modernisering van bestaande applicaties is voor de meeste organisaties van levensbelang. Alleen met een up-to-date systeemlandschap kunnen bedrijven hun gebruikerservaring verbeteren, efficiënter opereren en adequater inspelen op veranderende marktbehoeften. De cloud speelt hier een cruciale rol. In deze blog staan we stil bij de belangrijkste uitdagingen en komen we met praktische suggesties voor cloudgebaseerde […]

Continue reading

De volgende stap in de digitale transformatie van de publieke sector

Er bestaat geen twijfel over dat “digitale transformatie” aan de basis lag van de digitale strategie van de afgelopen vijf jaar. Overheidsinstellingen over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar manieren om hun processen te digitaliseren en meer open platformen aan te bieden met een veilige toegang tot gegevens. Vandaag de dag kijken deze […]

Continue reading