Generic

Technologische overwegingen om te zorgen dat ITaaS zijn belofte waarmaakt

Share this post:

Oorspronkelijk was IT-as-a-Service (ITaaS) gebaseerd op het idee dat de aanschaf van enterprise technologie beschouwd kon worden als een commodity en dat dit gold voor alle terreinen: hardware, software en support. Vanuit dit financiële perspectief stelden managers zich voor dat de IT snel zou kunnen veranderen in een volkomen gerationaliseerde en voorspelbare kostenpost die nauwelijks kapitaalinvesteringen meer kostte en die desondanks de allerbeste mogelijkheden opleverde. Maar, zoals dat ook is gegaan bij nagenoeg elke andere poging om de IT-kosten op een holistische manier omlaag te krijgen, bleek dit perspectief veel te simplistisch te zijn in een wereld waarin apps, digitale transformatie, big data en mobiliteit bepalend zijn voor de toekomst van het bedrijfsleven.

Als gevolg van dit historische perspectief is ITaaS maar al te vaak zó geïnterpreteerd dat de “IT” in ITaaS niet méér betekent dan het outsourcen van het datacenter in de vorm van een managed cloud service. Maar cloud management beperkt zich niet tot het managen van één leverancier voor storage en de computerinfrastructuur. Vanuit het perspectief van de cloudinfrastructuur moet ITaaS ook betekenen dat er een keuze wordt gemaakt tussen public cloud, private cloud en/of on-premise resources. Bij een dergelijke keuze moet er een balans worden gevonden tussen risico’s, compliance, governance, performance, opstartkosten, doorlopende TCO en het vermogen om digitale transformatie tot stand te brengen. Wat heb je er immers aan om te kunnen kiezen uit meerdere cloudopties, zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud, Rackspace en anderen, als het bedrijf zich daarmee volledig uitlevert aan één leverancier en er dus uiteindelijk weer een eigen technologische silo ontstaat?

Omdat ITaaS door sommige leveranciers wordt geïnterpreteerd als een “geoutsourced datacenter”, zijn veel managers zich wellicht niet bewust van het feit dat ITaaS anno 2016 veel geavanceerder is geworden en veel meer is afgestemd op de ondersteuning van de IT die bedrijfswaarde creëert. Het idee dat ITaaS alleen betekent dat het datacenter wordt geoutsourced als een managed cloudservices komt waarschijnlijk als een verrassing voor iedereen in de IT-sector die zich niet dagelijks bezighoudt met het beheer van servers. Tot de IT behoren bijvoorbeeld mensen die zich beroepsmatig bezighouden met networking, telecom, databasebeheer, datascience, data- en applicatie-integratie, applicatieontwikkeling, servicearchitectuur, bedrijfsarchitectuur, projectmanagement en servicedesk.

Blue Hill is er inmiddels van overtuigd dat CIO’s die willen profiteren van de voordelen van ITaaS zich niet alleen zouden moeten focussen op managed cloud, maar ook op:

  • Een servicecatalogus met meerdere opties en value-based keuzemogelijkheden voor IT-services, op een manier die begrijpelijk is voor business managers.
  • De mogelijkheid voor business user om IT-services aan te passen aan de gewenste servicelevels, de aanwezige resources en de benodigde toegang, op basis van op essentiële zakelijke behoeften, vooral voor activiteiten waarbij de business al heeft aangegeven zelf voor de diensten te willen betalen.
  • Potentiële technische investeringen in samenwerkings-, servicemanagement- en eventueel zelfs marketing- en accountingtools voor een volledige benutting van ITaaS.
  • Compliance-, governance- en beveiligingsbeleid waarmee alle verleende IT-services doeltreffend in goede banen geleid kunnen worden
  • De keuze voor een agile benadering van ITaaS, dit in tegenstelling tot een watervalmodel.

In ITaaS moet de servicecatalogus concurrerende opties bevatten voor alle infrastructurele, platformtechnische en softwarematige opties waartoe de organisatie zijn medewerkers self-service en as-a-service toegang wil verlenen. Deze catalogus moet een bedrijfsgerichte vergelijking maken, zodat IT-consumenten en P/L-managers (profit and loss) de waarde van de verschillende opties kunnen wegen en de opties kunnen kiezen die het beste zijn voor hun organisatie of afdeling. De catalogus moet de gebruikers een passende selectie aanbieden van de platforms, applicaties, ontwikkeltools, samenwerkingstools en resources die het beste aansluiten bij hun behoeften, inclusief relevante open-source- en consumententechnologie die vaak fungeert als een soort gemeenschappelijke taal voor professionals op bepaalde terreinen.

ITaaS moet het voor business users ook mogelijk maken om support- en servicelevels van de juiste omvang te bestellen en om deze, omwille van zorgvuldig demand- en capaciteitsmanagement, nauwkeurig af te stemmen op de zakelijke behoeften. Dit betekent niet alleen dat de kosten omlaag gaan en dat bepaalde functionaliteit wordt tegengehouden, maar vooral ook dat de uptime en de toegang worden aangepast aan de activiteiten die de meeste omzet en innovatie opleveren.


Vergelijk cloud providers. Probeer de tool >


 

Voor echte ITaaS is het ook noodzakelijk dat de IT meer bedrijfsmatig wordt aangepakt. Dit behelst veel meer dan dat de TCO beheersbaar wordt gehouden (in een toekomstig blog gaan we dieper in op de financiële aspecten van ITaaS). Het behelst namelijk ook dat de IT-diensten op de juiste manier gemarket moeten worden, dat ze moeten worden aangestuurd via IT Service Management en dat ze aan de afdelingen moeten worden doorberekend op verbruiksbasis. Dat werkt beter dan de IT te beschouwen als een gemeenschappelijke service. De IT moet ook meer worden benaderd op basis van bedrijfsdoelstellingen, zoals omzet die op een correcte en tijdige manier is verwerkt. Dat zegt meer dan alleen de puur technische cijfers, zoals “50.000 transacties per dag” of “99,5 procent uptime”.

CIO’s moeten waarborgen dat het compliance-, governance- en securitybeleid voor alle as-a-Service-oplossingen consistent is. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien eenvoudig, maar de lessen die we uit mobiliteit hebben geleerd, maken pijnlijk duidelijk welke knelpunten we voor de rest van de IT kunnen verwachten. Elke IT-veteraan weet nog hoe de komst van de iPhone ertoe leidde dat het merendeel van de grote bedrijven gedwongen werd opnieuw na te denken over Bring Your Own Device en dat zij zich vaak genoodzaakt zagen om te investeren in mobile device management en enterprise mobility management. Deze trend zal zich als een inktvlek over de IT verspreiden, want door de vraag naar apps zoals Github, Slack, LinkedIn, Twitter en Skype — plus de veelheid aan applicatieontwikkelingsplatforms, de snelle verspreiding van marketing en sales enablement tools, en de snel veranderende wereld van big data — is het moeilijker dan ooit om enig toezicht te houden op de IT.

Blue Hill adviseert om niet elke mogelijke toepassing die in het bedrijf gebruikt zou kunnen worden vakkundig te vergrendelen, maar om waar mogelijk juist gezond verstand te gebruiken bij het toepassen van security- en governancebeleid. Bijvoorbeeld: als het mogelijk is om data op databaseniveau te versleutelen, is het misschien niet nodig om ook nog eens encryptie op applicatieniveau toe te passen.

Read IT as a Service for Dummies >

 

Ten slotte: beschouw ITaaS als een “launch” in Agile. Wat we hier besproken hebben, gebeurt niet allemaal in één keer. Een executive team dat wil dat ITaaS alle veelbesproken financiële voordelen en alle mogelijkheden voor digitale transformatie oplevert, moet kiezen voor een holistische aanpak van ITaaS, anders gaat dat niet gebeuren. Bij stapsgewijze optimalisatie van de cloudinfrastructuur worden de financiële bakens uiteindelijk niet voldoende verzet om de financiële belofte van ITaaS waar te maken. Daarom moet de IT nu in actie komen en een volledige catalogus van IT-services aanbieden, variërend van cloud- en serverresources tot smartphones en vaste telefoons (als u die nog hebt!) die mogelijkerwijs “ge-aas’d” zouden kunnen worden. (Kan ik dat zomaar zeggen?)

Door deze technologische maatregelen te nemen en door zich te realiseren dat hybrid cloud een belangrijke eerste stap richting ITaaS is, en dus niet het einddoel, kunnen bedrijven een nieuwe fase betreden: de fase waarin IT-as-a-Service zijn belofte van business alignment, financiële verbeteringen en doorlopende flexibiliteit waarmaakt.

 


Ontdek IT-as-a-Service >


More stories

Is regulation enabling or hindering innovation in the financial services industry?

Anne Leslie, Cloud Risk & Controls Leader Europe, IBM Cloud for Financial Services Europe’s financial services sector is in the throes of wide scale digital transformation – a transition being accelerated by the growing adoption of digital solutions and services to help keep up with the demands of digitally savvy consumers. While there can be […]

Continue reading

The Digital Operational Resilience Act for Financial Services: Harmonised rules, broader scope of application

The Digital Operational Resilience Act – what and why As part of the European Commission’s Digital Finance Package, the new Digital Operational Resilience Act, or in short DORA, will come into force in the coming period. The aim of DORA is to establish uniform requirements across the EU that improve the cybersecurity and operational resilience […]

Continue reading

Banking on empathy

Suppose you’re owning a small boutique wine shop and have gone through two difficult years because of the Covid-19 pandemic. As the pandemic seems to be on its way back, it is time to revitalize the shop. And this causes direct a huge challenge: the wine stock needs to be replenished but you have used […]

Continue reading