Generic

Internet of Things dwingt gesloten sectoren tot meer openheid

Share this post:

Ronald Teijken, IBM Analytics Consultative Sales EMEA

Ronald Teijken, IBM Analytics Consultative Sales EMEA

Connect ’15 – Blogpost #2

Blog door Ronald Teijken

Vorige maand wist een Nederlandse ondernemer via crowdsourcing een gratis netwerk voor het Internet of Things (IoT) in anderhalve maand uit de grond te stampen. Dit zogeheten ‘LoRa’-netwerk, bestaande uit tien zendmasten die op plekken verspreid in Amsterdam staan, is bedoeld voor apparatuur die niet constant een internetverbinding hoeft te hebben, maar alleen af en toe wat data moeten doorgeven. Daarin staat de ondernemer niet alleen: vele organisaties trachten ook een infrastructuur voor het Internet of Things te ontwikkelen, nu het tempo waarmee apparaten met het internet verbonden worden grootse vormen aanneemt.

In principe staat een sensor gelijk aan één ding, maar op een paar zeer eenvoudige apparaten na bevatten de meeste apparaten er al een stuk meer. Mobiele telefoons bevatten er tegenwoordig 20 tot 30, auto’s duizenden en een gemiddeld vliegtuig is uitgerust met uit maar liefst zes miljoen sensoren van drieduizend verschillende leveranciers. Dankzij deze sensoren wordt de fysieke wereld steeds beter gedigitaliseerd, bewaakt, gemeten en geoptimaliseerd. Toepassingen waarin het nut van IoT naar voren komt zijn als eerste zichtbaar geweest in de elektronicamarkt, waarin de thermostaat, lampen en televisies van een bepaalde producent vanaf de smartphone aangestuurd kunnen worden. In veel andere sectoren, zoals de industriële, vastgoed- en landbouwsector is veel informatie echter nog ongestructureerd en slechts mondjesmaat beschikbaar. De inzet van sensoren voor zelfs de meest standaard processen, kan hier eenzelfde revolutie teweegbrengen als dat het momenteel doet in de op consumenten gerichte markten.

Industrie 4.0

Een voorbeeld is te vinden in de industriële sector in Duitsland, dat al decennialang als zeer stabiel geldt en tot de wereldwijde top behoort. Desalniettemin heeft de sector in samenwerking met de Duitse overheid programma’s opgezet om de innovatiedrang nóg verder te stimuleren en tot een ‘slimme’ fabriek te komen. Hun toekomstvisie, omgedoopt tot ‘Industrie 4.0’, beschrijft een industriële waardeketen die voor een groot deel geautomatiseerd is dankzij de verbondenheid tussen machines, hun onderdelen en de producten die ze vervaardigen. En dat is broodnodig, nu productontwikkeling en innovatie de overlevingskansen zijn in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de productlevenscycli steeds korter worden.

Veel van de technologieën die de basis vormen voor Industrie 4.0 zijn ontwikkeld in de afgelopen 10 tot 15 jaar. Deze reeds bestaande technologieën zullen worden geïntegreerd in materialen, onderdelen en de machines waarvan ze deel uitmaken, waardoor deze real-time met elkaar communiceren en opdrachten uitwisselen gedurende het productieproces. Een proces waarin producten niet meer volgens een standaardroutine geassembleerd worden, maar waarbij het product zelf de machine verteld wat het moet doen. Mocht er bijvoorbeeld een plotselinge verandering in de vraag naar een product ontstaan, dan speelt de geautomatiseerde fabriek hier automatisch op in door signalen naar alle betrokken lijnen te sturen. Mocht een onderdeel binnen het productieproces storingen vertonen, dan verzint het systeem een alternatieve route om alsnog tot het eindproduct te kunnen komen. En als een component aan het einde van zijn levenscyclus zit, dan worden de juiste onderhoudsmonteurs gewaarschuwd om tijdig voor vervanging te zorgen.

Deze slimme fabriek heeft als voordeel dat maatwerk en kleine oplages veel makkelijker en goedkoper realiseerbaar zijn, aangezien de machines zichzelf kunnen instellen. Daarnaast betekent meer autonomie ook dat een fabriek geen statische opstelling van componenten meer hoeft te zijn. Analisten vergelijken Industrie 4.0-fabrieken graag met Lego-bouwpakketten, waarbij een bedrijf – afhankelijk van vraag en aanbod – modules toevoegt en verwijdert.

Meer openheid vereist

Om tot een volwassen infrastructuur voor het Internet of Things te komen, worden de huidige IT-infrastructuren opnieuw naar de tekentafel verwezen. Veel bedrijven leunen namelijk nog sterk op een infrastructuur die ontworpen is voor hun eigen producten en diensten. Nu steeds meer van hen mee willen profiteren van IoT-technologie, is eenzelfde trend zichtbaar. Een elektronicaproducent kiest er immers als eerste voor de apparaten van het eigen merk met elkaar te laten communiceren om daarmee dominantie binnen een productgroep te creëren. Pas daarna wordt bekeken of andere apparaten toegelaten worden tot het eigen platform. Een dergelijke gesloten houding leidt tot fragmentatie in het IoT ecosysteem, waarbij bedrijven – individueel of verenigd in een consortium – ieder een eigen versie van IoT ontwikkelen. Daarmee komt de focus op het claimen van een productgroep te liggen, en niet op het ontwikkelen van producten en diensten waar consumenten en ontwikkelaars van profiteren.

Er zijn helaas nog weinig open source platforms voor het Internet of Things beschikbaar. Een grote partij als IBM probeert daar met haar op open standaarden gebaseerde Bluemix platform echter wel verandering in te brengen. Net als bij software gebeurd is, kunnen namelijk ook open source platforms de kosten voor productontwikkeling verlagen en de creativiteit en samenwerking tussen organisaties bevorderen. Net zoals je als consument kan kiezen tussen browsers of mailprogramma’s op je computer, moet je ook verschillende opties hebben om je lampen, muziek of thermostaat te bedienen zonder daarbij afhankelijk te zijn van een productreeks van één aanbieder. Pas dan kan het Internet of Things technologie de hooggespannen beloftes waarmaken.

Start hier met het ontdekken van de mogelijkheden met Bluemix.

Daarna erg interessant in dit geheel is de intentie die IBM vorige week heeft aangekondigd tot het overnemen van de Weather Company, waarmee de Internet of Thing portfolio zal worden uitgebreid met weer-data en -analytics wat verschillende industrieen gaat helpen met pro-actieve en preciese weer-gerelateerde beslisingen en oplossingen.

More stories

Technologie in actie op Think Summit 2021

  Corona, de energietransitie en klimaatverandering vragen om business agility… en wel meteen! Organisaties die langzaam uit de startblokken komen bij hun digitale transformatie, worden onherroepelijk ingehaald door concurrenten: bedrijven die wel snel nieuwe, duurzame businessmodellen kunnen realiseren met een remote workforce. Hoe kunnen organisaties innovaties zoals AI, machine learning en hybrid cloud benutten om […]

Continue reading

Rethinking the future with Victoria Bunyard, CTO IBM Benelux

In July 2020, IBM Benelux welcomed Victoria Bunyard as their new CTO. British by birth, Ms Bunyard moved to the Netherlands in 2004 and has found her second home close to the beach in Noordwijk. Her biggest passions? Rowing on the Amstel, skiing, and, of course, driving innovation. When you ask Victoria Bunyard about her […]

Continue reading

IBM joins the High-Tech Software Cluster to help accelerate digital transformation within the Dutch high tech & smart systems industry

The digital journeys of the past decade are now becoming cognitive journeys driven by the maturity of IoT, AI, blockchain, automation, 5G, edge computing and other exponential technologies. As these capabilities are applied at scale, they increasingly result in change to the core of organizations — and their mission-critical capabilities — to reshape their competitive […]

Continue reading