Konttitekniikka ja hallintaohjelmistot, kuten Kubernetes, auttavat yrityksiä organisoimaan tietojä...