Mobiilin ja tekoälyn yhdistämisellä uusi työntekijä voi suoriutua kuin vanha konkari

By | 2 minute read | Thu, October 24th 2019

Mobiililaitteiden käyttökokemus on viimeisen vuosikymmenen ajan parantunut dramaattisesti ja mobiililaitteita onkin käytetty enenevissä määrin työntekijän työn tekemisen tukena. Gartner ennustaakin, että vuoteen 2022 mennessä jo 70% yritysten ohjelmistojen kanssakäymisestä tehdään mobiililaitteilla. Mobiililaitteiden hyödyntäminen on omalta osaltaan mahdollistanut samalla työn tuottavuuden kasvun ja tulevaisuudessa se vain jatkaa kasvuaan.

Mobiililaitteiden ensimmäinen aikakausi, ”Mobiili 1.0”, tarkoitti lähinnä sähköpostin ja kalenterin saamista mobiililaitteeseen, mutta reilut 10 vuotta sitten ilmestyneet älypuhelimet mahdollistivat jo ”2.0” aikakauden. Tällöin mobiililaitteisiin pystyttiin tuomaan sähköisessä muodossa eri taustajärjestelmien tiedot liikkuvien työntekijöiden saataville. Nämä usein enemmänkin transaktionaaliset tiedot kertoivat työntekijöille, mitä työtä heillä oli, ja sisälsivät lähinnä asioita kuten työmääräyksiä, myyntitilauksia ja ostomääräyksiä yms.

Nyt olemme siirtymässä ”3.0” aikakauteen, jolloin mobiili näyttäytyy enemmän asiantuntemusalustana keskittyen samalla käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Tietoa ja näkemystä hyödynnetään useasta eri lähteestä ja taustajärjestelmästä sekä yhdistetään uuteen teknologiaan (esim. AI, AR & IoT). Tällöin saavutetaan tilanne, jossa pystytään kertomaan käyttäjälle, miten työtä kannattaisi tehdä eikä keskitytä enää pelkkään työn ja tiedon listaamiseen. Tämä avaa aivan uuden työn tuottavuuden kasvunpaikan ja mahdollistaa asiantuntemuksen demokratisoinnin, jolloin mahdollisesti jokainen organisaation työntekijä pystyy toimimaan kuten organisaation paras työntekijä. Organisaation vuosien varrella kertynyt laaja tietotaito ja kokemus saadaan hyödynnettyä, suodatettua ja ohjattua oikeaan aikaan työntekijöille ja täten myös avustettua työn oikeaoppisessa tekemisessä. Hyvin olennaisena osana näyttäytyy kuitenkin myös käyttäjäkokemus, sillä ilman hyvää käyttäjäkokemusta tätä tietoa ei voida hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi esimerkki tämän uuden aikakauden mobiiliratkaisuista on IBM:n Crypto Anchor Verifier, joka mahdollistaa tuotteiden tai raaka-aineiden aitouden tai laadun todistamisen sekunneissa, ja myös ilman aiempaa kokemusta. IBM on jo pitkään tehnyt tutkimusta kryptoankkureiden saralla ja tutkinut kuinka mm. kryptoankkureita ja lohkoketjuteknologiaa voisi hyödyntää taistelussa tuoteväärennöksiä vastaan (https://www.research.ibm.com/5-in-5/crypto-anchors-and-blockchain/). Nyt on kuitenkin kehitetty teknologia, joka mobiililaitteen kameraa, pientä optista lisälaitetta ja valmiiksi koulutettua tekoälyä hyödyntäen pystyy toteamaan tuotteen/raaka-aineen aitouden ilman, että tuotteeseen itseensä tarvitsee laittaa sisälle kryptoankkuria. Tämä aitouden toteaminen pystytään tekemään myös täysin offline-tilassa, hyödyntäen nykyaikaisista mobiililaitteista löytyviä koneoppimismahdollisuuksia (esim. CoreML Applen iOS laitteissa). Enää ei tarvita aikaavieviä tutkimuksia aitouden todistamiseen, vaan sen pystyy tekemään kuka tahansa ja missä tahansa. Tämä avaa lukuisia mahdollisuuksia monille toimialoille ja mahdollistaakin omalta osaltaan lisäarvon tuottamisen mobiilia hyödyntäen.

Tule kuulemaan lisää tästä ratkaisusta IBM:n Think Summit -tapahtumaan 29.10. Helsingin Messukeskukseen, jossa käyn tarkemmin läpi Crypto Anchor Verifier tuotetta ja sen mahdollisuuksia Data & AI kampuksella. Jos sinulla on muutenkin kysyttävää mobiilista ja sen tulevaisuudennäkymistä, niin juttelen enemmän kuin mielelläni niistä kanssasi kyseisessä tapahtumassa.

Most Popular Articles