Brand & Culture

Arvot esiin

Share this post:

Tällä viikolla julkaistiin Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -tietopaketti. Kirjoitimme sen yhdessä FIBS:n, Setan ja Accenturen kanssa avuksi suomalaisille organisaatioille, jotta tietoisuus sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden merkityksestä työelämässä kasvaisi.

Miksi IBM:n kaltainen yritys on ollut aloitteellinen tällaisen oppaan tekemisessä, ja miksi pidämme aktiivisesti ääntä maailmalla vähemmistöjen ja mm. hlbtiq-oikeuksien puolesta? Eikö yritysten pitäisi tehdä rahaa osakkeenomistajille eikä häärätä muuta? Eiväthän sänkykamariasiat edes kuulu työpaikalle (mm. tähänkin hassuun heittoon opas vastaa!)

Hlbtiq-oikeudet ovat Ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien edistäminen on kaikkien yhteinen asia ja keskeinen osa myös yritysten sosiaalista vastuuta. IBM:llä tämä eetos nousee arvoista. Arvot eivät ole korulauseita, joita rallatellaan juhlapuheissa, vaan sisäistettyjä periaatteita, jotka ohjaavat arjen tekoja. Teot ja puheet eivät voi olla ristiriidassa, joten arvot kuuluvat myös puheissa.

Yksilöille ja työorganisaatioille on todistetusti hyväksi, kun töihin voi tulla autenttisena omana itsenään, kokonaisena ihmisenä. (Oppaasta löytyy tämänkin väitteen tueksi vahva ja vuolas todistelu.) Me IBM:llä uskomme, ettei ketään saa syrjiä ihan vain siksi, että hän on oma itsensä. Emme väitä tietävämme, miten muiden tulisi uskoa, mutta kerromme mielellämme omista hyvistä kokemuksistamme. Näin – ja ajoittain aktiivisemminkin – vaikutamme positiivisella tavalla toimintaympäristöömme, kuten hyvälle yrityskansalaiselle sopii.

Yritysten aktiivisuudelle on myös kysyntää: mm. Milttonin taannoisen tutkimuksen mukaan kansalaiset odottavat yritysten ottavan kantaa ja kertovan arvoistaan niin sanoin kuin teoin. Tämä korostuu etenkin nuorilla, joilla myös monimuotoisuusaiheet (kuten sukupuolten välinen tasa-arvo ja hlbtiq-oikeudet) nousevat tärkeiksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat erottamaton osa sitä arvopohjaa, jolle IBM:n yli satavuotinen tarina perustuu. Siitä voi hyvin puhua.

Click here to rate this article

Rate this article :

HR Partner, IBM Finland

More Brand & Culture stories
By Eveliina Paljärvi on Tue, June 4th 2019

Kohti tuntematonta – IBM Corporate Service Corps

Kun vajaa 5 vuotta sitten muutimme “takaisin kaupunkiin”, toteutimme jo jonkin aikaa mielessä olleen idean maailmankartasta olohuoneen seinälle. Tämä akustiikkalevyä oleva musta kartta toimii sekä tilaa hiljentävänä elementtinä että muistutuksena siitä, miten paljon meillä on vielä nähtävää. Jokaiseen maahan laitamme valkoisen nastan pääkaupungin kohdalle (pois lukien suuret maat, kuten Yhdysvallat, jonne laitamme nastan suurimpiin kaupunkeihin […]

Continue reading