Samfundsansvar

Erhvervsmentorer bidrager til at flygtninge kommer i job og sætter integrationsområdet på dagsordenen!

Share this post:

Sanne Urbak, CSR, Employer Branding & University Relations Manager.

Sanne Urbak, CSR, Employer Branding & University Relations Manager.

Skrevet af Sanne Urbak

Hvordan kan civilsamfundet og erhvervslivet medvirke til, at vi lykkes med integration af flygtninge i Danmark?

Regeringen har startet flere initiativer i forsøget på at håndtere flygtningestrømmen, og lokale aktiviteter skyder frem overalt i Danmark. Nu skal vi tage næste skridt – men hvordan?

På statsministerens Marienborg-topmøde var civilsamfundet inviteret til at komme med nye ideer til, hvordan det civile Danmark kan medvirke til integrationen af flygtninge. Budskabet fra mødet var, at integration løses bedst, når alle parter går sammen på tværs af kommuner, civilsamfund og virksomheder.

IBM støtter op om denne vision. En god integrationsproces tager udgangspunkt i det hele menneskes hverdag, og derfor har vi brug for et tværgående samarbejde mellem de offentlige institutioner, det private erhversliv samt civilsamfundet, hvis integrationen skal lykkes.

Hos IBM har vi i længere tid søgt efter det indsatsområde, hvor vi bedst kan bidrage. Vi tror på at alle kan og bør bidrage til at løse samfundsproblematikker, og at dette bedst kan lykkes, hvis vi som virksomhed engagerer os inden for vores egen ”niche”. Dette gælder for alle vores samfundsansvarlige projekter, og dermed kan vi tilbyde vores ressourcer og ekspertviden mest optimalt i integrationsprocessen.

I sensommeren 2015 da flygtningedebatten var på sit højeste, var der mange IBM’ere der spurgte mig: ”Gør vi ikke noget?” eller ”Hvad kan jeg gøre?”. IBM gør meget allerede rundt om i Europa – enten som ’first response’ støtteaktivteter (i det vi kalder de primære modtagerlande) eller i form af andre integrationsaktiviteter. Mange danske IBM’ere og IBM’ere i Europa er endvidere civile frivillige.

skaermbillede-2016-12-15-kl-14-35-49

Vi besluttede os således for i efteråret at tage dialogen op med Foreningen Nydansker om at etablere et erhvervsmentorkorps.

Billede ovenover er fra IBM’s Erhvervsmentor kick-off eventet foråret 2016, Holte

Nu halvvejs I IBMs Erhvervsmentor Indsats for Flygtninge har de 25 frivillige erhvervsmentorer fra IBM allerede opnået meget positive resultater i samarbejde med Foreningen Nydansker. Udaf de 25 flygtninge er 8 nu i praktik eller job, og de allefleste er inde i en aktiv udviklingsprocess i forhold til at fortsætte uddannelse – eller i at søge job og praktik.
Erhvervsmentorernes indsats består i at være professionelle mentorer for de 25 flygtninge, der er tilknyttet programmet over et forløb på 6 måneder. De bruger deres viden om det danske uddannelsess- og arbejdsmarked til at kickstarte integrationen og øge flygtninges mulighed for en karriere i Danmark.

Pia Rønhøj, Nordic Strategy & Transformation – SellForward Leader er mentor for Mouhamed Bilal. Hun fortæller om det arbejde de har gjort sammen, og at Mouhamed gerne vil udvikle sine faglige kompetencer ved at læse på universitetet. Pia har med sin forståelse af det danske uddannelsessystem hjulpet ham til at forstå, hvilke skridt han nu skal tage for at få en studieplads.
”For ‘min’ mentee Mouhamed Bilal kan jeg sige, at det er super cool. Han vil jo gerne ind og læse på universitet, og det er først realistisk med start i 2017, så hans fokus er at blive så klar som muligt indtil da. Han har fået job i Sticks & Sushi, og det er jo ikke et job der bidrager til hans ‘professionelle’ kompetencer – men det muliggør at han er ude af kontanthjælp og dermed selvforsørgende. Han er endvidere frivillig i et kulturhus i Birkerød. Begge dele er noget der også hjælper ham med at blive integreret og udvikle sit dansk og sin dansk forståelse. Parallelt med dette arbejder vi på at styrke hans CV, samt afklare hans fremtidige studieretning. Han har brugt mig en del til spørgsmål og validering af muligheder i dette forløb. Vi mødes ca. 1x om måneden og er i email kontakt alt efter behov derimellem. Bilal er meget glad for sin laptop, som han fik i fredags. Han er meget nysgerrig og opsøgende, og meget optaget af at ‘gøre noget’ og ‘gøre det rigtige’.” Pia Rønhøj

skaermbillede-2016-12-15-kl-14-36-07Som Pia nævner, har de 25 mentees fået mulighed for at overtage en laptop hver fra IBM. Den sikrer deres ‘adgang’ til samfundet. Computeren letter nemlig flygtningenes hverdag betragteligt, fordi den frigiver den tid, de ellers ville bruge på offentlige biblioteker.

Læs også Henrik Frøkjær-Jensens personlige artikel om, hvorfor han har valgt selv at blive mentor OG ambassadør for programmet her.

IBM’s indsats skaber ringe i vandet

IBM var med på Folkemødet 2016, hvor konsulenthuset ressonans og Frivilligrådet afholdt en ambitiøs og strategisk samskabelsesprocess. Processen var centreret om hvordan vi går sammen om integration, støtter op om de lokale indsatser og skaber rum for nye samarbejder. Teltet dannede rammen om en proces, hvor der blev udviklet nye ideer, prototyper og samarbejder om integration. Alt dette mundede ud i nogle anbefalinger til de relevante ministre, og i ”100 dages planer” for implementering i bla Assens’ og Skanderborg Kommune.
IBM, NCC og ISS, Kommuner, NGO’er og flygtningene selv deltog i processen. Vores erhvervsmentor indsats for flygtninge indtog en central plads i debatten og blev rost for programmets inspirerende potentiale – og blev således også tænkt ind i prototyperne for integration.
Et af vores budskaber til Folkemødet var, at der er et enormt potentiale i erhverslivet, og vi skal nu sikre at vi når så bredt ud som muligt i forhold til at sprede budskabet samt de positive resultater. På den måde håber vi at kunne inspirere andre virksomheder til at bidrage i integrationsarbejdet.

skaermbillede-2016-12-15-kl-14-36-20

Selve erhvervsmentorprogrammet har også opnået stor bevågenhed og bliver fremhævet som det gode eksempel på, hvordan virksomheder, NGO’er og det offentlige i fællesskab må finde løsninger sammen for at opnå de bedste resultater i forhold til integration. Det er samtidigt et stort privilige for os at kunne bidrage og deltage i en række integrationsworkshops og relevante konferencer – herunder Velkomstfesten i Forum, i “Godt for Danmark: Nye løsninger til god integration”, og i ”Integration og forretningsudvikling” på RUC .

Læs også om vores program her:  http://vfsa.dk/wp-content/uploads/VFSA_Idekatalog_flygtninge.pdf

En stor tak skal lyde til alle de interesserede i programmet, og de dygtige erhvervsmentorer fra IBM som arbejder med at lukke integrationsgappet i det danske samfund. Ved at dele deres erfaringer og vise personligt engagement i projektet viser de vej for en ny måde at tænke integration på.

 

More stories

Studenternetværk på tværs af virksomheder

  Når studenternetværk på tværs af virksomheder går sammen om at vidensdele og lade sig inspirere af hinanden, er det ikke blot med til at forbedre vilkårne og trivslen blandt studentermedarbejdere generelt. Det er også med til at sikre en fremtidig arbejdsstyrke, der gavner virksomheder og skaber værdi for samfundet. Studenternetværk på tværs er et […]

Continue reading

IBM – Sandsynligvis Danmarks bedste arbejdsplads for studerende

Skrevet af: Sanne Urbak I IBM investerer vi i vores 200 studenter, vi viser dem tillid og giver dem et stort ansvar. Det gør vi, fordi vi ønsker at ruste de studerende til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse og koble praktisk erfaring på deres teoretiske viden fra studiet. Ved at gøre dette er vi med til […]

Continue reading

Erhvervsmentorer bidrager til at flygtninge kommer i job og sætter integrationsområdet på dagsordenen!

Skrevet af Sanne Urbak Hvordan kan civilsamfundet og erhvervslivet medvirke til, at vi lykkes med integration af flygtninge i Danmark? Regeringen har startet flere initiativer i forsøget på at håndtere flygtningestrømmen, og lokale aktiviteter skyder frem overalt i Danmark. Nu skal vi tage næste skridt – men hvordan? På statsministerens Marienborg-topmøde var civilsamfundet inviteret til […]

Continue reading