#IBMPolskaJutra

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

Share this post:

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

 

Poszukiwanie przez biznes praktycznych zastosowań nowych technologii jest pochodną postępującej transformacji cyfrowej. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych, które jest w stanie zapewnić niezbędną funkcjonalność wymaganą przez regulatora oraz niezaprzeczalność przy jedoczesnym zachowaniu prywatności udostępnianych danych, jest technologia blockchain. Dzięki niej sektor finansowy ma możliwość tworzyć nowe modele biznesowe i lepiej reagować na pojawiające się wyzwania, jak również usprawnić obecne, czasochłonne i nieefektywne kosztowo procesy związane, między innymi, z rozwiązywaniem sporów między stronami i dochodzeniem swoich praw.

 

W 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej interpretacji artykułów 36(1) oraz 41(1) – Dyrektywy w sprawie usług płatniczych 2007/64/WE (Payment Services Directive, 2007/64/EC). Wymaga ona od banków pełnej transparentności i wiarygodności w zakresie komunikacji z klientami. W związku z tym rozporządzeniem, jednym z głównych wyzwań, przed którymi stanęły banki, jest konieczność zapewnienia niepodważalności dokumentów publikowanych przez banki, skierowanych do ich klientów. Rozporządzenie dotyczy zarówno dokumentów publicznych, jak i prywatnych. Metody publikowania i przechowywania dokumentów, które banki stosują obecnie nie gwarantują spełnienia wymogów “trwałego nośnika”. Zgodnie z prawem, obie strony powinny mieć zapewnioną możliwość weryfikacji czy opublikowane dokumenty nie zostały w żaden nieautoryzowany sposób zmodyfikowane.

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) świadczy kompleksowe usługi bankom w Polsce i  wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić szerszy wybór i dogodne rozwiązania klientom banków. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby sektora zdecydowaliśmy się wykorzystać technologię blockchain do zaproponowania rozwiązania wyżej opisanego zagadnienia.

 

We współpracy z IBM i Accenture, KIR stworzył dla polskiego sektora bankowego usługę, która w pełni odpowiada wymogom prawa. Firma IBM zaprojektowała i zbudowała platformę blockchain opartą o Hyperledger Fabric 1.0, a firma Accenture dostarczyła aplikację front-end – interfejs użytkownika i model prezentacji danych. Platforma ta zapewnia usługę, która pozwala na rejestrację i weryfikację dokumentów za pomocą znaczników czasu zapisanych w rozproszonym rejestrze. Dzięki temu rozwiązaniu można zweryfikować cały cykl życia oraz integralność dokumentów, wydanych i wymienianych między bankami a ich klientami. KIR może pośredniczyć w uzyskaniu dostępu do statusu dokumentu i potwierdzić jego zawartość za pomocą swojego kanału bankowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

 

Po wdrożeniu prototypu „trwałego nośnika” opartego o technologię blockchain, zakładając, że przyniesie to oczekiwane korzyści w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, planujemy rozwinąć produkt do w pełni funkcjonalnego rozwiązania w celu ułatwienia komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazały nam i całej branży bankowej w Polsce, że technologia jest wystarczająco dojrzała i stabilna, aby sprostać wymogom biznesowym i prawnym.

 

KIR zdecydował się na platformę blockchain zbudowaną na open-source’owym oprogramowaniu Hyperledger Fabric, ponieważ jest to otwarte, gotowe do użycia rozwiązanie blockchain, rozwijane przez setki deweloperów pod kierownictwem Linux Foundation. Firmy partnerskie w realizacji projektu – IBM i Accenture – zostały wybrane w oparciu o rozległe, udokumentowane doświadczenie oraz zrealizowane z sukcesem wdrożenia w ich obszarach ekspertyzy.

 

 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

More #IBMPolskaJutra stories
By Przemysław Galiński on 18/03/2019

5 prognoz dla chmur na 2019 r.

Rok 2018 był kolejnym rokiem dużych zmian w technologiach rozwiązań chmurowy. Nastąpiła wtedy fala fuzji i przejęć oraz zmian w technologii, które nieustannie wyznaczają nowe standardy lub modyfikują te istniejące. Zakres i znaczenie tych zmian zmusiły firmy do ponownego przemyślenia optymalnej definicji chmury w obliczu własnych celów biznesowych i strategii dotyczącej infrastruktury. Zresztą jest, i […]

Continue reading

By Kamilla Giedrojć on 10/09/2018

4 sposoby na to, jak można (z sukcesem) zdygitalizować doświadczenie klienta

4 sposoby na to, jak można (z sukcesem) zdygitalizować doświadczenie klienta   Coraz więcej firm z różnych branż wdraża inicjatywy cyfrowe, kierując się jednym głównym celem – poprawa doświadczenia klientów. Jednak, wg badań IBM, nie wszyscy klienci tych firm podchodzą tak samo entuzjastycznie do ich transformacji cyfrowych. Proste wdrożenie kanałów cyfrowych do kontaktów z klientami […]

Continue reading

By Przemysław Galiński on 16/08/2018

Uwikłani w technologie, czyli o chmurze słów kilka.

Wszyscy jesteśmy uwikłani… w technologie, parafrazując słowa współczesnego autora jednych z najlepszych polskich kryminałów, Zygmunta Miłoszewskiego i oddalając się nieco od pejoratywnego uwikłania bez wątpienia każdy z nas, współczesnych coraz więcej korzysta z technologii i jest właśnie w nią uwikłany- truizm. Ale także każdy z nas niemal codziennie korzysta z coraz bardziej zaawanasowanej technologii, nawet […]

Continue reading