#IBMPolskaJutra

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

Share this post:

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

 

Poszukiwanie przez biznes praktycznych zastosowań nowych technologii jest pochodną postępującej transformacji cyfrowej. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych, które jest w stanie zapewnić niezbędną funkcjonalność wymaganą przez regulatora oraz niezaprzeczalność przy jedoczesnym zachowaniu prywatności udostępnianych danych, jest technologia blockchain. Dzięki niej sektor finansowy ma możliwość tworzyć nowe modele biznesowe i lepiej reagować na pojawiające się wyzwania, jak również usprawnić obecne, czasochłonne i nieefektywne kosztowo procesy związane, między innymi, z rozwiązywaniem sporów między stronami i dochodzeniem swoich praw.

 

W 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej interpretacji artykułów 36(1) oraz 41(1) – Dyrektywy w sprawie usług płatniczych 2007/64/WE (Payment Services Directive, 2007/64/EC). Wymaga ona od banków pełnej transparentności i wiarygodności w zakresie komunikacji z klientami. W związku z tym rozporządzeniem, jednym z głównych wyzwań, przed którymi stanęły banki, jest konieczność zapewnienia niepodważalności dokumentów publikowanych przez banki, skierowanych do ich klientów. Rozporządzenie dotyczy zarówno dokumentów publicznych, jak i prywatnych. Metody publikowania i przechowywania dokumentów, które banki stosują obecnie nie gwarantują spełnienia wymogów “trwałego nośnika”. Zgodnie z prawem, obie strony powinny mieć zapewnioną możliwość weryfikacji czy opublikowane dokumenty nie zostały w żaden nieautoryzowany sposób zmodyfikowane.

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) świadczy kompleksowe usługi bankom w Polsce i  wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić szerszy wybór i dogodne rozwiązania klientom banków. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby sektora zdecydowaliśmy się wykorzystać technologię blockchain do zaproponowania rozwiązania wyżej opisanego zagadnienia.

 

We współpracy z IBM i Accenture, KIR stworzył dla polskiego sektora bankowego usługę, która w pełni odpowiada wymogom prawa. Firma IBM zaprojektowała i zbudowała platformę blockchain opartą o Hyperledger Fabric 1.0, a firma Accenture dostarczyła aplikację front-end – interfejs użytkownika i model prezentacji danych. Platforma ta zapewnia usługę, która pozwala na rejestrację i weryfikację dokumentów za pomocą znaczników czasu zapisanych w rozproszonym rejestrze. Dzięki temu rozwiązaniu można zweryfikować cały cykl życia oraz integralność dokumentów, wydanych i wymienianych między bankami a ich klientami. KIR może pośredniczyć w uzyskaniu dostępu do statusu dokumentu i potwierdzić jego zawartość za pomocą swojego kanału bankowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

 

Po wdrożeniu prototypu „trwałego nośnika” opartego o technologię blockchain, zakładając, że przyniesie to oczekiwane korzyści w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, planujemy rozwinąć produkt do w pełni funkcjonalnego rozwiązania w celu ułatwienia komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazały nam i całej branży bankowej w Polsce, że technologia jest wystarczająco dojrzała i stabilna, aby sprostać wymogom biznesowym i prawnym.

 

KIR zdecydował się na platformę blockchain zbudowaną na open-source’owym oprogramowaniu Hyperledger Fabric, ponieważ jest to otwarte, gotowe do użycia rozwiązanie blockchain, rozwijane przez setki deweloperów pod kierownictwem Linux Foundation. Firmy partnerskie w realizacji projektu – IBM i Accenture – zostały wybrane w oparciu o rozległe, udokumentowane doświadczenie oraz zrealizowane z sukcesem wdrożenia w ich obszarach ekspertyzy.

 

 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

More #IBMPolskaJutra stories
By ibmblogs on 11/02/2021

IBM zwiększa dostępność usług cloud computing w Europie Środkowo-Wschodniej, aby pomóc firmom przejść na model chmury hybrydowej

Usługi polskich centrów danych IBM są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby klientów – bezpieczeństwo, wysoką dostępność mocy obliczeniowych oraz spełnianie wymagań dotyczących miejsca i sposobu przechowywania danych Warszawa, 11 lutego 2021 r. – Firma IBM (NYSE: IBM) ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swojej oferty z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce. Polskie ośrodki przetwarzania danych IBM wesprą migrację […]

Continue reading

By ibmblogs on 10/02/2021

Badanie IBM: koncentracja na talentach, technologii i partnerstwie to według opinii 3000 prezesów klucz do rozwoju po pandemii COVID-19

Prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej twierdzą, że chmura, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i robotyzacja procesów to najlepsze technologie, które przyniosą korzyści w przyszłości Warszawa, 10 lutego 2021 – Nowe badanie IBM Institute for Business Value (IBV) potwierdza, że w ciągu najbliższych kilku lat największym wyzwaniem dla wielu prezesów na świecie będzie zarządzanie zespołem pracującym w dowolnej […]

Continue reading

By Piotr Benke on 05/11/2020

5in5 na rok 2020

Co roku pod hasłem 5in5 IBM publikuje 5 przełomowych, innowacyjnych technologii, które mogą w najbliższych 5-ciu latach kompletnie zmienić oblicze ludzkiej pracy oraz życia. Jest to forma komunikacji pracy 3000 naukowców IBM Research pracujących w wielu projektach, która wskazuje przełomowe technologie i rozwiązania, które adresują wyzwania obecnego świata i tworzone są w zaciszach laboratoriów. Niejednokrotnie […]

Continue reading