#IBMPolskaJutra

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

Share this post:

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

 

Poszukiwanie przez biznes praktycznych zastosowań nowych technologii jest pochodną postępującej transformacji cyfrowej. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych, które jest w stanie zapewnić niezbędną funkcjonalność wymaganą przez regulatora oraz niezaprzeczalność przy jedoczesnym zachowaniu prywatności udostępnianych danych, jest technologia blockchain. Dzięki niej sektor finansowy ma możliwość tworzyć nowe modele biznesowe i lepiej reagować na pojawiające się wyzwania, jak również usprawnić obecne, czasochłonne i nieefektywne kosztowo procesy związane, między innymi, z rozwiązywaniem sporów między stronami i dochodzeniem swoich praw.

 

W 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej interpretacji artykułów 36(1) oraz 41(1) – Dyrektywy w sprawie usług płatniczych 2007/64/WE (Payment Services Directive, 2007/64/EC). Wymaga ona od banków pełnej transparentności i wiarygodności w zakresie komunikacji z klientami. W związku z tym rozporządzeniem, jednym z głównych wyzwań, przed którymi stanęły banki, jest konieczność zapewnienia niepodważalności dokumentów publikowanych przez banki, skierowanych do ich klientów. Rozporządzenie dotyczy zarówno dokumentów publicznych, jak i prywatnych. Metody publikowania i przechowywania dokumentów, które banki stosują obecnie nie gwarantują spełnienia wymogów “trwałego nośnika”. Zgodnie z prawem, obie strony powinny mieć zapewnioną możliwość weryfikacji czy opublikowane dokumenty nie zostały w żaden nieautoryzowany sposób zmodyfikowane.

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) świadczy kompleksowe usługi bankom w Polsce i  wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić szerszy wybór i dogodne rozwiązania klientom banków. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby sektora zdecydowaliśmy się wykorzystać technologię blockchain do zaproponowania rozwiązania wyżej opisanego zagadnienia.

 

We współpracy z IBM i Accenture, KIR stworzył dla polskiego sektora bankowego usługę, która w pełni odpowiada wymogom prawa. Firma IBM zaprojektowała i zbudowała platformę blockchain opartą o Hyperledger Fabric 1.0, a firma Accenture dostarczyła aplikację front-end – interfejs użytkownika i model prezentacji danych. Platforma ta zapewnia usługę, która pozwala na rejestrację i weryfikację dokumentów za pomocą znaczników czasu zapisanych w rozproszonym rejestrze. Dzięki temu rozwiązaniu można zweryfikować cały cykl życia oraz integralność dokumentów, wydanych i wymienianych między bankami a ich klientami. KIR może pośredniczyć w uzyskaniu dostępu do statusu dokumentu i potwierdzić jego zawartość za pomocą swojego kanału bankowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

 

Po wdrożeniu prototypu „trwałego nośnika” opartego o technologię blockchain, zakładając, że przyniesie to oczekiwane korzyści w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, planujemy rozwinąć produkt do w pełni funkcjonalnego rozwiązania w celu ułatwienia komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazały nam i całej branży bankowej w Polsce, że technologia jest wystarczająco dojrzała i stabilna, aby sprostać wymogom biznesowym i prawnym.

 

KIR zdecydował się na platformę blockchain zbudowaną na open-source’owym oprogramowaniu Hyperledger Fabric, ponieważ jest to otwarte, gotowe do użycia rozwiązanie blockchain, rozwijane przez setki deweloperów pod kierownictwem Linux Foundation. Firmy partnerskie w realizacji projektu – IBM i Accenture – zostały wybrane w oparciu o rozległe, udokumentowane doświadczenie oraz zrealizowane z sukcesem wdrożenia w ich obszarach ekspertyzy.

 

 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

More #IBMPolskaJutra stories
By Maciej Jędrzejczyk on 11/09/2019

Czy algorytmy boją się piątku trzynastego?

Każdy z nas, gdzieś w głębi duszy, kieruje się wiekowymi przesądami i uprzedzeniami. Niektóre z nich traktowane są jako element tradycji, jeszcze inne są integralną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Nasze zachowania oraz reakcje na pewne sytuacje są tak głęboko zakorzenione, że traktujemy je jako normalne. I choć takie czynności, jak unikanie czarnych kotów na ulicy, […]

Continue reading

By Przemysław Galiński on 02/09/2019

Partnerstwo w transformacji. Czyli dlaczego nie warto robić tego samemu.

Cyfrowa Transformacja jest obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki. Duże organizacje są w jej trakcie, albo ją rozważają (wpisując w swoją strategię), albo ją opracowują same, bądź jeżeli chcą to zrobić dobrze, szybko i bezpiecznie korzystają z pomocy firm specjalizujących się w technologiach i usługach. Niektóre z firm są już po transformacji – tak, są i […]

Continue reading

By Jarosław Szymczuk on 29/08/2019

P-TECH – nowy, globalny program edukacyjny wchodzi do Polski

Dzisiaj w porozumieniu z Urzędem Miasta Katowice, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions, Instytutem Badań Edukacyjnych pod honorowym patronatem, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Cyfryzacji uruchamiamy program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia […]

Continue reading