#IBMPolskaJutra

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

Share this post:

Przejrzystość w świecie cyfrowym dzięki technologii blockchain

 

Poszukiwanie przez biznes praktycznych zastosowań nowych technologii jest pochodną postępującej transformacji cyfrowej. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych, które jest w stanie zapewnić niezbędną funkcjonalność wymaganą przez regulatora oraz niezaprzeczalność przy jedoczesnym zachowaniu prywatności udostępnianych danych, jest technologia blockchain. Dzięki niej sektor finansowy ma możliwość tworzyć nowe modele biznesowe i lepiej reagować na pojawiające się wyzwania, jak również usprawnić obecne, czasochłonne i nieefektywne kosztowo procesy związane, między innymi, z rozwiązywaniem sporów między stronami i dochodzeniem swoich praw.

 

W 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej interpretacji artykułów 36(1) oraz 41(1) – Dyrektywy w sprawie usług płatniczych 2007/64/WE (Payment Services Directive, 2007/64/EC). Wymaga ona od banków pełnej transparentności i wiarygodności w zakresie komunikacji z klientami. W związku z tym rozporządzeniem, jednym z głównych wyzwań, przed którymi stanęły banki, jest konieczność zapewnienia niepodważalności dokumentów publikowanych przez banki, skierowanych do ich klientów. Rozporządzenie dotyczy zarówno dokumentów publicznych, jak i prywatnych. Metody publikowania i przechowywania dokumentów, które banki stosują obecnie nie gwarantują spełnienia wymogów “trwałego nośnika”. Zgodnie z prawem, obie strony powinny mieć zapewnioną możliwość weryfikacji czy opublikowane dokumenty nie zostały w żaden nieautoryzowany sposób zmodyfikowane.

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) świadczy kompleksowe usługi bankom w Polsce i  wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić szerszy wybór i dogodne rozwiązania klientom banków. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby sektora zdecydowaliśmy się wykorzystać technologię blockchain do zaproponowania rozwiązania wyżej opisanego zagadnienia.

 

We współpracy z IBM i Accenture, KIR stworzył dla polskiego sektora bankowego usługę, która w pełni odpowiada wymogom prawa. Firma IBM zaprojektowała i zbudowała platformę blockchain opartą o Hyperledger Fabric 1.0, a firma Accenture dostarczyła aplikację front-end – interfejs użytkownika i model prezentacji danych. Platforma ta zapewnia usługę, która pozwala na rejestrację i weryfikację dokumentów za pomocą znaczników czasu zapisanych w rozproszonym rejestrze. Dzięki temu rozwiązaniu można zweryfikować cały cykl życia oraz integralność dokumentów, wydanych i wymienianych między bankami a ich klientami. KIR może pośredniczyć w uzyskaniu dostępu do statusu dokumentu i potwierdzić jego zawartość za pomocą swojego kanału bankowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

 

Po wdrożeniu prototypu „trwałego nośnika” opartego o technologię blockchain, zakładając, że przyniesie to oczekiwane korzyści w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, planujemy rozwinąć produkt do w pełni funkcjonalnego rozwiązania w celu ułatwienia komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazały nam i całej branży bankowej w Polsce, że technologia jest wystarczająco dojrzała i stabilna, aby sprostać wymogom biznesowym i prawnym.

 

KIR zdecydował się na platformę blockchain zbudowaną na open-source’owym oprogramowaniu Hyperledger Fabric, ponieważ jest to otwarte, gotowe do użycia rozwiązanie blockchain, rozwijane przez setki deweloperów pod kierownictwem Linux Foundation. Firmy partnerskie w realizacji projektu – IBM i Accenture – zostały wybrane w oparciu o rozległe, udokumentowane doświadczenie oraz zrealizowane z sukcesem wdrożenia w ich obszarach ekspertyzy.

 

 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

More #IBMPolskaJutra stories
By on 19/04/2018

IBM wprowadza pierwszy serwer mainframe serii midrange model z14ZR1 o wymiarach 19” szafy rack

Pierwszy serwer mainframe serii midrange o wymiarach 19” szafy rack! Firma IBM ogłosiła wprowadzenie pierwszego serwera mainframe, którego rozmiar odpowiada szerokości standardowej szafy 42U. Będzie on oferowany w dwóch modelach: IBM z14 ZR1 oraz IBM LinuxOne Rockhopper II. Zaufanie, jakim cieszą się systemy mainframe, szczególnie w działalności opartej na przetwarzaniu transakcji, wynika z ich dopasowania […]

Continue reading

By Maciej Jędrzejczyk on 09/04/2018

Najbliższy rok należy do blockchain

Trendy w produkcji 2018 jest uważany za rok, w którym technologia łańcucha bloków (ang. blockchain) odnajdzie swoje pierwsze zastosowania na dużą skalę w produkcji. Wielkość rynku ocenia się w tej chwili na ok. 550mln USD, z potencjałem pięciokrotnego wzrostu w ciągu następnych 4 lat. To powoduje, że coraz więcej liderów branżowych bada możliwości wykorzystania tej […]

Continue reading

By Kamilla Giedrojć on 13/03/2018

W jaki sposób działy marketingu i sprzedaży mogą wykorzystać SI do wydobycia wartości z posiadanych danych?

Przetwarzanie oparte na AI może stać się jednym z kluczowych trendów, które najbardziej wpłyną na funkcje marketingu i sprzedaży w najbliższych czasach. Specjaliści z tych obszarów, wyposażeni w dane na temat klientów z każdego punktu kontaktu i odpowiednie do ich analizy narzędzia będą w stanie dostarczać bardziej spersonalizowane doświadczenie klienta, którego oczekują od nich odbiorcy. […]

Continue reading