#IBMbiznesjutra

Kobiety + technologia = SUKCES firmy

Share this post:

Kobiety + technologia = SUKCES firmy

Zarówno Politechnika Warszawska, jak i IBM podejmują szereg działań zachęcających kobiety do związania swojej drogi zawodowej z technologiami. Z tego powodu w minionym roku akademickim postanowiliśmy rozpocząć współpracę, która miała na celu pomoc studentkom – choć nie tylko – w rozwoju odpowiednich kompetencji i przygotować je do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.

Współpraca

Zakres wspólnych działań można podzielić na trzy ścieżki tematyczne: ogólną, technologiczną i „kobiety” („Spotkania z pracodawcą”). Dodatkowo w ramach współpracy doradzaliśmy w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji, gdzie zadaniem IBM było zaopiniowanie programu szkoleń dla studentów, przygotowanego przez uczelniane Biuro Karier oraz przeprowadzenie warsztatu.

 Ścieżka ogólna i technologiczna

Ścieżka ogólna i technologiczna były dostępne zarówno dla żeńskiej, jak i męskiej części studentów, doktorantów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej. W ramach ścieżki ogólnej nasi specjaliści przedstawili profil firmy oraz opowiedzieli o obecnie odbywających się procesach rekrutacyjnych, założeniach realizowanego przez IBM programu Graduates oraz programu praktyk dla studentów. Część technologiczna uwzględniała zajęcia na temat Design Thinking i jego znaczenia w każdej branży. Obejmowała także warsztaty cloudowe skupiające się na wykorzystaniu IBM Bluemix, platform IaaS, PaaS i FaaS, a także technologii docker służącej do budowania aplikacji dla Internetu Rzeczy.

“Kobiety” – spotkania z pracodawcą

Ostatnia ścieżka przewidywała zajęcia przeznaczone tylko dla pań. Prowadzone w jej ramach zajęcia uwzględniały zagadnienia dotyczące profesjonalnego budowania swojej marki (ang. personal branding) oraz profesjonalnego profilu w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym. Nasze ekspertki zwracały uwagę przede wszystkim na to jak komunikować swoje mocne strony oraz jak kreować markę za pomocą takich sieci społecznościowych jak LinkedIn czy GoldenLine. Dodatkową korzyścią dla uczestniczek programu realizowanego przez IBM była symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, po której następowała jej dokładna ocena.

Korzyści

Dzięki zajęciom uczestnicy mieli przede wszystkim możliwość pogłębienia samopoznania, co powinno stanowić punkt wyjścia do planowania swojej kariery zawodowej. Udział w nich pozwalał również na rozwój uzupełniających formalną edukację kompetencji miękkich, które są równie ważne na rynku pracy. Ukończenie kursu zapewniało zdobycie certyfikatu zatwierdzonego przez IBM, który jest niekwestionowanym atutem w CV. Dodatkowo w ramach wyróżnienia do siedziby IBM zaproszono najbardziej zaangażowaną uczestniczkę. Nagrodą jest dzień w IBM pod opieką wybranego pracownika. Jest to współpraca w ramach “Dnia z Pracodawcą”

Wdrożenie „Spotkań z pracodawcą”, zajęć technologicznych oraz Programu Rozwoju Kompetencji na Politechnice Warszawskiej spotkało się z ogromnym entuzjazmem biorących w nich udział uczestników i zakończyło się dużym sukcesem, a uczelniane Biuro Karier złożyło naszej firmie oficjalne podziękowania, wyrażając jednocześnie szczere chęci dla realizacji wspólnych działań w przyszłości.

W IBM wierzymy, że możliwość bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, którzy są potencjalnymi kandydatami do pracy, pozwala nam poznać możliwości i oczekiwania zawodowe studentów oraz znacznie usprawnić procesy rekrutacyjne odbywające się w naszej firmie. Z tego powodu zawsze pozostaniemy otwarci na tego typu inicjatywy.

15.09.2017

Certified Delivery Project Executive, IBM PaB

More #IBMPolskaJutra stories
By ibmblogs on 11/02/2021

IBM zwiększa dostępność usług cloud computing w Europie Środkowo-Wschodniej, aby pomóc firmom przejść na model chmury hybrydowej

Usługi polskich centrów danych IBM są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby klientów – bezpieczeństwo, wysoką dostępność mocy obliczeniowych oraz spełnianie wymagań dotyczących miejsca i sposobu przechowywania danych Warszawa, 11 lutego 2021 r. – Firma IBM (NYSE: IBM) ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swojej oferty z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce. Polskie ośrodki przetwarzania danych IBM wesprą migrację […]

Continue reading

By ibmblogs on 11/02/2021

IBM zwiększa dostępność usług cloud computing w Europie Środkowo-Wschodniej, aby pomóc firmom przejść na model chmury hybrydowej

Usługi polskich centrów danych IBM są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby klientów – bezpieczeństwo, wysoką dostępność mocy obliczeniowych oraz spełnianie wymagań dotyczących miejsca i sposobu przechowywania danych Warszawa, 11 lutego 2021 r. – Firma IBM (NYSE: IBM) ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swojej oferty z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce. Polskie ośrodki przetwarzania danych IBM wesprą migrację […]

Continue reading

By ibmblogs on 10/02/2021

Badanie IBM: koncentracja na talentach, technologii i partnerstwie to według opinii 3000 prezesów klucz do rozwoju po pandemii COVID-19

Prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej twierdzą, że chmura, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i robotyzacja procesów to najlepsze technologie, które przyniosą korzyści w przyszłości Warszawa, 10 lutego 2021 – Nowe badanie IBM Institute for Business Value (IBV) potwierdza, że w ciągu najbliższych kilku lat największym wyzwaniem dla wielu prezesów na świecie będzie zarządzanie zespołem pracującym w dowolnej […]

Continue reading