#IBMbiznesjutra

Kobiety + technologia = SUKCES firmy

Share this post:

Kobiety + technologia = SUKCES firmy

Zarówno Politechnika Warszawska, jak i IBM podejmują szereg działań zachęcających kobiety do związania swojej drogi zawodowej z technologiami. Z tego powodu w minionym roku akademickim postanowiliśmy rozpocząć współpracę, która miała na celu pomoc studentkom – choć nie tylko – w rozwoju odpowiednich kompetencji i przygotować je do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.

Współpraca

Zakres wspólnych działań można podzielić na trzy ścieżki tematyczne: ogólną, technologiczną i „kobiety” („Spotkania z pracodawcą”). Dodatkowo w ramach współpracy doradzaliśmy w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji, gdzie zadaniem IBM było zaopiniowanie programu szkoleń dla studentów, przygotowanego przez uczelniane Biuro Karier oraz przeprowadzenie warsztatu.

 Ścieżka ogólna i technologiczna

Ścieżka ogólna i technologiczna były dostępne zarówno dla żeńskiej, jak i męskiej części studentów, doktorantów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej. W ramach ścieżki ogólnej nasi specjaliści przedstawili profil firmy oraz opowiedzieli o obecnie odbywających się procesach rekrutacyjnych, założeniach realizowanego przez IBM programu Graduates oraz programu praktyk dla studentów. Część technologiczna uwzględniała zajęcia na temat Design Thinking i jego znaczenia w każdej branży. Obejmowała także warsztaty cloudowe skupiające się na wykorzystaniu IBM Bluemix, platform IaaS, PaaS i FaaS, a także technologii docker służącej do budowania aplikacji dla Internetu Rzeczy.

“Kobiety” – spotkania z pracodawcą

Ostatnia ścieżka przewidywała zajęcia przeznaczone tylko dla pań. Prowadzone w jej ramach zajęcia uwzględniały zagadnienia dotyczące profesjonalnego budowania swojej marki (ang. personal branding) oraz profesjonalnego profilu w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym. Nasze ekspertki zwracały uwagę przede wszystkim na to jak komunikować swoje mocne strony oraz jak kreować markę za pomocą takich sieci społecznościowych jak LinkedIn czy GoldenLine. Dodatkową korzyścią dla uczestniczek programu realizowanego przez IBM była symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, po której następowała jej dokładna ocena.

Korzyści

Dzięki zajęciom uczestnicy mieli przede wszystkim możliwość pogłębienia samopoznania, co powinno stanowić punkt wyjścia do planowania swojej kariery zawodowej. Udział w nich pozwalał również na rozwój uzupełniających formalną edukację kompetencji miękkich, które są równie ważne na rynku pracy. Ukończenie kursu zapewniało zdobycie certyfikatu zatwierdzonego przez IBM, który jest niekwestionowanym atutem w CV. Dodatkowo w ramach wyróżnienia do siedziby IBM zaproszono najbardziej zaangażowaną uczestniczkę. Nagrodą jest dzień w IBM pod opieką wybranego pracownika. Jest to współpraca w ramach “Dnia z Pracodawcą”

Wdrożenie „Spotkań z pracodawcą”, zajęć technologicznych oraz Programu Rozwoju Kompetencji na Politechnice Warszawskiej spotkało się z ogromnym entuzjazmem biorących w nich udział uczestników i zakończyło się dużym sukcesem, a uczelniane Biuro Karier złożyło naszej firmie oficjalne podziękowania, wyrażając jednocześnie szczere chęci dla realizacji wspólnych działań w przyszłości.

W IBM wierzymy, że możliwość bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, którzy są potencjalnymi kandydatami do pracy, pozwala nam poznać możliwości i oczekiwania zawodowe studentów oraz znacznie usprawnić procesy rekrutacyjne odbywające się w naszej firmie. Z tego powodu zawsze pozostaniemy otwarci na tego typu inicjatywy.

15.09.2017

Certified Delivery Project Executive, IBM PaB

More #IBMPolskaJutra stories
By Marcin Wędzel on 24/04/2019

Adopcja chmury – dlaczego tak ważna i dlaczego tak trudna?

Adopcja chmury – dlaczego tak ważna i dlaczego tak trudna? Chmura nie bez przyczyny podbija świat biznesu. Sprawia, że najbardziej zaawansowane technologie są dostępne dla każdego przesiębiorstwa za pomocą kilku kliknięć, dostosowując swoje rozmiary i możliwości do dynamiki biznesu i jego potrzeb. Ale aby maksymalnie wykorzystać potencjał chmury, należy dostosować organizację do właściwego korzystania z […]

Continue reading

By Piotr Pietrzak on 24/04/2019

Transformacja cyfrowa – wprowadzenie. Część 1.

Transformacja cyfrowa często błędnie utożsamiana jest jedynie z coraz dalej postępującym ucyfrowieniem przedsiębiorstw i procesów. Tymczasem jest to istotna zmiana sposobu myślenia, metod pracy, modeli biznesowych, produktów, używanych narzędzi, procesów w organizacji. Zmienia się również sposób czerpania wiedzy i budowania wartości biznesowej na bazie gromadzonych danych … i co najtrudniejsze – transformacji nas samych. Patrząc […]

Continue reading

By Przemysław Galiński on 18/03/2019

5 prognoz dla chmur na 2019 r.

Rok 2018 był kolejnym rokiem dużych zmian w technologiach rozwiązań chmurowy. Nastąpiła wtedy fala fuzji i przejęć oraz zmian w technologii, które nieustannie wyznaczają nowe standardy lub modyfikują te istniejące. Zakres i znaczenie tych zmian zmusiły firmy do ponownego przemyślenia optymalnej definicji chmury w obliczu własnych celów biznesowych i strategii dotyczącej infrastruktury. Zresztą jest, i […]

Continue reading