IBMSpoleczenstwoJutra

IBM Corporate Service Corps umacnia dialog społeczny w Olsztynie

Share this post:

IBM Corporate Service Corps umacnia dialog społeczny w Olsztynie

Od samego początku swojej działalności IBM wspiera lokalne społeczności w zarządzaniu wyzwaniami natury gospodarczej, obywatelskiej, społecznej czy humanitarnej. Dla tych, którzy o tym wiedzą, uruchomienie przez firmę programu Corporate Service Corps prawie 10 lat temu nie było wielkim zaskoczeniem. W jego ramach IBM rokrocznie rozsyła po całym świecie około 450 swoich najlepszych pracowników, kierując ich na miesięcznie misje, aby mogli oni wykorzystać swoje umiejętności na rzecz lokalnych społeczności. Podejmowane inicjatywy dotyczą edukacji, rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, pomocy społecznej czy służby zdrowia, a uczestnicy programów to m.in. prawnicy, informatycy, specjaliści od rozwoju biznesu czy przedstawiciele marketingu i HR.

W tym roku wśród miejsc odwiedzonych przez IBM Corporate Service Corps znalazł się Olsztyn. W tegorocznej edycji projektu prowadzonego w Polsce wzięli udział konsultanci z Australii, Brazylii, Chile, Filipin, Indii, Malezji, Singapuru i Stanów Zjednoczonych.

Podczas pobytu w Olsztynie współpracowaliśmy z:
• Biurem Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego oraz Wydziałem Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna,
• Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym,
• Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim,
• Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na zakończenie miesięcznego projektu zaprezentowaliśmy nasze rekomendacje, z których wynika, że przy ocenie dużych i skomplikowanych przedsięwzięć oraz projektów miejskich powinno się poświęcić więcej uwagi na bardziej systematyczną analizę opartą o rzetelne dane. Zasugerowaliśmy również, że miasto powinno usprawnić poruszanie się po swojej stronie internetowej oraz dostosować ją do urządzeń mobilnych. Dzięki temu może udać się zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, a dodatkowo ułatwić turystom i przedsiębiorcom odnajdywanie na temat miasta takich informacji jak, najlepsze miejsca do odwiedzenia, życia, pracy czy inwestowania.

Biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy, przedstawicielom Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, będącego inkubatorem biznesowym miasta, zarekomendowaliśmy usprawnienie komunikacji zarówno z dotychczasowymi, jak i przyszłymi współpracownikami. Jesteśmy przekonani, że gromadzenie i analiza feedbacku od klientów przyniesie tej organizacji znaczne korzyści.

Jeżeli chodzi o Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, uważamy, że organizacja powinna stworzyć platformę cyfrową do współpracy z interesariuszami, aby ułatwić dostęp do swoich usług. Warto jednak usprawnić współpracę nie tylko z nimi, ale również z naukowcami, partnerami biznesowymi, centrami R&D oraz organizacjami pozarządowymi.

Dla Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych świadczącego usługi z zakresu doradztwa oraz szkoleń, pomocne będzie stworzenie regularnego newslettera w formie cyfrowej, aby poprawić komunikację wewnętrzną.

Projekty polegające na pomaganiu innym stanowią wartość dodaną nie tylko dla organizacji, z którymi współpracowaliśmy, nauczyliśmy się bowiem kilku rzeczy o nas samych. Dostrzegliśmy, że zaczynamy doceniać inne, nieznane nam dotąd kultury i stajemy się coraz bardziej świadomi potrzeb lokalnych społeczności. Wierzymy, że działania podejmowane w ramach Corporate Service Corps przekładają się na nasze osobiste relacje, co później możemy wykorzystywać podczas pracy z klientami komercyjnymi na całym świecie.

Dodatkowo, w niedalekiej przyszłości Corporate Service Corps będzie wykorzystywane, aby pomóc startupom, instytucjom akademickim oraz programistom rozwijać narzędzia służące zapobieganiu, reagowaniu oraz powrotowi do normalnego funkcjonowania po wystąpieniu klęsk żywiołowych. IBM jest bowiem sponsorem międzynarodowego konkursu Call for Code, w ramach którego najlepsze pomysły mają szansę uzyskać nie tylko nagrodę finansową, ale również długoterminowe wsparcie w ich zrealizowaniu. Dzięki temu zwycięzca będzie mógł dołączyć do jednego z zespołów IBM CSC i wdrożyć swój projekt w społeczności w potrzebie.

Doceniamy gościnność, z jaką przyjęto nas w Olsztynie i z chęcią znowu odwiedzimy to miasto!

IBM Certified Senior Project Manager, PMP Manager, IBM Infrastructure Services

More IBMSpoleczenstwoJutra stories
By Piotr Benke on 05/11/2020

5in5 na rok 2020

Co roku pod hasłem 5in5 IBM publikuje 5 przełomowych, innowacyjnych technologii, które mogą w najbliższych 5-ciu latach kompletnie zmienić oblicze ludzkiej pracy oraz życia. Jest to forma komunikacji pracy 3000 naukowców IBM Research pracujących w wielu projektach, która wskazuje przełomowe technologie i rozwiązania, które adresują wyzwania obecnego świata i tworzone są w zaciszach laboratoriów. Niejednokrotnie […]

Continue reading

By Piotr Benke on 13/12/2018

Badanie IBM: połowa Polaków ufa sztucznej inteligencji

Badanie IBM dotyczące sztucznej inteligencji Choć obecnie w Polsce bezpośrednie doświadczenia ze sztuczną inteligencją ma zaledwie 23 proc. osób, to ponad 80 proc. z nas oczekuje szerszego zastosowania tej innowacji już w ciągu najbliższych 3 lat – wynika z badania opinii i postaw społecznych wobec sztucznej inteligencji przeprowadzonego na zlecenie IBM. O sztucznej inteligencji słyszeli […]

Continue reading

By Piotr Benke on 25/10/2018

Nowe rozwiązania IBM w zakresie chmury, AI i bezpieczeństwa

Nowe rozwiązania IBM w zakresie chmury, AI i bezpieczeństwa IBM wprowadza trzy nowe usługi do oferty. Usługę otwartej chmury IBM. Otwartą platformę AI. Otwartą platformę IBM Security. Żyjemy w niezwykle złożonym świecie, który wymaga otwartego podejścia. Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość korzystania z wybranych technologii w celu rozwiązania konkretnego problemu. Dziś IBM ogłasza wprowadzenie do swojej […]

Continue reading