#IBMtechnologiejutra

COVID-19 – Czas na szybką adaptację nowych technologii w organizacjach

Share this post:

Odpowiednia gotowość technologiczna i naukowa na sytuację COVID-19 jest kluczem nie tylko do ratowania milionów istnień ludzkich, ale także trylionów dolarów w globalnej gospodarce. Obecna pandemia pozwoliła nam zrozumieć, że z punktu widzenia ekonomicznego musimy skupić się na technologii tak samo jak na nowych modelach biznesowych. Analiza działania firm w kryzysie (nie w teorii, a w praktyce) pozwoliła wielu organizacjom na zidentyfikowanie luk w ich strategiach cyfrowych oraz na lepsze zrozumienie gotowość i elastyczność strategicznej i operacyjnej.

Do niedawna nierzadko adaptacja nowych technologii zajmowało miesiące lub lata. Podczas pandemii COVID-19 organizacje wdrożyły nowe usługi niejednokrotnie w ciągu kilku dni. Zrobiły to, ponieważ musiały dostosować się do nowej rzeczywistości szybko reagując na nowe potrzeby i miały gotowe technologie dostępne do użycia od zaraz. W pierwszej połowie 2020 wiele organizacji po raz pierwszy wdrożyło usługi online, wirtualne środowiska do pracy zdalnej, czy też sprawniejszy monitoring swoich łańcuchów dostaw. Jesteśmy świadkami wielu przykładów tgo, jak szybko organizacje były w stanie zmienić swoje codzienne działania.

W dłuższej perspektywie, wiele z tych firm będzie musiało poddać analizie szybko wdrożone rozwiązania w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, skalowalność i niezawodności. Przez pandemię znacznie przyspieszył proces zmiany sposób wdrażania nowych technologii, skracając czas ich adaptacji. Przewiduje się, że wiele firm będzie poważniej niż dotychczas podchodzić do analizy scenariuszy zdarzeń pozwalających na opracowywania działań zwiększających szybkość przekształcania swoich modeli biznesowych, procesów organizacyjnych i wdrażania nowych technologii zapewniając organizacjom długoterminową gotowość. Komplementarne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, chmura, cyber-bezpieczeństwo, 5G, IoT i blockchain, pozwolą na zwiększenie adoptowalności i odporności na nieprzewidywalne zdarzenia, jak i pozwolą na budowę większego zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi.

IBM zidentyfikował 7 istotnych obszarów, które właściwie zaadresowane pozwolą firmom na wyjście z pandemii silniejszymi.

1.Zmniejszenie kosztów operacyjnych i podniesienie trwałość łańcucha dostaw

Zapewnienie odporności łańcucha dostaw poprzez prognozowanie popytu, bieżące śledzenie zapasów w łańcuchu, bezpieczny transfer danych, bliską współpracę z partnerami itp. pozwala na zwiększenie odporności organizacji na sytuacje kryzysowe. Krótkoterminowo sprawne funkcjonowanie może być zrealizowane np. poprzez zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego pozwalających na budowanie rekomendacji w czasie rzeczywistym przy dużych zmiennościach popytu. Natomiast długoterminowo organizacje będą musiał wdrożyć sondy (sensory, wtyczki) przekazujące informacje w czasie rzeczywistym z różnych miejsc w łańcuchu dostaw. W połączeniu z hiperlokalnymi danymi (dane przedstawiające nastroje ludności w zadanej społeczności) oraz sukcesywnym wprowadzaniem sztucznej inteligencji możliwe będzie monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotne, jeśli organizacja ma ograniczone możliwości weryfikacji danych.

2.Zwiększenie zaangażowania i produktywności kadr pracujących zdalnie

Możliwość szybkiego przekwalifikowanie pracowników i efektywnego wprowadzania zmian w sposobie wykonywania pracy wzmacnia odporność funkcjonowania organizacji w sytuacjach kryzysowych. W krótkim okresie konieczne jest zbudowanie mechanizmów sprawnej identyfikacji i autoryzacji kluczowych pracowników poprzez usprawnienie zarządzania oraz zastosowanie narzędzi HR. Zbudowanie wiarygodnej komunikacji kryzysowej zapewniającej pracownikom dostęp do informacji, udzielanie odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kryzysem oraz edukacji na jego temat w trybie 24×7 zwiększa zaangażowanie pracowników. Konieczne jest również wyposażenie pracowników w narzędzia niezbędne podczas kryzysu do wykonywania zadań i pozwalające na odpowiedzialne realizowanie obowiązków pomimo różnych przeciwności.

3.Zwiększenie zwinności i wydajności dzięki chmurze

Szacuje się, że dotychczas tylko ~ 20% obciążenia zostało przeniesione do chmury. Jednak w czasach pandemii wiele firm dostrzegło konkretne korzyści wynikających z korzystania z rozwiązań dostarczanych w modelu chmurowym. Takim przykładem jest możliwość sprawnego budowania nowych usług dla pracowników, partnerów i klientów. Technologie chmurowe zapewniły wymaganą zwinność, skalowalność i wydajność dzięki uproszczonemu zarządzaniu infrastrukturą IT i prostemu budowaniu aplikacji. Umożliwiając zastosowanie wirtualizacji, analityki, obliczeń brzegowych (ang. edge computing), Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), bezpieczeństwa, itp., chmura w dłuższej perspektywie da organizacjom przewagę konkurencyjną. Chmura publiczna IBM ze względu na swoją otwartość i bezpieczeństwo jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na przyspieszenie zwinności i wydajności w czasach pandemii i nie tylko.

 4.Zwiększenie odporności IT i ciągłości biznesu

Jednym z elementów ochrony swojej działalności przez firmy w trudnym okresie COVID-19 jest stabilna i elastyczna infrastruktura IT. Dodatkowo, chroniąc dane przedsiębiorstwa i klientów oraz minimalizując zakłócenia operacyjne redukujemy przestoje związane z sytuacjami kryzysowymi. Umożliwia to wzmocnienie ciągłości biznesowej za pomocą odpowiednich narzędzi pozwalających na monitoring, zabezpieczenie danych, koordynację działań w środowiskach heterogenicznych, jak i technologii, takich jak wirtualizacja, konteneryzacja czy chmura na wysoce niezawodnej infrastrukturze fizycznej. W połączeniu z umiejętnościami i przygotowanymi planami radzenia sobie w kryzysie daje organizacji szansę na właściwą reakcję. Firmy nie tylko muszą chronić się przed atakami cybernetycznymi, ale także mieć plan przywracania swoich funkcji po udanym ataku. Jak się okazuje, obecna sytuacja wymaga bezpiecznego przechowywania danych w taki sposób, aby zapewnić płynne działanie swoich środowisk, nawet wtedy, kiedy podczas kryzysu miał miejsce  fizyczny dostęp do centrów danych. W rezultacie takie obszary, jak odporność i niezawodność sieci, dostępność i zabezpieczenie danych, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo pracowników, czy też operacje bezobsługowe (ang. zero-touch operations) stają się kluczowe. Doskonałym przykładem, który jest odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest usługa dostarczana z chmury IBM – IBM Cloud for VMware Solutions Shared zapewniająca środowiskom VMWare wsparcie migracji obciążeń do chmury i ciągłości działania.

5.Zwiększenie cyberbezpieczeństwa organizacji

Obserwowany wzrost liczby ataków cyberprzestępców towarzyszy koniecznemu i szybkiemu przejściu organizacji na pracę zdalną pracowników, czy też szybkiej i wymuszonej cyfrowej transformacji biznesu. Cyberprzestępcy wykorzystują niepewność czasu kryzysu, realizację procesów z coraz częstszym wykorzystaniem Internetu, pośpieszne budowanie usług online, rosnącą liczbą klientów korzystających z tego typu usług, itp. Czynniki te powodują pojawianie się kolejnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla organizacji na całym świecie. Konsekwencje przykładania mniejszej uwagi na sprawy cyberbezpieczeństwa spowodowane rozwiązywaniem innych niecierpiących zwłoki problemów tj. samopoczucie pracowników, problemy z łańcuchem dostaw czy płynność finansowa mogą być poważne. Dlatego niezbędne jest przeciwdziałanie nowym zagrożeniom za pomocą bezpiecznego zarządzania punktami końcowymi, zarządzania tożsamością i dostępem oraz ochrony przed zagrożeniami. Organizacje muszą szybko podjąć kroki w celu ochrony i umożliwienia zdalnej pracy swoim pracownikom, dostęp do zasobów firmy, wykrywania i reagowania na przyspieszające zagrożenia oraz wirtualnego rozszerzania zespołów bezpieczeństwa w celu zapewnienia ciągłości biznesowej i odporności na cyberprzestrzeń. Przykładem takich rozwiązań jest MaaS360 z Watson wspierającym przejście organizacji do pracy z domu poprzez zarządzanie i ochronę telefonami komórkowymi, tabletami i laptopami. Z kolei IBM Cloud Identity pomaga zabezpieczyć ich wydajność dzięki dostarczanemu w chmurze jednokrotnemu logowaniu (SSO) i uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu. Natomiast analiza zabezpieczeń z IBM QRadar ułatwi wykrywanie zagrożeń i nadawanie im priorytetów.

6.Zdalne angażowanie klientów i pracowników firmy,

COVID-19 zmusza każde centrum serwisowe do przejścia na pracę zdalną, obsługę ogromnej liczby połączeń i zaspokojenia pilnych potrzeb zainteresowanych obywateli, klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Konieczne jest zapewnienie ciągłości biznesowej, skrócenie czasu oczekiwania i usatysfakcjonowanie klienta, przy jednoczesnym znacznym wzrostem liczby interakcji z centrami kontaktowymi. Firmy zmieniają sposób, w jaki angażują swoich klientów i pracowników oraz radzą sobie z rosnącym obciążeniem i pracą za pośrednictwem wielu kanałów. Prowadzi to do wielomilionowych oszczędności dzięki automatyzacji, cyfryzacji i konsolidacji wewnętrznego działu pomocy technicznej, agentów IT i HR oraz samoobsługi. Wdrażając rozwiązania wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji, tj.: czat boty, agenci wirtualni, inteligentne wyszukiwanie informacji, firmy utrzymają ciągłość biznesową, zwiększają produktywność i zapewniają terminowe, odpowiednie odpowiedzi dla różnych odbiorców, przy zachowaniu lub polepszeniu jakości usługi. Przykładem takiego rozwiązania może być wirtualny asystent zbudowany na bazie usług IBM Watson Assistant pozwalający na wdrożenie usługi w kilka dni.

7.Wsparcie usług zdrowia i społecznych,

COVID-19 wymusił na organizacjach wykonujących niektóre z najważniejszych funkcji społecznych transformację z dnia na dzień. Instytucje te nie mają innego wyboru, jak tylko podjąć natychmiastowe działanie. Bezproblemowa i szybka organizacja to jedyny sposób, w jaki mogą obsługiwać klientów i reagować na potrzeby kryzysu. Dotyczy to szczególnie służby zdrowia i organizacji rządowych, które muszą w mgnieniu oka dostosować się do nowych warunków. Niespotykane dotąd wymagania dotyczące obiektów i ludzi, a także systemów i procesów, tworzą wyzwania o skali do tej pory nie spotykanej. Trzeba zatrudniać i zarządzać personelem, pozyskiwać i dystrybuować materiały eksploatacyjne, fundusze, rozmieszczać i utrzymywać zasoby oraz rozumieć i optymalizować informacje o każdym aspekcie swojej organizacji. Natychmiastowa transformacja cyfrowa i dostęp do najlepszych zasobów i narzędzi do danych, wiedzy, mocy obliczeniowej i spostrzeżeń są niezbędne dla tych klientów, aby mogli wykonywać swoją pracę już teraz. IBM zapewnia rozwiązania w zakresie zarządzania programami społecznymi, badaniami klinicznymi, informacjami o lekach i chorobach, mocy obliczeniowej, analizy danych i nie tylko.

IBM przygotował wiele ciekawych ofert wspierających działania klientów w dobie pandemii i umożliwiających szybką adaptację organizacji do nowych modeli biznesowych – dowiedz się więcej.

Zachęcam również do lektury raportu przygotowanego przez IBM Institute of Business Value przedstawiającego analizę wyzwań związanych z COVID-19 i propozycję akcji minimalizujących skutki pandemii.

Mogą Państwo usłyszeć o nich podczas tegorocznej konferencji Think Digital Summit Poland, która odbędzie się w dniach 16-17 września, br. Zapraszam serdecznie do rejestracji

Chief Technology Officer for IBM Poland & Baltics, MBA, Executive Architect

More #IBMtechnologiejutra stories
By ibmblogs on 23/04/2024

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dołącza do inicjatywy IBM SkillsBuild

Mariusz Ochla, IBM PBU University&Research Strategic Cooperation Leader Rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii jest obecnie nieodzownym elementem ścieżki edukacyjnej, który wpisuje się w oczekiwania pracodawców i światowe trendy. W IBM podchodzimy do tego procesu z dużym zaangażowaniem i chcemy współuczestniczyć w edukacji młodego pokolenia. Dlatego z wielką przyjemnością informujemy o nawiązaniu partnerstwa z Uniwersytetem […]

Continue reading

By ibmblogs on 29/02/2024

Inter Cars rozwija biznes z IBM Power10

Bezpieczeństwo danych i szybka dostępność systemu w przypadku awarii lub ataku Inter Cars, największy dystrybutor części zamiennych do samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej, wybrał IBM Power10 do modernizacji swojego systemu IT i osiągnięcia dodatkowych korzyści biznesowych. Technologia IBM gwarantuje firmie co najmniej 5-letnią perspektywę rozwoju centralnego systemu ERP, nawet w scenariuszu podwojenia obciążenia. Wybór przez Inter […]

Continue reading

By ibmblogs and on 01/09/2022

Darczyńca – nowa i innowacyjna aplikacja w chmurze wspiera działania pomocowe samorządów

Aplikacja działa w chmurze IBM Cloud i wspiera przekazywanie niezbędnych przedmiotów osobom potrzebującym Warszawa, 1 września 2022 r: Infonet Projekt zaprezentował aplikację chmurową Darczyńca. To jedyne w Polsce tego typu rozwiązanie dla samorządów i organizacji społecznych do skoordynowanego i transparentnego zarządzania przekazywaniem darów od mieszkańców. Aplikacja Darczyńca jest hostowana w chmurze IBM Cloud, która zapewnia […]

Continue reading