#IBMbiznesjutra

Badanie IBM: koncentracja na talentach, technologii i partnerstwie to według opinii 3000 prezesów klucz do rozwoju po pandemii COVID-19

Share this post:

Prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej twierdzą, że chmura, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i robotyzacja procesów to najlepsze technologie, które przyniosą korzyści w przyszłości

Warszawa, 10 lutego 2021 – Nowe badanie IBM Institute for Business Value (IBV) potwierdza, że w ciągu najbliższych kilku lat największym wyzwaniem dla wielu prezesów na świecie będzie zarządzanie zespołem pracującym w dowolnej lokalizacji.CEO, którzy osiągają lepsze wyniki i których organizacje znalazły się w gronie czołowych 20% pod względem wzrostu przychodów spośród badanych – priorytetowo traktują talent, technologię i partnerów na drodze do sukcesu swoich firm po pandemii COVID-19.

Badanie “Find your essential” objęło 3000 prezesów z 26 branż i prawie 50 krajów, w tym również z Polski. Zostało przeprowadzone we współpracy z Oxford Economics i zestawione z dorocznymi ankietami IBM kierowanymi od ponad 20 lat do osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Wielu ankietowanych prezesów z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) wskazało na infrastrukturę technologiczną i zmiany rynkowe jako kluczowe aspekty, które będą generować największe wyzwania dla ich organizacji w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ponadto ponad 62% z nich postrzega technologię, a 43% regulacje, jako główne czynniki zewnętrzne, które będą miały wpływ na ich działalność biznesową w nadchodzących latach.

Wybuch pandemii wywołał ogromny wpływ na funkcjonowanie firm na rynku. Konieczność zapewnienia pracy zdalnej, szczególnie dla dużych zespołów, spowodowała przyspieszoną cyfrową transformację czyli wdrażanie rozwiązań, których wprowadzenie planowane było na kolejne lata. Ponieważ nasza spółka odpowiedzialna za IT – JSW ITS – w bardzo krótkim czasie opracowała i wdrożyła autorski system do przeprowadzania zdalnych głosowań dla zarządów i rad nadzorczych spółek wchodzących w skład GK JSW oraz uruchomiła usługę zdalnego dostępu do stacji roboczej, co pozwoliło ponad 2500 pracownikom pracować zdalnie, pojawiły się wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów i danych. W przypadku Grup Kapitałowych takich jak nasza – operujących na różnych obszarach, w zróżnicowanych procesach biznesowych, niezbędne jest oparcie systemu zabezpieczeń o otwarte rozwiązania, pozwalające integrować narzędzia oraz dane płynące z różnych systemów IBM Cloud Pak for Security pomaga nam w ujawnianiu ukrytych zagrożeń, podejmowaniu bardziej uzasadnionych decyzji w oparciu o analizę ryzyka oraz ustalaniu priorytetów działań zespołu” – powiedział Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych JSW SA.

Pandemia COVID-19 zmusiła wielu liderów do ponownego opracowania i przyspieszenia strategii cyfryzacji“ – powiedział Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Badanie pokazuje, że prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej i innych części świata w dużej mierze myślą podobnie, jeśli chodzi o wskazanie czterech zaawansowanych technologii – internetu rzeczy, chmury hybrydowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji. Wszystkie z nich sprawią, że firmy będą działać sprawniej i szybciej oraz będą bardziej odporne w obliczu zmian, które wywołała pandemia we wszystkich sektorach”.

Wybór elastycznych i skalowalnych podstaw technologii

W badaniu wszyscy prezesi na całym świecie stwierdzili, że chmura (Cloud), sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i robotyzacja procesów (RPA) to najlepsze technologie, które w ciągu najbliższych kilku lat przyniosą korzyści dla działalności biznesowej. W Europie Środkowo-Wschodniej 83% prezesów potwierdziło, że największe korzyści przyniesie Internet Rzeczy, a następnie Cloud, AI i RPA.

Ankietowani prezesi osiągający najlepsze wyniki twierdzą, że fundamenty technologiczne są najważniejszym wyzwaniem dwa razy częściej niż ci prezesi, którzy osiągają gorsze wyniki, uznając, że ważne jest, aby być na bieżąco z nowymi technologiami. Ich założenie jest takie, że wraz z rozwojem technologii, jej fundamenty muszą się rozwijać.

Światowi liderzy, którzy osiągnęli lepsze wyniki oczekują, że sztuczna inteligencja przyniesie zakładane efekty w ciągu najbliższych 2-3 lat. To oznacza ponad dwukrotnie wyższe oczekiwania w tym obszarze w porównaniu do CEO osiągających gorsze wyniki. Tezą IBM jest, że tacy liderzy mogą wyprzedzić innych CEO w stosowaniu sztucznej inteligencji na dużą skalę w swoich organizacjach – umieszczając AI w centrum inteligentnych przepływów pracy w przeciwieństwie do pojedynczych lub niepowiązanych projektów pilotażowych.

Oparte na chmurze hybrydowej, takie technologie jak sztuczna inteligencja, IoT i automatyzacja mogą sprawić, że podstawowe procesy biznesowe (łańcuch dostaw, finanse, HR, zakupy) będą bardziej responsywne i inteligentne – podnosząc skuteczność i wydajność w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym i dostarczając więcej informacji w czasie rzeczywistym w silosach funkcjonalnych.

Stawianie na ludzi

Doroczne badanie IBM wykazało, że w opinii większości ankietowanych CEO najwyższym priorytetem w 2020 r. było wzmocnienie pozycji pracowników zdalnych. Połowa ankietowanych prezesów firm, którzy osiągnęli lepsze wyniki, stwierdziła, że zarządzanie zespołem pracującym z dowolnego miejsca jest głównym wyzwaniem dla przywództwa w ciągu najbliższych kilku lat. Dla porównania to samo powiedziało 25% ankietowanych z firm, które osiągnęły gorsze wyniki, z grupy 20% o najniższym wzroście przychodów spośród ankietowanych. Ponad połowa ankietowanych liderów w Europie Środkowo-Wschodniej uznała wzmocnienie pozycji pracowników zdalnych za najistotniejsze wyzwanie w 2021 roku.

Ponadto 77% prezesów firm osiągających lepsze wyniki stwierdziło, że będzie traktować priorytetowo dobre samopoczucie pracowników, nawet jeśli ma to wpływ na krótkoterminowe wyniki biznesowe, w porównaniu z 39% ankietowanych CEO osiągających gorsze wyniki. To pokazuje, że badani liderzy z czołowych organizacji są w tej chwili mocno skoncentrowani na swoich ludziach.

Z kolei inne globalne badanie konsumenckie IBM wykazało, że co czwarty pracownik rozważa zmianę pracodawcy w 2021 r. Najczęściej podawanym powodem potrzeby zmian była potrzeba bardziej elastycznego harmonogramu pracy lub lokalizacji.

Partnerstwo, aby wygrać dzięki otwartej innowacji

Jak wynika z badania IBV, prezesi firm osiągających lepsze wyniki są również bardziej skoncentrowani na partnerstwach. 63% osób osiągających lepsze wyniki stwierdziło, że partnerstwa stały się ważniejsze dla generowania wyników biznesowych; tylko około połowa prezesów osiągających słabsze wyniki powiedziało tak samo. Opierając się na wynikach tego badania, IBM stawia tezę, że prezesi firm osiągający lepsze wyniki koncentrują się na tym, co robią najlepiej oraz polegają na partnerach i ekosystemach, aby uzyskać dostęp do nowych pomysłów i innowacji.

Ponadto IBM zauważa, że gdy wielu liderów coraz częściej widzi, w jaki sposób ich organizacje mogą pomóc w rozwiązywaniu powiązanych problemów globalnych, takich jak zmiana klimatu, ekosystemy mogą odgrywać kluczową rolę w napędzaniu trwałych zmian.

Badanie IBV zawiera zalecenia IBM dotyczące tego, jak liderzy mogą wykorzystać obecny moment, aby zresetować i skupić się na tym, co może być niezbędne do odniesienia sukcesu: wybieraniu elastycznych i skalowalnych platform technologicznych, takich jak otwarta chmura hybrydowa, inwestowanie w dobro swoich pracowników oraz partnerstwo, aby wygrać dzięki otwartej innowacji.

Więcej o IBM Institute for Business Value 
IBM Institute for Business Value (IBV) dostarcza wiarygodnych informacji biznesowych z obszarów technologii i biznesu, łącząc doświadczenie ekspertów branżowych, czołowych naukowców i ekspertów w danej dziedzinie z globalnymi wynikami badań. Portfolio działań IBV obejmuje szczegółowe analizy, testy porównawcze oraz wizualizacje danych, które wspierają podejmowanie decyzji biznesowych w różnych regionach, branżach i technologiach. Śledź @IBMIBV na Twitterze.  Aby otrzymywać najnowsze informacje e-mailem, odwiedź www.ibm.com/ibv.

More stories
By ibmblogs and on 01/09/2022

Darczyńca – nowa i innowacyjna aplikacja w chmurze wspiera działania pomocowe samorządów

Aplikacja działa w chmurze IBM Cloud i wspiera przekazywanie niezbędnych przedmiotów osobom potrzebującym Warszawa, 1 września 2022 r: Infonet Projekt zaprezentował aplikację chmurową Darczyńca. To jedyne w Polsce tego typu rozwiązanie dla samorządów i organizacji społecznych do skoordynowanego i transparentnego zarządzania przekazywaniem darów od mieszkańców. Aplikacja Darczyńca jest hostowana w chmurze IBM Cloud, która zapewnia […]

Continue reading

By Piotr Łaszczewski on 30/06/2022

Gala Partnerów IBM

22 czerwca 2022 r. odbyła się Gala Partnerów IBM, podczas której mieliśmy przyjemność gościć naszych Partnerów Handlowych. Spotkanie otworzyliśmy wspólnie z Marcinem Gajdzińskim – Dyrektorem Generalnym IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Następnie David Stokes – IBM Ecosystem General Manager for Europe and MEA przedstawił najnowszą strategię IBM. Podczas swojego wystąpienia podkreślał, że współpraca IBM z Partnerami […]

Continue reading

By ibmblogs on 11/02/2022

PCSS dołącza do IBM Quantum Network, stając się pierwszym hubem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej

Polscy naukowcy z zasobami wiedzy na temat komputerów kwantowych IBM, oprogramowania oraz  udostępnianych w modelu chmury obliczeniowej, najbardziej zaawansowanych komputerów kwantowych W Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Hub Kwantowy IBM. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, dołącza do sieci IBM Quantum Network i będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich […]

Continue reading