Chmura

Architektury chmur hybrydowych

Share this post:

Rozwiązania IT we wszystkich sektorach ewoluują z operacyjnych centrów kosztowych w zasoby strategiczne, które mogą zwiększyć ogólną wydajność biznesową.

Chmura jest centralnym punktem tej zmiany. Zapewnia nowe sposoby realizowania zadań i daje dostęp do szybszych, elastyczniejszych i inteligentniejszych rozwiązań IT – bez czasochłonnych i kosztownych inwestycji CAPEX. Wraz z nadejściem hybrydowych systemów wielochmurowych wchodzimy w drugi rozdział historii o chmurze, który wymaga zupełnie nowego spojrzenia na strategie IT i przyjęcia filozofii chmury otwartej.

Coś więcej niż uniwersalna chmura

Tradycyjna strategia chmury przyjmuje podejście stawiające na rozwiązanie uniwersalne, w którym generyczne aplikacje są przenoszone do infrastruktury pojedynczej chmury, co zapewnia większą skalowalność i przeważnie niższe koszty. Już dzisiaj firmy pragną czerpać takie same korzyści z aplikacji krytycznych dla biznesu w kontekście długoterminowym i środowiskach wielo-chmurowych. Oczekują również również dostępu do najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, czy blockchain, które dają możliwość zmaksymalizowania wartości posiadanych danych w przedsiębiorstwach.

Pojedyncza chmura w ograniczony sposób umożliwia realizację takiego podejścia, dlatego organizacje coraz częściej wybierają rozwiązania, które mogą składać się wielu rożnych chmur publicznych, prywatnych czy całych aplikacji jako usługi – które najlepiej spełniają ich wymagania. Rezultatem jest właściwy dobór zasobów chmur publicznych, doskonale nadających się do szybkiego rozwijania i wdrażania aplikacji, oraz chmur prywatnych, zdolnych zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności dla danych oraz procesów krytycznych dla biznesu. W ten sposób liczba dostawców chmury, z którymi przedsiębiorstwa zazwyczaj pracują, wzrosła z jednego do wielu. Już dzisiaj niektóre przedsiębiorstwa wykorzystują rozwiązania, które bazują na chmurach od nawet szesnastu różnych dostawców.

Przewaga kompleksowej strategii

Chociaż organizacje korzystają z coraz bardziej zróżnicowanej gamy rozwiązań chmurowych, całkowita procentowa liczba zadań realizowanych w chmurze jest zaskakująco niska. Badanie Ovum wskazuje, że aktualnie tylko około 20% obciążenia zostało przeniesione do chmury. Pozostałe 80% nadal odbywa się w lokalnych centrach przetwarzania danych w sposób tradycyjny.

Ta sytuacja zmienia się jednak bardzo gwałtownie. Wg. IDC do 2024 roku 90% przedsiębiorstw wprowadzi u siebie zintegrowane hybrydowe narzędzia wielochmurowe do obsługi zróżnicowanych aplikacji. Bardzo ważną kwestią dla firm wdrażających rozwiązania wielochmurowe jest opracowanie kompleksowej strategii chmurowej, która zapewni efektywność systemów IT oraz odpowiedni zwrot z inwestycji. Zignorowanie tego elementu w skomplikowanym środowisku IT może okazać się przeszkodą na drodze do integracji, prowadząc do izolacji chmury, zakłóceniem działań operacyjnych, nieefektywnym wykorzystaniem danych i wzrostem kosztów.

Określenie celów związanych z chmurą

Firmy muszą w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, co w zasadzie chcą osiągnąć. Po zdefiniowaniu kluczowych celów powinna zostać opracowana strategia, która połączy najważniejsze składowe, takie jak ludzie, procesy i technologie. Wymaga to także określenia, w jaki sposób zespoły podejdą do kwestii rozwoju rozwiązań, jakie modele operacyjne wykorzystają oraz w jakich środowiskach mają funkcjonować aplikacje i procesy robocze.

Efektywność IT oraz zwrot z inwestycji w środowisko wielochmurowe zależą od tego, czy podjęte zostaną odpowiednie decyzje. Chmura publiczna może np. okazać się kluczowa dla ekonomicznego przyspieszenia cyfrowej transformacji, jednak nie znaczy to, że należy rezygnować z aktualnych inwestycji w firmowe centra danych czy zespoły operacyjne. Nie wszystkie zadania i procesy można bowiem realizować w chmurze publicznej (co może być spowodowane przez np. regulacje, oczekiwania wydajnościowe, koszty, bezpieczeństwo danych, czy możliwości techniczne). Najlepsze działy IT znajdą sposoby na zapewnienie wartości z połączenia publicznych i prywatnych chmur, starając się przy tym wykorzystać jak najlepiej istniejące inwestycje.

Oczywiście zanim przedsiębiorstwo dotrze do tego punktu, musi pokonać wiele wyzwań. Na przykład rozproszenie i niekontrolowany wzrost wykorzystania zasobów chmur jest główną barierą na drodze do sukcesu. Zarządzając wieloma chmurami oraz posiadając szeroką gamą narzędzi do dyspozycji, często tworzymy silosy wśród zespołów programistycznych. Wpływa to niestety na standaryzację, prowadzącą do problemów z niekompatybilnością, lukami w zabezpieczeniach i utratą korzyści wynikających z architektury wielochmurowej.

Mikrousługi, kontenery i metodyka DevOps

Przyjęcie w wytwarzaniu i wdrażaniu rozwiąząń podejścia bazującego na skonteneryzowanych mikrousługach jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym hybrydową obsługę wielochmurową. Poprzez podział aplikacji na mikrousługi czynimy je przenaszalnymi i ustandaryzowanymi. Osiąga się to poprzez ujednolicenie procesu wytwarzania i utrzymania w obrębie tego samego stosu w celu zapewnienia przenaszalności aplikacji pomiędzy zasobami lokalnymi, chmurą publiczną i prywatną.

Przejście na model DevOps w zakresie tworzenia oprogramowania zapewnia bardzo potrzebny wzrost ogólnej sprawności procesu, łącząc programowanie i operacje w celu ułatwienia ciągłego dostarczania, monitorowania i optymalizacji aplikacji. Tam, gdzie typowe było pojedyncze wdrożenie, teraz projektowanie zorientowane na użytkownika integruje bieżące informacje zwrotne oraz aktualizacje, w celu ciągłej optymalizacji. Podobnie, zamiast wyspecjalizowanego personelu i wydzielonych etapów, multidyscyplinarny personel współpracuje na każdym etapie rozwoju.

Kluczem do usprawnienia zmian potrzebnych do efektywnego wykorzystania systemów wielochmurowych jest wprowadzenie otwartego podejścia do modeli chmurowych i zestawów technologii. To z kolei jest uzależnione od współpracy z partnerami korzystającymi z chmury, którzy również stawiają na takie podejście. Tradycyjnie wiele firm chciałoby związać swoją działalność z własnymi rozwiązaniami, czyniąc przenoszenie danych i procesów pomiędzy środowiskami chmurowymi skomplikowanym i drogim procesem. To główny powód, dla którego średnio przedsiębiorstwa pokonało dopiero 20% drogi ku zaawansowanym środowiskom chmurowym.

Otwarte operacje i technologie

Teraz w erze sztucznej inteligencji, rozwiązań blockchain i chmury filozofia otwartego IT oznacza interoperacyjność w niespotykanej dotychczas skali, zarówno w kontekście aplikacji i platform, jak i dzielenia się ogromnymi ilościami danych. Równie ważnym jest zapewnienie bezpieczeństwa umożliwiającego otwartą i prostą wymianę danych.

Aby to osiągnąć, dostawca chmury musi być w stanie dostarczyć otwartą usługę integracji. Powinna to być pojedyncza platforma do wydajnego monitorowania i zarządzania aktywnościami w obrębie wszystkich chmur. Pozwoli to na uniknięcie tworzenia silosów, oraz zapewni odpowiedni nadzór i cyberbezpieczeństwo, niezależnie od tego, czy aplikacja działa lokalnie czy w chmurze prywatnej lub publicznej. Staje się to tym ważniejsze, im więcej aplikacji krytycznych dla biznesu firmy przenoszą do chmury.

Drugi rozdział opowieści o chmurze nie dotyczy wyboru najlepszego dostawcy – skupia się on na transformacji modelu operacyjnego oraz wyborze otwartej technologii, która zapewni elastyczność i zgodność. Pozwala to uniknąć ograniczania się do konkretnych dostawców. Dzięki temu przedsiębiorstwa stawiają się na pozycji, która pozwoli na szybsze tworzenie chmurowych aplikacji biznesowych, a także zapewni lepsze możliwości przenoszenia i zabezpieczania danych oraz aplikacji w obrębie wielu prywatnych i publicznych chmur, gwarantując jednolity proces ich zarządzania.

 

Chief Technology Officer for IBM Poland & Baltics, MBA, Executive Architect

More Chmura stories
By Piotr Laszczewski on 18/06/2020

IBM Business Partner Academy: wyróżnienia dla najlepszych Partnerów Handlowych 2019 roku

17 czerwca 2020 r. odbyła się Gala Partnerska – IBM Business Partner Academy, podczas której mieliśmy przyjemność wirtualnie gościć naszych Partnerów Handlowych. Spotkanie otworzył Jarosław Szymczuk – Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie, który przedstawił strategię IBM. Następnie omówiliśmy bieżącą współpracę z Partnerami Handlowymi, a Krzysztof Grzęda – Project Services Leader, IBM Services przybliżył tematykę […]

Continue reading

By ibmblogs on 06/02/2020

IBM C-Suite Study: polscy liderzy budują przewagę rynkową, dzięki danym i zaufaniu swoich klientów, pracowników i ekosystemu

W ciągu najbliższych 2-3 lat wiodące firmy zwane Torchbearers planują szerokie inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby efektywnie wykorzystywać wartość z gromadzonych danych Warszawa, 4 lutego 2020 – IBM (NYSE: IBM) opublikował wyniki 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”, które objęło 13 500 firm będących liderami swoich branż  z 98 krajów, w […]

Continue reading

By Marta Brańska - Rybicka on 07/01/2020

Badanie IBM: Managerowie, którzy ufają danym osiągają o 165% lepsze wyniki od pozostałych firm

Najnowsze badanie IBM „Build Your Trust Advantage”, objęło 13 500 przedstawicieli wysokiego szczebla kierowniczego z całego świata. Jego celem było określenie, w jaki sposób firmy osiągają rynkowe przywództwo poprzez podkreślanie kwestii zaufania do przetwarzania i udostępniania danych. Badanie przeprowadzone przez IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics objęło przedstawicieli wysokiego szczebla kierowniczego […]

Continue reading