Chmura

Architektury chmur hybrydowych

Share this post:

Rozwiązania IT we wszystkich sektorach ewoluują z operacyjnych centrów kosztowych w zasoby strategiczne, które mogą zwiększyć ogólną wydajność biznesową.

Chmura jest centralnym punktem tej zmiany. Zapewnia nowe sposoby realizowania zadań i daje dostęp do szybszych, elastyczniejszych i inteligentniejszych rozwiązań IT – bez czasochłonnych i kosztownych inwestycji CAPEX. Wraz z nadejściem hybrydowych systemów wielochmurowych wchodzimy w drugi rozdział historii o chmurze, który wymaga zupełnie nowego spojrzenia na strategie IT i przyjęcia filozofii chmury otwartej.

Coś więcej niż uniwersalna chmura

Tradycyjna strategia chmury przyjmuje podejście stawiające na rozwiązanie uniwersalne, w którym generyczne aplikacje są przenoszone do infrastruktury pojedynczej chmury, co zapewnia większą skalowalność i przeważnie niższe koszty. Już dzisiaj firmy pragną czerpać takie same korzyści z aplikacji krytycznych dla biznesu w kontekście długoterminowym i środowiskach wielo-chmurowych. Oczekują również również dostępu do najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, czy blockchain, które dają możliwość zmaksymalizowania wartości posiadanych danych w przedsiębiorstwach.

Pojedyncza chmura w ograniczony sposób umożliwia realizację takiego podejścia, dlatego organizacje coraz częściej wybierają rozwiązania, które mogą składać się wielu rożnych chmur publicznych, prywatnych czy całych aplikacji jako usługi – które najlepiej spełniają ich wymagania. Rezultatem jest właściwy dobór zasobów chmur publicznych, doskonale nadających się do szybkiego rozwijania i wdrażania aplikacji, oraz chmur prywatnych, zdolnych zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności dla danych oraz procesów krytycznych dla biznesu. W ten sposób liczba dostawców chmury, z którymi przedsiębiorstwa zazwyczaj pracują, wzrosła z jednego do wielu. Już dzisiaj niektóre przedsiębiorstwa wykorzystują rozwiązania, które bazują na chmurach od nawet szesnastu różnych dostawców.

Przewaga kompleksowej strategii

Chociaż organizacje korzystają z coraz bardziej zróżnicowanej gamy rozwiązań chmurowych, całkowita procentowa liczba zadań realizowanych w chmurze jest zaskakująco niska. Badanie Ovum wskazuje, że aktualnie tylko około 20% obciążenia zostało przeniesione do chmury. Pozostałe 80% nadal odbywa się w lokalnych centrach przetwarzania danych w sposób tradycyjny.

Ta sytuacja zmienia się jednak bardzo gwałtownie. Wg. IDC do 2024 roku 90% przedsiębiorstw wprowadzi u siebie zintegrowane hybrydowe narzędzia wielochmurowe do obsługi zróżnicowanych aplikacji. Bardzo ważną kwestią dla firm wdrażających rozwiązania wielochmurowe jest opracowanie kompleksowej strategii chmurowej, która zapewni efektywność systemów IT oraz odpowiedni zwrot z inwestycji. Zignorowanie tego elementu w skomplikowanym środowisku IT może okazać się przeszkodą na drodze do integracji, prowadząc do izolacji chmury, zakłóceniem działań operacyjnych, nieefektywnym wykorzystaniem danych i wzrostem kosztów.

Określenie celów związanych z chmurą

Firmy muszą w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, co w zasadzie chcą osiągnąć. Po zdefiniowaniu kluczowych celów powinna zostać opracowana strategia, która połączy najważniejsze składowe, takie jak ludzie, procesy i technologie. Wymaga to także określenia, w jaki sposób zespoły podejdą do kwestii rozwoju rozwiązań, jakie modele operacyjne wykorzystają oraz w jakich środowiskach mają funkcjonować aplikacje i procesy robocze.

Efektywność IT oraz zwrot z inwestycji w środowisko wielochmurowe zależą od tego, czy podjęte zostaną odpowiednie decyzje. Chmura publiczna może np. okazać się kluczowa dla ekonomicznego przyspieszenia cyfrowej transformacji, jednak nie znaczy to, że należy rezygnować z aktualnych inwestycji w firmowe centra danych czy zespoły operacyjne. Nie wszystkie zadania i procesy można bowiem realizować w chmurze publicznej (co może być spowodowane przez np. regulacje, oczekiwania wydajnościowe, koszty, bezpieczeństwo danych, czy możliwości techniczne). Najlepsze działy IT znajdą sposoby na zapewnienie wartości z połączenia publicznych i prywatnych chmur, starając się przy tym wykorzystać jak najlepiej istniejące inwestycje.

Oczywiście zanim przedsiębiorstwo dotrze do tego punktu, musi pokonać wiele wyzwań. Na przykład rozproszenie i niekontrolowany wzrost wykorzystania zasobów chmur jest główną barierą na drodze do sukcesu. Zarządzając wieloma chmurami oraz posiadając szeroką gamą narzędzi do dyspozycji, często tworzymy silosy wśród zespołów programistycznych. Wpływa to niestety na standaryzację, prowadzącą do problemów z niekompatybilnością, lukami w zabezpieczeniach i utratą korzyści wynikających z architektury wielochmurowej.

Mikrousługi, kontenery i metodyka DevOps

Przyjęcie w wytwarzaniu i wdrażaniu rozwiąząń podejścia bazującego na skonteneryzowanych mikrousługach jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym hybrydową obsługę wielochmurową. Poprzez podział aplikacji na mikrousługi czynimy je przenaszalnymi i ustandaryzowanymi. Osiąga się to poprzez ujednolicenie procesu wytwarzania i utrzymania w obrębie tego samego stosu w celu zapewnienia przenaszalności aplikacji pomiędzy zasobami lokalnymi, chmurą publiczną i prywatną.

Przejście na model DevOps w zakresie tworzenia oprogramowania zapewnia bardzo potrzebny wzrost ogólnej sprawności procesu, łącząc programowanie i operacje w celu ułatwienia ciągłego dostarczania, monitorowania i optymalizacji aplikacji. Tam, gdzie typowe było pojedyncze wdrożenie, teraz projektowanie zorientowane na użytkownika integruje bieżące informacje zwrotne oraz aktualizacje, w celu ciągłej optymalizacji. Podobnie, zamiast wyspecjalizowanego personelu i wydzielonych etapów, multidyscyplinarny personel współpracuje na każdym etapie rozwoju.

Kluczem do usprawnienia zmian potrzebnych do efektywnego wykorzystania systemów wielochmurowych jest wprowadzenie otwartego podejścia do modeli chmurowych i zestawów technologii. To z kolei jest uzależnione od współpracy z partnerami korzystającymi z chmury, którzy również stawiają na takie podejście. Tradycyjnie wiele firm chciałoby związać swoją działalność z własnymi rozwiązaniami, czyniąc przenoszenie danych i procesów pomiędzy środowiskami chmurowymi skomplikowanym i drogim procesem. To główny powód, dla którego średnio przedsiębiorstwa pokonało dopiero 20% drogi ku zaawansowanym środowiskom chmurowym.

Otwarte operacje i technologie

Teraz w erze sztucznej inteligencji, rozwiązań blockchain i chmury filozofia otwartego IT oznacza interoperacyjność w niespotykanej dotychczas skali, zarówno w kontekście aplikacji i platform, jak i dzielenia się ogromnymi ilościami danych. Równie ważnym jest zapewnienie bezpieczeństwa umożliwiającego otwartą i prostą wymianę danych.

Aby to osiągnąć, dostawca chmury musi być w stanie dostarczyć otwartą usługę integracji. Powinna to być pojedyncza platforma do wydajnego monitorowania i zarządzania aktywnościami w obrębie wszystkich chmur. Pozwoli to na uniknięcie tworzenia silosów, oraz zapewni odpowiedni nadzór i cyberbezpieczeństwo, niezależnie od tego, czy aplikacja działa lokalnie czy w chmurze prywatnej lub publicznej. Staje się to tym ważniejsze, im więcej aplikacji krytycznych dla biznesu firmy przenoszą do chmury.

Drugi rozdział opowieści o chmurze nie dotyczy wyboru najlepszego dostawcy – skupia się on na transformacji modelu operacyjnego oraz wyborze otwartej technologii, która zapewni elastyczność i zgodność. Pozwala to uniknąć ograniczania się do konkretnych dostawców. Dzięki temu przedsiębiorstwa stawiają się na pozycji, która pozwoli na szybsze tworzenie chmurowych aplikacji biznesowych, a także zapewni lepsze możliwości przenoszenia i zabezpieczania danych oraz aplikacji w obrębie wielu prywatnych i publicznych chmur, gwarantując jednolity proces ich zarządzania.

 

Chief Technology Officer for IBM Poland & Baltics, MBA, Executive Architect

More Chmura stories
By ibmblogs on 26/04/2021

Dronehub współpracuje z IBM w zakresie systemów dronowych napędzanych przez AI

Warszawa, 26 kwietnia 2021 – Dronehub, europejski lider w dziedzinie rozwiązań dronowych typu „drone-in-a-box” i Partner IBM, poinformował o współpracy z IBM w zakresie rozwiązań do zarządzania wolumenami danych i budowania technologii nowej generacji na potrzeby AI dla operacji dronowych. W odpowiedzi na szybki rozwój i dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe, polska firma Dronehub poszukiwała […]

Continue reading

By ibmblogs on 11/02/2021

IBM zwiększa dostępność usług cloud computing w Europie Środkowo-Wschodniej, aby pomóc firmom przejść na model chmury hybrydowej

Usługi polskich centrów danych IBM są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby klientów – bezpieczeństwo, wysoką dostępność mocy obliczeniowych oraz spełnianie wymagań dotyczących miejsca i sposobu przechowywania danych Warszawa, 11 lutego 2021 r. – Firma IBM (NYSE: IBM) ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swojej oferty z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce. Polskie ośrodki przetwarzania danych IBM wesprą migrację […]

Continue reading

By ibmblogs on 10/02/2021

Badanie IBM: koncentracja na talentach, technologii i partnerstwie to według opinii 3000 prezesów klucz do rozwoju po pandemii COVID-19

Prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej twierdzą, że chmura, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i robotyzacja procesów to najlepsze technologie, które przyniosą korzyści w przyszłości Warszawa, 10 lutego 2021 – Nowe badanie IBM Institute for Business Value (IBV) potwierdza, że w ciągu najbliższych kilku lat największym wyzwaniem dla wielu prezesów na świecie będzie zarządzanie zespołem pracującym w dowolnej […]

Continue reading