#IBMPolskaJutra

Alior Bank wykorzysta Open API na bazie technologii IBM jako narzędzie cyfrowej rewolucji w sektorze bankowym

Share this post:

Alior Bank wykorzysta Open API na bazie technologii IBM jako narzędzie cyfrowej rewolucji w sektorze bankowym.

Sektor bankowy przechodzi rewolucję technologiczną na masową skalę, zaś klienci coraz powszechniej korzystają z kanałów cyfrowych. Mniej wizyt w oddziałach i mniej transakcji w okienku oznacza cyfryzację operacji finansowych. Takie zmiany prowadzą do rozwoju fintechów – firm technologicznych, które coraz aktywniej angażują się w sektor usług finansowych, tworząc innowacyjne rozwiązania tradycyjnych problemów w branży.

Do takich innowacyjnych rozwiązań należy powstanie „otwartej bankowości”. Pozwala ona bankom na wymianę danych z podmiotami zewnętrznymi czy w ramach aplikacji poprzez API, za zgodą klientów, w sposób bezpieczny i w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci będą mogli skorzystać z usług najwyższej jakości. Zamiast ze sobą konkurować, banki i fintechy mogą wykorzystać swoje komplementarne atuty, tworząc najlepsze rozwiązania.

Jednym z obszarów, w których otwarta bankowość okazać się może szczególnie skuteczna, jest niedawno znowelizowana dyrektywa w sprawie usług płatniczych (tzw. PSD2), która wchodzi w życie w 2018 r. Dyrektywa PSD2 ma umożliwić standaryzację, integrację i usprawnienie operacji płatniczych, promując innowacyjność i zapewniając lepszą ochronę konsumenta w całym regionie. PSD2 wymaga od europejskich banków wprowadzenia ułatwień w wymianie danych z usługodawcami zewnętrznymi tak, by umożliwić im stworzenie usług finansowych w oparciu o dane i infrastrukturę bankową. W przyszłości zapłacimy rachunki i wykonamy przelewy P2P poprzez sieci społecznościowe, w ogóle nie korzystając ze środków na rachunku bankowym.

Dzięki dyrektywie PSD2 Komisja Europejska chce usprawnić innowacyjność, wzmocnić ochronę konsumentów i podnieść poziom bezpieczeństwa internetowych płatności i dostępu do rachunków. Ale co to wszystko oznacza dla banków i ich klientów?

Polski bank Alior Bank we współpracy z IBM jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku wdraża platformę Open API, która zapewni mu wypełnienie wymogów PSD2, a jednocześnie umożliwi płynną integrację z fintechami i deweloperami. Oznacza to, że będziemy mogli jeszcze szybciej wprowadzać nowe usługi, sprawniej korzystać z danych klientów, by lepiej zrozumieć ich potrzeby, a jednocześnie nawiązywać współpracę z innymi organizacjami, doskonaląc nasze rozwiązania.

Alior Bank to wiodący polski bank uniwersalny obsługujący klientów indywidualnych i firmy. Stawiając czoła technologicznej rewolucji w sektorze bankowym, zmieniającym się oczekiwaniom klientów i rosnącej konkurencji, Alior Bank musi przejść transformację, z firmy finansowej o silnym pionie informatycznym zmieniając się w fintech wyposażony w licencję bankową. Naszą partnerską współpracę z IBM przy tworzeniu rozwiązań na bazie API Connect postrzegamy jako integralny element starań o to, by do 2020 r. zapewnić wszystkim klientom korzyści płynące z roli „cyfrowego buntownika”. Chcemy pozostać liderem innowacji w Polsce i być jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Europie. Ponadto podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu dodatkowych 100 mln dolarów w innowacyjne projekty technologiczne w ciągu najbliższych czterech lat.

Stworzenie ekosystemu współpracy z fintechami to jeden z filarów strategii Alior Banku „Cyfrowy buntownik” na lata 2017-2020 i ogłoszonego w październiku planu jej operacjonalizacji. Alior Bank będzie pierwszą instytucją finansową w Polsce, która udostępni fintechom i deweloperom środowisko testowe służące do bezpiecznego tworzenia innowacyjnych usług oraz ich płynnej integracji z usługami bankowymi poprzez nowo utworzoną platformę Open API. Stworzone przez IBM rozwiązanie API Connect umożliwi bezpieczną i szybką integrację banku i fintechów, błyskawiczne tworzenie prototypów ich rozwiązań, a także szybki cykl ich testowania i dopracowania przed udostępnieniem klientom Alior Banku. Stanowi to element realizacji strategii Alior Banku, przewidującej nawiązanie współpracy z 20 partnerami biznesowymi do 2020 r. oraz zdobycie pozycji banku pierwszego wyboru dla fintechów w całej Europie.

Alior Bank szukał bezpiecznego rozwiązania umożliwiającego pełne sprostanie wymogom planowanej dyrektywy PSD2 oraz aktywne wdrażanie w Polsce otwartej gospodarki opartej na zaufaniu. Wykorzystanie rozwiązania API Connect autorstwa firmy IBM zapewni bezpieczeństwo i ochronę danych klientów.

Zobaczcie co oznacza wdrożenie Open API w praktyce: https://youtu.be/g3wmLBgulog

Więcej informacji o strategii „Cyfrowego buntownika” Alior Banku na stronie internetowej.

Managing Director, Corporate Development Divisionin Alior Bank

More #IBMPolskaJutra stories
By Przemysław Galiński on 30/03/2018

„Autopilot” w naszych aplikacjach, czyli jak być gotowym na AI

Steve Jobs dając ludziom iPhona, urządzenie które zmieniło nie tylko świat mobilnych urządzeń ale też sposób komunikacji i interakcji między ludźmi, stwierdził że telefon to jedno ale tym co nadaje duszę temu małemu urządzeniu są aplikacje. Aplikacje, które powstają każdej godziny, w każdym zakątku świata… To one sprawiają, że telefon staje się aparatem fotograficznym, nawigacją […]

Continue reading